Jak vygenerovat soubor výpisu stavu paměti v případě, že Server přestane reagovat (zablokuje se)

Souhrn

Pokud se systémem Windows NT 4.0 nebo serveru se systémem Windows 2000 přestane reagovat (zablokuje se), můžete vytvořit soubor výpisu stavu paměti, k řešení problému. Při vytváření souboru výpisu paměti je podobný vynucení Kontrola chyb nebo chyba Stop na serveru.

Chcete-li provést postup popsaný v tomto článku, musíte mít druhý počítač s názvem vzdáleného ladicího programu a kabel modemu NULL.

Poznámka: Pokud používáte systém Windows 2000, můžete přenést paměti z konzoly. Pokud použijete tuto funkci, není nutné použít počítač vzdáleného ladicího programu; systém Windows však nelze vytvořit soubor s výpisem stavu paměti počítače pokaždé, když přestane reagovat.

Další informace o tom, jak vytvořit soubor výpisu stavu paměti v počítači se systémem Windows 2000 klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
244139 funkce systému Windows umožňuje vytvoření souboru Memory.dmp pomocí klávesnice

Další informace

Postup na serveru

Důležité: Použijte jednu z následujících postupů připravit server před serveru přestane reagovat při příštím.

Systém Windows NT 4.0

Na serveru se systémem Windows NT 4.0, který neodpovídá, proveďte následující postup:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši Tento počítača potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Po spuštění a vypnutí .
 3. Zkontrolujte, zda políčko Zapsat ladicí informace a umístění souboru je platný.
 4. Připojte kabel modemu NULL do sériového portu na serveru.


  Poznámka: pro zbývající část těchto pokynů, pomocí portu COM1; však můžete také použít COM2 port.
 5. Úpravy souboru Boot.ini. Postupujte následovně:
  1. Zkopírujte typické spouštěcí položku a připojit ji ke konci souboru Boot.ini.
  2. Přidejte následující řádek a pak označit popis jako spouštěcí DEBUG:
   /debug /debugport=com1 /baudrate=57600
   Soubor Boot.ini podobný následující text:
   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
   [operační systémy]
   multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Windows NT Server verze 4.00"
   multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Windows NT Server verze 4.00 [režim VGA]" / basevideo/sos
   multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Windows NT Server verze 4.00 ladění" / debug / debugport = com1/baudrate = 57600
 6. Restartujte server a potom klepněte na příkaz Debug spouštěcí.

Systém Windows 2000

Na serveru se systémem Windows 2000, která neodpovídá, proveďte následující postup:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši Tento počítača potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a potom klepněte na tlačítko spuštění a zotavení systému.
 3. Klepněte na položku Úplný výpis stavu pamětia potom zkontrolujte, zda že je umístění výpisu stavu paměti platné.
 4. Připojte kabel modemu NULL do sériového portu na serveru.


  Poznámka: pro zbývající část těchto pokynů, pomocí portu COM1; však můžete také použít COM2 port.
 5. Úpravy souboru Boot.ini. Postupujte následovně:
  1. Zkopírujte typické spouštěcí položku a připojit ji ke konci souboru Boot.ini.
  2. Přidejte následující řádek a pak označit popis jako spouštěcí DEBUG:
   /debug /debugport=com1 /baudrate=57600
   Soubor Boot.ini podobný následující text:
   [boot loader] časový limit = 30 default = multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT [operačních systémů] multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" / fastdetect multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" / fastdetect/debug / debugport = com1/baudrate = 57600
 6. Restartujte server a potom klepněte na příkaz Debug spouštěcí.

Postup v počítači vzdáleného ladicího programu.

Systém Windows NT 4.0 a Windows 2000

 1. Připojte druhý konec kabelu modemu NULL na portu COM1 Debugger vzdálené počítače.
 2. Nainstalujte ladění nástroje z disku CD-ROM systému Windows.

  Ladicí nástroje jsou umístěny ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 a ve složce Support\Debug\I386 na disku CD-ROM systému Windows NT 4.0. Můžete také nainstalovat ladění nástroje z webu. Chcete-li to provést, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. Spusťte WinDBG.
 4. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Ladění jádra.
 5. Nastavte přenosovou rychlost na 57600, COM port nastaven na hodnotu 1, klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Ne uložit v pracovním prostoru.
 6. V nabídce Debug klepněte na příkaz Konec.
 7. Jakmile se zobrazí zpráva, oznamující, že jste stiskli kombinaci kláves CTRL + BREAK, zadejte .crash.
 8. V nabídce soubor klepněte na příkaz Koneca potom klepněte na tlačítko Ne uložit v pracovním prostoru.
 9. Po výpis stavu je vytvořen soubor, pomocí Dumpchk.exe z nástroje ladění ověřit integritu souboru výpisu.
 10. Odeslání souboru s výpisem stavu paměti odborné pomoci společnosti Microsoft pro analýzu.
Bude pravděpodobně nutné snížit fyzické paměti serveru vyrobit souboru s výpisem platný. Po zahájení postupu vytváření souboru s výpisem stavu paměti obsah fyzické paměti RAM jsou zapisovány do stránkovacího souboru, který je umístěn na oddíl, na kterém je nainstalován operační systém. Při restartování počítače, obsah tohoto stránkovacího souboru zapsány do souboru s výpisem stavu paměti. Fyzické paměti RAM nemůže být větší než 2 gigabajty (GB) postup vytvoření souboru výpisu paměti. Kromě toho stránkovací soubor na oddíl, na kterém je nainstalován operační systém musí být alespoň velikost fyzickou paměť RAM plus 50 megabajtů (MB). Pokud dosažení omezení 2 GB nebo vyskytnout problémy místa na disku na oddíl, na kterém je nainstalován operační systém, bude pravděpodobně nutné snížit fyzické paměti RAM serveru. Chcete-li to provést, použijte přepínače maxmem v souboru Boot.ini.

Další informace o přepínače MAXMEM klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
108393 možnost MAXMEM v systému Windows NT spouštěcí. Soubor INI
Poznámka: Pokud váš server má funkce, jako je například funkce automatického restartování systému (ASR) v počítačích Compaq, jej zakážete. Mohla by přerušit proces generování výpisu. V systémech Compaq lze zakázat pomocí nástroje ASR v systému BIOS.
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Odkazy

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
121543 nastavení pro vzdálené ladění
148954 jak nastavit vzdálené ladicí relace pomocí modemu
151981 způsobu nastavení vzdálené ladicí relace pomocí kabelu nulového modemu
Vlastnosti

ID článku: 303021 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor