Diagnostika potíží systému pomocí Prohlížeče událostí v systému Microsoft Windows 2000

Souhrn

Tento podrobný návod popisuje použití Prohlížeče událostí jako nástroje k odstraňování potíží. Prohlížeč událostí zobrazuje podrobné informace o událostech systému, jako jsou například typ události, datum a čas výskytu události, zdroj události, kategorie události, ID události, uživatel, který byl přihlášen v době výskytu události, název počítače, ve kterém došlo k výskytu události.

Odstraňování potíží pomocí Prohlížeče událostí

Spuštění Prohlížeče událostí

Postup při spouštění Prohlížeče událostí závisí na výchozím bodu.

Chcete-li spustit Prohlížeč událostí v systému Windows 2000, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.

Výběr počítačů

S příslušným oprávněním správce můžete vybrat libovolný počítač v místní síti a zobrazit protokoly událostí v tomto počítači.

Postup:

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem na položku Prohlížeč událostí (místní) a potom klepněte na příkaz Připojit k jinému počítači.
 3. Chcete-li zobrazit protokol událostí v konkrétním počítači, vyhledejte tento počítač procházením názvy počítačů nebo zadejte název počítače v dialogovém okně.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Úpravy nastavení Prohlížeče událostí

V systému Windows 2000 můžete nastavení Prohlížeče událostí upravit pro konkrétní soubor protokolu.

Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem na příslušný soubor protokolu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Obecné.

Uložení protokolů událostí

Protokoly událostí můžete uložit a použít je později při analýze nebo jako historická data. Název a umístění ukládaných souborů protokolu můžete zvolit podle svého přání, přípona souboru je určena formátem uloženého souboru protokolu.

Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem na příslušný soubor protokolu a potom klepněte na příkaz Uložit soubor protokolu jako.
 3. Klepněte na podsložku, do které chcete soubor uložit, zadejte název souboru, klepněte na typ souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Vymazání protokolů událostí

Všechny události v protokolu událostí lze v případě potřeby ručně vymazat. Na vysoce vytížených serverech je vhodné nejprve data protokolu událostí uložit pro pozdější použití správcem a až potom všechny události vymazat.

Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem na příslušný soubor protokolu a potom klepněte na příkaz Vymazat všechny události.
 3. Zobrazí se výzva s dotazem, zda chcete protokol před vymazáním uložit do souboru.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano uložíte soubor protokolu a vymažete všechny události. Klepnete-li na tlačítko Ne, protokol nebude uložen, ale všechny události z vybraného protokolu událostí budou vymazány. Klepnutím na tlačítko Storno zrušíte požadavek na vymazání protokolu.

Zobrazení podrobností události

Až vyberete protokol v Prohlížeči událostí, můžete vyhledávat, filtrovat, řadit nebo zobrazit jejich podrobnosti.

Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na příslušný soubor protokolu. V podokně podrobností Prohlížeče událostí se zobrazí seznam událostí v souboru protokolu.
 3. Klepnutím na konkrétní událost v podokně podrobností zobrazíte dialogové okno Událost – Vlastnosti s podrobnostmi o události.

Filtrování událostí

Můžete zadat filtr omezující typ informací, které mají být zobrazeny v Prohlížeči událostí. Tyto filtry mají vliv pouze na to, které položky protokolu událostí jsou v prohlížeči zobrazeny.

Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem na příslušný soubor protokolu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Filtr.
 4. Zadejte příslušné informace, které chcete filtrovat.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Vyhledání událostí

Prohlížeč událostí poskytuje možnost vyhledávání událostí. Vyhledávání je užitečné při prohlížení rozsáhlých protokolů.

Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Prohlížeč událostí.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem na příslušný soubor protokolu.
 3. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Najít.
 4. V dialogovém okně zadejte hledanou informaci a potom klepněte na tlačítko Najít další.
 5. Po dokončení klepněte na tlačítko Zavřít.
Vlastnosti

ID článku: 302542 - Poslední kontrola: 18. 8. 2006 - Revize: 1

Váš názor