Tiskárny používající porty, které nezačínají na COM, LPT nebo USB, nejsou v relaci Vzdálené plochy nebo Terminálové služby přesměrovány

Popis potíží

Při použití Připojení ke vzdálené ploše nebo klienta Terminálové služby verze 4.0, 5.0 nebo 6.0 pro připojení k jinému počítači se systémem Windows se může stát, že místní tiskárny nebudou přesměrovány. Výsledkem je, že místní tiskárny nejsou v relaci Vzdálené plochy nebo Terminálové služby k dispozici.

Pokud má například počítač se systémem Windows XP multifunkční tiskové zařízení používající port DOT4, je možné, že nebude v relaci Vzdálené plochy přesměrováno na počítač se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.


Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li tyto potíže vyřešit v počítači, v němž není systém Windows Server 2003 spuštěn jako terminálový server, vynuťte, aby v klientském počítači byly pro přesměrování filtrem vybírány všechny porty (včetně DOT4). Dosáhnete toho přidáním hodnoty DWORD s názvem FilterQueueType do klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR a nastavením její hodnoty na FFFFFFFF.


Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadejte text FilterQueueType a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte text FFFFFFFF a klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Restartujte počítač.
Tím umožníte přesměrování všech portů v klientovi.

Chcete-li tyto potíže v klientském počítači s multifunkčním tiskovým zařízením dočasně vyřešit, změňte port, který toto zařízení používá, z DOT4 na LPT.

Chcete-li například v počítači se systémem Windows XP konfigurovat multifunkční tiskové zařízení na použití portu LPT, postupujte takto:
 1. V Ovládacích panelech otevřete panel Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na místní tiskárnu, která není přesměrována, a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Porty, klepněte na port LPT a klepněte na tlačítko Použít.

  Tiskárna by se nyní měla objevit u tohoto portu.
 4. Zavřete okno Vlastnosti tiskárny a potom se znovu připojte pomocí Vzdálené plochy.
Důležité: Pokud multifunkční tiskárna používá namísto portu DOT4 standardní port LPT, ztratí své multifunkční prvky, jako je skenování, faxování nebo kopírování. Chcete-li multifunkčnost obnovit, musí tiskové zařízení používat port DOT4.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Další informace

Chcete-li zobrazit název portu tiskárny nebo zjistit, zda zařízení používá port DOT4, zobrazte vlastnosti dané tiskárny a potom klikněte na kartu Porty (nebo kartu Podrobnosti).
Vlastnosti

ID článku: 302361 - Poslední kontrola: 6. 6. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Váš názor