Kumulativní aktualizace 3 pro Host Integration Server 2013

Úvod

Kumulativní aktualizace 3 (CU3) pro Microsoft Host Integration Server 2013 obsahuje opravy hotfix pro problémy které byly opraveny po vydání Host Integration Server 2013.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a vydání opravit všechny opravy zabezpečení zahrnuté předchozí serveru 2013 integrace hostitele. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Důležité: Tato kumulativní aktualizace obsahuje všechny součásti produktu. Však jsou aktualizovány pouze ty komponenty, které jsou aktuálně nainstalovány v systému.

Další informace

Tento CU je kumulativní aktualizace, která obsahuje následující položky:
Poznámky
  • Doporučujeme otestovat tyto opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a vydání opravit všechny opravy zabezpečení zahrnuté předchozí serveru 2013 integrace hostitele.
  • Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix. Tato kumulativní aktualizace neobsahuje opravy pro Microsoft Enterprise jednotného přihlášení (SSO). Tato aktualizace se proto nevztahuje na samostatné servery SSO.

Opravy, které jsou součástí kumulativní aktualizace 3 pro Host Integration Server 2013

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou vydávány, jakmile budou k dispozici. Další informace o chybách serveru Host Integration Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.Integrace aplikací

Číslo článku KBPopis
3018748Integrátor transakcí selže při definici COBOL obsahuje datový typ PIC ZZ9 v Host Integration Server 2013
3064954Arabská řetězcová data způsobí výjimku "BasePrimitiveConverter" v Host Integration Server 2013
3068798HIP služba používá 100 procent procesoru, pokud obsahuje webová adresa koncového bodu "http://"


Integrace dat

Číslo článku KBPopis
3018024Oprava: Spravovaného zprostředkovatele pro DB2 vrátí datový typ BLOB při sloupec je definován jako soubor XML
3022681Oprava: Direktivy SSI dojde k chybě při převodu dat Datum a čas pomocí zprostředkovatele dat pro databázi DB2
3022681MS DRDA Service nedokončí požadavek BNDSQLSTT z DB2 pro i V7R1
3032484Aktualizace pro službu MS DRDA Service pro lepší podporu distribuovaných transakcí
3041000"Nepodařilo se získat připojení z fondu" při spuštění transakce pomocí zprostředkovatele OLE DB pro DB2
3052273Oprava hotfix zvyšuje chybová zpráva při selhání volání rozhraní API CreateCustomPackages v Host Integration Server 2013
3064548"Zrušením reprezentovat DateTime" při použití zprostředkovatele OLE DB Provider pro DB2 v Host Integration Server 2013
3068785Některé názvy sloupců nejsou zobrazeny při použití adaptéru BizTalk Microsoft pro Průvodce generování schématu DB2


Zpráva integrace

Číslo článku KBPopis
3036950Oprava: Nelze použít vlastnost BizTalk_CorrelationID v korelace typu orchestration BizTalk Server 2013 R2 nebo Host Integration Server 2013
3058208Adaptér BizTalk pro MQSC ukazuje nevracení paměti při přijetí zprávy


Integrace sítě

Číslo článku KBPopis
2929716Oprava: "MMC zjistila chybu v modulu snap-in" bez oprávnění správce při spuštění Správce SNA v serveru Host Integration Server
2974042Oprava: MS DTC vyvolá výjimku v Dbgtrace.dll při použití logických jednotek typu LU 6.2
3014742Nelze navázat relaci 3270 v Host Integration Server 2013
3020497Služba TN3270 Server nenajde certifikát SSL
3021089Oprava: "Zařízení je používáno" Chyba při pokusu o vytvoření relace TN3270 tisk
3037159Události 684: Zvýšené využívání prvků a MNGCLI záhlaví. EXE
3067382SNACFG /DLURRETRYDELAY nefunguje, pokud použijete hodnotu zpoždění, které je větší než 255 sekund.
308028164bitové aplikace nelze navázat všechny relace i v případě, že relace jsou nakonfigurovány.
3100050Aktualizaci platformy podpory je zahrnuta v kumulativní aktualizace 3 pro Host Integration Server 2013


Integrace relace

Číslo článku KBPopis
3077798Integrátor relace se nezdaří s ""LU název nebyl nalezen"(CLU0_E_LUNOTFOUND)" i v případě, že jsou nakonfigurovány logické jednotky

Jak získat kumulativní aktualizace 3 pro Host Integration Server 2013

Podporované kumulativní balíček je nyní k dispozici z Microsoft Support. Balíček kumulativní aktualizace je však určena opravit pouze problémy popsané v tomto článku. Balíček kumulativní aktualizace platí pouze pro systémy, ve kterých dochází k tyto zvláštní problémy. Tento balíček kumulativní aktualizace bude pravděpodobně dále testována. Proto pokud přísně nejsou ovlivněny kterýmkoli z těchto problémů, doporučujeme počkat na další aktualizaci service Pack Host Integration Server 2013. Další aktualizace service pack bude obsahovat opravy hotfix, které jsou v tomto balíčku kumulativní aktualizace.

Pokud kumulativní aktualizace je k dispozici ke stažení, je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud tento oddíl není uveden, obraťte se na služby zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře získat balíček kumulativní aktualizace.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo pokud řešení potíží je požadováno, bude pravděpodobně nutné vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou způsobilé pro tento konkrétní aktualizace kumulativní balíček. Úplný seznam telefonních čísel Zákaznického servisu a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu podpory společnosti Microsoft, kde také můžete vytvořit samostatný požadavek na služby:Poznámka: "Hotfix stažení k dispozici" formulář zobrazí jazyky, pro které je k dispozici kumulativní aktualizace. Pokud nevidíte určitého jazyka, žádný balíček kumulativní aktualizace je k dispozici pro daný jazyk.

Informace o balíčku kumulativní aktualizace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Host Integration Server 2013 nainstalován.

Pokud soubor Readme.txt je součástí této aktualizace, naleznete v souboru Readme.txt pro další informace o instalaci této aktualizace.

Informace o restartování počítače

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o souborech

Odkazy

Informace o terminologii že používané společností Microsoft k popisu aktualizací softwaru.
Vlastnosti

ID článku: 3019572 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Microsoft Host Integration Server 2013

Váš názor