Použití Sady nástrojů pro správu k vzdálené správě počítačů se systémy Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000

Souhrn

Tento článek popisuje možnosti správy počítačů se systémy Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000. Dále popisuje způsob, jak stáhnout Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 (Adminpak). Tento článek také informuje o různých problémech s kompatibilitou, ke kterým dochází při vzdálené správě počítače se systémem Windows 2000 z počítačů se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 a naopak.

ÚVOD

V tomto článku jsou popsána následující témata:
 • Možnosti vzdálené správy počítačů se systémy Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000.
 • Místa pro stažení původní verze (RTM) a verzí Service Pack 1 a Service pack 2 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003
 • Problémy specifické pro správu 64bitových verzích systému Windows
 • Potíže s kompatibilitou, ke kterým dochází v případě, že jsou počítače se systémem Windows 2000 Professional s nainstalovanými nástroji pro správu systému Windows 2000 upgradovány na systém Windows XP.
 • Potíže s kompatibilitou, ke kterým dochází, pokud jsou řadiče domény se systémem Windows 2000 upgradovány na řadiče domény se systémem Windows Server 2003.
 • Známé problémy, které mohou nastat při použití nástrojů pro správu z původní verze (RTM) a verzí Service Pack 1 a Service Pack 2 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 ke správě počítačů se systémem Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Možnosti vzdálené správy

Správa je nejsnazší tehdy, když je v počítači používaném k provádění správy stejný operační systém jako ve vzdáleně spravovaném počítači.

Instalační média systémů Windows Server 2003 a Windows 2000 obsahují nástroje příkazového řádku a grafické nástroje správy, které je možné použít k místní a ve většině případů vzdálené správě operačních systémů různé úrovně s vysokým stupněm schopnosti vzájemné spolupráce.

Chcete-li provádět vzdálenou správu počítačů se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000 z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000, použijte některou z následujících metod:
 • Chcete-li provádět vzdálenou správu počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000, nainstalujte a použijte grafické nástroje pro správu, které jsou součástí Sady nástrojů pro správu. Tam, kde nastávají potíže při vzájemné spolupráci mezi operačními systémy, provádějte úlohy správy v konzole cílového počítače nebo v počítači, ve kterém je spuštěn stejný operační systém jako v počítači, ve kterém je prováděna vzdálená správa.
 • K vzdálené správě počítačů, které mají příkazový řádek a místně nainstalovány nástroje pro správu grafického uživatelského rozhraní (GUI), používejte Terminálovou službu. Abyste se vyhnuli omezení na dvě relace, můžete použít k vytvoření instalace v systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 s terminálovým serverem nebo Terminálovou službou režim aplikačního serveru. Tam, kde nastávají potíže při vzájemné spolupráci mezi operačními systémy, provádějte úlohy správy ze serveru, kde je povolen terminálový server nebo Terminálová služba a který má stejný operační systém jako vzdálený počítač, u kterého je prováděna správa.
 • K místní a vzdálené správě počítačů se systémy Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 používejte nástroje příkazového řádku a skripty. Tyto nástroje a skripty zahrnují rozhraní ADSI (Active Directory Service Interfaces), příkazy Windows Net.exe a nástroje, které jsou součástí nástroje Suptools.msi. Tam, kde nastávají potíže při vzájemné spolupráci mezi operačními systémy, provádějte úlohy správy v konzole cílového počítače nebo v počítači, ve kterém je spuštěn stejný operační systém jako v počítači, ve kterém je prováděna správa. Například nástroje podpory systému Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) bude možné nainstalovat do počítače se systémem Windows XP Professional. Nelze však zaručit, že tyto nástroje budou v tomto scénáři správně fungovat. Mezi nástroje, u kterých jsou známy potíže, patří:
  • Dfsutil.exe
  • Netdiag.exe
  • Netcap.exe
  • Ntfrsutil.exe
  Pokud chcete tyto nástroje spustit v počítači se systémem Windows Server 2003 SP2, doporučujeme je spustit z počítače se systémem Windows Server 2003 SP2. K připojení k počítači se systémem Windows Server 2003 SP2, ve kterém jsou nainstalované nástroje podpory, můžete použít funkci Vzdálená plocha.

Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 a Windows 2000 Server

Aby se zjednodušila vzdálená správa vašich serverů, zahrnula společnost Microsoft běžně používané grafické nástroje pro správu do samorozbalovacího souboru nazvaného Adminpak.msi (Adminpak).

Poznámka: U 64bitových verzí systému Windows Server 2003 má tento soubor název Wadminpak.msi.

Sada nástrojů pro správu systému Windows 2000 je umístěna ve složce I386 na disku CD-ROM se systémem řady Windows 2000 a instaluje se do počítačů se systémem Windows 2000. Většina nástrojů v Sadě nástrojů pro správu systému Windows 2000 umožňuje vzdálenou správu systému Windows 2000 i 32 a 64bitových verzí systému Windows XP Professional a 32 a 64bitových verzí systému Windows Server 2003.

Sada nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 je umístěná ve složce I386 na disku CD se systémem Windows Server 2003 a je k dispozici k bezplatnému stažení na webu www.microsoft.com. V následující tabulce je uveden souhrn operačních systémů, ve kterých je možné nainstalovat sadu Adminpak ze systému Windows 2000, Windows Server 2003 (RTM), Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Dále je v této tabulce uvedeno shrnutí operačních systémů, u kterých je možné z těchto zdrojů provádět vzdálenou správu pomocí Sad nástrojů pro správu.
Sada nástrojů pro správu systému Windows 2000Sadu nástrojů pro správu původního systému Windows Server 2003 (RTM)Sada nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 SP1Sada nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 SP2
Instalace a použití jsou možné u těchto operačních systémů
Řada Windows Server 2003, 32bitová verzeNeAnoAnoAno
Řada Windows Server 2003, 64bitová verzeNeNeAnoAno
Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2NeAnoAnoAno
Windows XP Professional SP1 nebo novějšíNeAnoAnoAno
Windows XP Professional 64-bit EditionNeNeAnoAno
Windows 2000 ProfessionalAnoNeNeNe
Řada Windows 2000 ServerAnoNeNeNe
Vzdálená správa je možná u těchto operačních systémů
Řada Windows Server 2003, 32bitová verzeAnoAnoAnoAno
Řada Windows Server 2003, 64bitová verzeAnoAnoAnoAno
Řada Windows 2000 ServerAnoAnoAnoAno
Instalační soubor Adminpak je možné stáhnout z následujícího webu společnosti Microsoft:

Přehled instalace a kompatibility Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003

Chcete-li provádět vzdálenou správu počítačů se systémy řady Windows Server 2003 nebo Windows 2000 a doménových řadičů z klientů se systémem Windows Server 2003 nebo se systémem Windows XP Professional, je třeba mít na paměti následující:
 • Před instalací poslední vydané verze je třeba odinstalovat starší verze beta Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003.

  Poznámka: V některých omezených případech musí být servery spravovány z klientů používajících stejnou verzi operačního systému. Například některé operace vzdálené správy u serverů se systémem Windows 2000 lze provádět pouze z klientů se systémem Windows 2000. Podobně, některé operace u počítačů se systémem Windows Server 2003 lze provádět pouze z klientských počítačů se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP. Tento článek dokumentuje tato omezení pro jednotlivé nástroje zahrnuté v Sadě nástrojů pro správu.
 • Pokud neodinstalujete Sadu nástrojů pro správu (Adminpak.msi) před upgradem na systém Windows Server 2003 Service Pack 2, po upgradu ji již nebude možné odinstalovat. Pokud se pokusíte odinstalovat Sadu nástrojů pro správu pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy nebo spuštěním souboru Adminpak.msi, mohou se zobrazit následující chybové zprávy:
  Chybová zpráva 1
  Windows Server 2003 Administration Tools Pack can only be installed on Windows XP Professional with hotfix Q329357 applied, on Windows XP Professional Service Pack 1 or later versions, or on computers that are running Windows Server 2003 operating systems. (Produkt Sada nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 lze nainstalovat pouze do počítače s operačním systémem Windows XP Professional s opravou hotfix Q329357, Windows XP Professional SP 1 nebo novější nebo do počítače se systémem Windows Server 2003.)
  Chybová zpráva 2
  Setup Failed - Due to an error, Windows Server 2003 Administration Tools Pack Setup Wizard was unable to finish. (Chyba instalačního programu – v důsledku chyby nebylo možné dokončit průvodce instalací Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003.)
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  892409 Po upgradu na systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 není odinstalována verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Soubor Adminpak.msi pro systém Windows 2000 nelze nainstalovat do klientských počítačů se systémem Windows XP nebo do počítačů se systémem Windows Server 2003. Tyto nástroje v těchto systémech již nefungují a nejsou podporovány. U počítačů se systémem Windows XP používejte verzi Sady nástrojů pro správu pro systém Windows Server 2003.
 • Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 nelze nainstalovat ani spustit v počítačích se systémem Windows 2000. Pokud se pokusíte nainstalovat Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows 2000, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Windows Server 2003 Administration Tools Pack can only be installed on Windows XP Professional with hotfix Q329357 applied, or on Windows XP Professional SP1 or later, or on computers that are running Windows Server 2003 operating systems. (Produkt Sada nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 lze nainstalovat pouze do počítače s operačním systémem Windows XP Professional s opravou hotfix Q329357, aktualizací Windows XP Professional SP 1 nebo novější nebo do počítače se systémem Windows Server 2003.)

  Service pack level mismatch. Obtain the Administration Tools Pack that matches the service pack level of your operating system. (Úroveň aktualizací Service Pack se neshoduje. Získejte Sadu nástrojů pro správu, která odpovídá úrovni aktualizace Service Pack vašeho operačního sytému.)
 • Podobně nástroje příkazového řádku ze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 běží pouze v počítačích se systémy Windows XP nebo Windows Server 2003. Nástroje příkazového řádku Sady nástrojů pro systém Windows Server 2003 se nespustí, pokud se neshodují knihovny DLL nebo dojde k chybě vstupního bodu. Tento nesoulad nebo chyba mohou nastat, pokud kopírujete nástroje do počítače se systémem Windows 2000. Pokud se pokusíte nainstalovat Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2000 do počítače se systémem Windows 2003, zobrazí se následující chybová zpráva:


  Windows 2000 Administration Tools are incompatible with Windows Server 2003 operating systems. (Nástroje pro správu systému Windows 2000 nejsou kompatibilní s operačními systémy Windows Server 2003.) Install Windows Server 2003 Administration Tools Pack. (Nainstalujte Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003.)
 • Systém Windows XP Professional nezahrnuje soubor Adminpak.msi pro systém Windows Server 2003, protože tyto nástroje jsou součástí produktu Windows Server 2003 a dodávají se současně s vydáním příslušného produktu.
 • Pokud používáte systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 a Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, nemůžete spravovat clusterové servery. Pokud však používáte systém Windows XP Professional s aktualizací SP1 a Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, můžete clusterové servery spravovat.
 • Většina nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 funguje stejně jako jejich protějšky v systému Windows 2000. V některých případech nabízejí nástroje pro správu systému Windows Server 2003 více rozšířené funkce v porovnání s nástroji pro správu systému Windows 2000. Například nová funkce přetažení modulu snap-in Uživatelé a počítače systému Windows Server 2003 je plně funkční u řadičů domény se systémem Windows 2000. V ostatních případech se rozšířené funkce v nástrojích pro správu ze systému Windows Server 2003 při správě počítačů se systémem Windows 2000 nezapnou nebo nejsou podporovány.

  Například funkce nástrojů pro správu, které závisí na funkcích systému Windows Server 2003, jako je funkce Uložený dotaz na poslední čas přihlášení, nejsou podporovány u počítačů se systémem Windows 2000 Server, protože servery starších verzí nemají požadovanou podporu na straně serveru. Ve výjimečných případech nejsou nástroje serveru pro správu systému Windows Server 2003 kompatibilní s počítači se systémem Windows 2000 Server a nejsou podporovány pro správu těchto počítačů. Podobně, ve výjimečných případech nejsou nástroje pro správu systému Windows 2000 kompatibilní s počítači se systémem Windows Server 2003.

Upgrade počítačů se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003 nebo Windows XP

Pokud je počítač se systémem Windows 2000, ve kterém je nainstalovaná Sada nástrojů pro správu systému Windows 2000, upgradován na systém Windows Server 2003 nebo Windows XP, zobrazí se v okně Hlášení o kompatibilitě systému zobrazeném během procesu upgradu zpráva, že nástroje pro správu systému Windows 2000 nejsou kompatibilní se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP. Pokud klepnete na tlačítko Detaily, zobrazí se následující chybová zpráva:
Setup has detected Windows 2000 Administration Tools on your computer. Windows 2000 Administration Tools are incompatible with Windows Server 2003 operating systems. Use one of the following methods: (Instalační program v počítači rozpoznal nástroje pro správu systému Windows 2000. Nástroje pro správu systému Windows 2000 nejsou kompatibilní s operačními systémy Windows Server 2003. Použijte jednu z následujících metod:)
 • Cancel this upgrade, remove Windows 2000 Administration Tools, and then restart the upgrade. (Zrušte tento upgrade, odeberte Nástroje pro správu systému Windows 2000 a potom upgrade restartujte.)
 • Complete this upgrade, and then immediately install the Windows Server 2003 Administration Tools Pack by running the Adminpak.msi Windows Installer package file. Adminpak.msi is located in the \i386 folder of your Windows Server 2003 CD. (Dokončete tento upgrade a ihned nainstalujte Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 spuštěním souboru balíčku Instalační služby systému Windows Adminpak.msi. Soubor Adminpak.msi je umístěn ve složce \i386 na disku CD-ROM systému Windows Server 2003.)
Poznámka: Pokud byly nástroje pro správu systému Windows 2000 zachovány při upgradu počítače se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003, nepokoušejte se odebrat ikonu Nástroje pro správu systému Windows 2000, která se zobrazí na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy.

Pokud se pokusíte odstranit Nástroje pro správu systému Windows 2000 pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy, může se zobrazit následující chybová zpráva:
apphelp dialog cancelled thus preventing the application from starting.
Tuto chybovou zprávu ignorujte. Po instalaci Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 bude ikona Nástroje pro správu systému Windows 2000 nahrazena ikonou Sada nástrojů pro správu systému Windows Server 2003.

Stažení a instalace Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 v 32bitových a 64bitových verzích systémů Windows XP Professional a Windows Server 2003

Původně vydanou verzi Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 lze nainstalovat do počítačů používajících následující operační systémy:
 • Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2
 • Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 1
 • Windows Server 2003, 32bitové verze

Po vydání systému Windows Server 2003 byl z původně vydané verze souboru Adminpak.msi pro systém Windows 2000 na webu společnosti Microsoft znovu vytvořen balíček Adminpak.exe.Aktualizaci Service Pack 1 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 lze nainstalovat do počítačů používajících následující operační systémy:
 • Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2
 • Windows XP Professional 64-bit Edition
 • Windows Server 2003, 32bitové verze
 • Windows Server 2003, 64bitové verze

Nejnovější revize Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 je verze Windows Server 2003 Service Pack 2. Verzi Service Pack 2 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 lze nainstalovat do počítačů používajících následující operační systémy:
 • Windows XP Professional 64-bit Edition
 • Windows Server 2003, všechny edice (32bitové verze x86)
 • Windows Server 2003 pro počítače s procesory Itanium
 • Windows Server 2003, edice x64
 • Windows Server 2003, edice R2
 • Windows Server 2003 Storage Server R2 Edition
 • Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
 • Windows Server 2003 for Small Business Servers R2 Edition


Poznámka: Verze sady Adminpak umístěná ve složce I386 na instalačním médiu se 64bitovými verzemi systému Windows Server 2003 má název Wadminpak.msi. Soubor Wadminpak.msi je shodný a je možné ho zaměnit se souborem Adminpak.msi, který lze stáhnout z webu www.microsoft.com a který je součástí 32bitových verzí systému Windows Server 2003 Service Pack 2. Pro usnadnění instalace lze nainstalovat soubor Adminpak.msi systému Windows Server 2003 SP2 do 32 nebo 64bitových verzí systému Windows XP Professional nebo do 32 nebo 64bitových verzí systému Windows Server 2003. Podobně můžete nainstalovat soubor Wadminpak.msi do 32 nebo 64bitových verzí systému Windows XP Professional nebo do 32 nebo 64bitových verzí systému Windows Server 2003.Chcete-li nainstalovat Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Stáhněte si Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 Service Pack 2. Tento soubor naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

  Soubor pro operační systém Windows XP nebo Windows Server vyhledejte podle klíčového slova „adminpak“.

  Sadu nástrojů pro správu Adminpak pro systém Windows Server 2003 Service Pack 2 také lze stáhnout přímo. Tento soubor naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

  Edice x64: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=514BD06E-F3BC-4054-8429-C49F51E2190B
  Edice x86: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=86B71A4F-4122-44AF-BE79-3F101E533D95&displaylang=cs

  K dispozici je i nadále verze SP1 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003. Chcete-li si stáhnout verzi SP1 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, navštivte následující web:


  K dispozici je i nadále původní verze (RTM) Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003. Chcete-li si stáhnout verzi RTM Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, navštivte následující web:

 2. Přihlaste se k místnímu počítači pomocí účtu správce.

 3. Odeberte dřívější verze Sady nástrojů pro správu.  Před instalací novější verze, včetně posledního vydání, je třeba odebrat starší verze Sady nástrojů pro správu.  Pokud k odebrání starších verzí Sady nástrojů pro správu nelze použít nástroj Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech, můžete k odebrání staršího balíčku uloženého v mezipaměti použít nástroj MSIZap z balíčku Support\Tools\Suptools.msi.  Pokud je nainstalována verze Beta 3 Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, postupujte takto:
  1. Uložte následující text jako soubor s názvem Rrasreg.cmd:

   rem rem RAS user snap-in extension - registry key cleanup, Beta 3 to RC1 rem upgrades only. rem rem use Reg.exe to delete the old key that was created by the Beta 3 rem RAS user extension snapin. rem reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt /f reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt.1 /f reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9}\Extensions\NameSpace /f 
  2. Na příkazovém řádku zadejte Rrasreg.cmd.

 4. Nainstaluje Sadu nástrojů pro správu.  Adminpak.exe je samorozbalovací soubor, který vytvoří soubor Adminpak-readme.txt a soubor Adminpak.msi ve složce, kterou zadáte při instalaci souboru. Chcete-li nainstalovat Sadu nástrojů pro správu, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor MSI a potom na příkaz Nainstalovat nebo na soubor MSI poklepejte. Při použití zásad skupiny můžete také pomocí služby Active Directory vzdáleně nainstalovat nebo publikovat soubor do počítačů se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 při přihlášení uživatele do počítače.

  Další informace o vzdálené instalaci Sady nástrojů pro správu naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  816102 Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows Server 2003

  314934 Jak pomocí zásad skupiny vzdáleně nainstalovat software v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Poznámka: Pokud upgradujete server se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003, může kontrola kompatibility systému v souboru Winnt32.exe systému Windows Server 2003 nebo v procesu Winnt32 /checkupgradeonly nesprávně zjistit, že Sada nástrojů pro správu byla nainstalována na řadiči domény systému Windows 2000. K tomuto problému dojde, protože proces Průvodce instalací služby Active Directory (Dcpromo.exe) v systému Windows 2000 používá funkci Sady nástrojů pro správu systému Windows 2000 k vytvoření položek místní nabídky pro nástroje pro správu domény. Tuto zprávu můžete ignorovat a můžete pokračovat v procesu upgradu ze systému Windows 2000 na systém Windows Server 2003.

Co lze očekávat od původní verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003

 • Dříve, než se obrátíte na podporu zákazníků společnosti Microsoft, projděte si všechny problémy s kompatibilitou popsané v tomto článku a zkontrolujte datum vydání jejich řešení.
 • Před instalací aktualizace SP1 do počítače se systémem Windows XP je nutné odebrat starší verze souboru Adminpak.msi (Beta 3, RC1, RC2). Pokud jste nainstalovali aktualizaci Windows XP SP1 do počítače se systémem Windows XP, ve kterém je nainstalována verze Beta 3 Sady nástrojů pro správu, nelze k odebrání Sady nástrojů pro správu použít nástroj Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.
 • Počítače se systémem Microsoft Windows XP Home Edition se nemohou připojit k doménám se systémy Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003. Systém Windows XP Home Edition není podporovaný operačními systémy pro instalace Sady nástrojů pro správu.

Postup při řešení problémů se vzdálenou správou

 1. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější podporovanou verzi modulů snap-in a souborů DLL, které jsou k dispozici na webu společnosti Microsoft. Ke zjištění verze Sady nástrojů pro správu nainstalované v počítači můžete použít skript APVer.vbs, který je součástí původně vydané verze balíčků pro stažení Adminpak. Postup: Přejděte do složky, kde jste rozbalili soubor Adminpak.exe, a zadáním příkazu apver /? rozbalte seznam možností pro tento diagnostický skript.
 2. V části s informacemi o problémech s kompatibilitou v tomto článku zjistíte, zda je tento problém znám.
 3. Upozorněte podporu zákazníků společnosti Microsoft nebo svého poskytovatele technické podpory.

Další informace

Známé problémy u původně vydané verze souboru Adminpak.msi pro systém Windows Server 2003

Problémy s instalací a upgradem

Soubor Winnt32.exe systému Windows Server 2003 a proces Winnt32 /checkupgradeonly v řadičích domény systému Windows 2000 hlásí, že je soubor Adminpak.msi nainstalovaný, přestože tento soubor nebyl nikdy nainstalován nebo již byl odebrán.

K tomuto problému dochází, protože Průvodce instalací služby Active Directory (Dcpromo.exe) v systému Windows 2000 používá interní funkci verze souboru Adminpak.msi pro systém Windows 2000 k instalaci zástupců nabídek v řadičích domény. Toto upozornění v souboru Winnt32.exe můžete ignorovat a pokračovat v upgradu. Po dokončení upgradu nainstalujte verzi souboru Adminpak.msi pro systém Windows Server 2003 ze složky I386 na instalačním médiu, čímž zajistíte, že budete mít nejnovější verzi nástrojů pro správu domén.

Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory

 • Původní verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 zavádí podepisování LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Řadiče domény se systémem Windows 2000, které jsou vzdáleně spravovány počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003 používajícími ověřování NTLM, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 Service Pack 3. Případně musí být u těchto klientů provedena změna v registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  325465 Řadiče domény se systémem Windows 2000 vyžadují při použití nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 aktualizaci SP3 nebo novější (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


 • Jestliže pomocí počítače se systémem Windows 2000 spravujete domény se systémem Windows Server 2003, nezobrazí se funkce rozšířeného uživatelského rozhraní (UI), které jsou podporovány doménami se systémem Windows Server 2003. Například se nezobrazí funkce domény a doménové struktury nebo rozšířené vztahy důvěryhodnosti.

Schéma služby Active Directory

 • Původně vydaná verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 zavádí podepisování LDAP. Řadiče domény se systémem Windows 2000, které jsou vzdáleně spravovány počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003 používajícími ověřování NTLM, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 SP3. Případně musí být u těchto klientů provedena změna v registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  325465 Řadiče domény se systémem Windows 2000 vyžadují při použití nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 aktualizaci SP3 nebo novější (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Bylo odebráno zaškrtávací políčko Schéma v tomto doménovém řadiči může být změněno z dialogového okna Změnit hlavní server schémat. Ve výchozím nastavení jsou aktualizace schématu v řadičích domény se systémem Windows Server 2003 povoleny. Můžete povolit aktualizace schématu v řadičích domény se systémem Windows 2000 úpravou registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  285172 Aktualizace schématu vyžadují přístup k zápisu do schématu ve službě Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Sítě a služby Active Directory

 • Původně vydaná verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 zahrnuje podepisování LDAP. Řadiče domény se systémem Windows 2000, které jsou vzdáleně spravovány počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003 používajícími ověřování NTLM, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 SP3. Případně musí být u těchto klientů provedena změna v registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  325465 Řadiče domény se systémem Windows 2000 vyžadují při použití nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 aktualizaci SP3 nebo novější (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Úpravy šablon certifikátu nejsou podporovány.
 • Po klepnutí na příkaz Zobrazit uzel služeb v nabídce Zobrazit zjistíte, že v klientských počítačích se systémem Windows XP byl příkaz Services Node enabled (Uzel služeb byl povolen) odebrán.
 • Při spuštění verze Service Pack 1 modulu Sítě a služby Active Directory v 64bitových systémech může dojít k selhání úprav zásad skupiny. Zobrazí se také následující chybová zpráva:

  Systém Windows nemůže najít soubor gpedit.msc. Zkontrolujte, zda jste název správně zadali a pokus zopakujte. Chcete-li vyhledat soubor, klepněte na tlačítko Start a potom na možnost Hledat.

  Upravte syntaxi příkazového řádku nebo zástupce tak, aby byla použita následující syntaxe:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %systemroot%\system32\dssite.msc -32
 • Při správě doménových struktur se systémem Windows 2000 z klientů Windows XP Professional a Windows Server 2003 nebyly zjištěny žádné potíže.

Uživatelé a počítače služby Active Directory

 • Původně vydaná verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 zahrnuje podepisování LDAP. Řadiče domény se systémem Windows 2000, které jsou vzdáleně spravovány počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003 používajícími ověřování NTLM, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 SP3. Případně musí být u těchto klientů provedena změna v registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  325465 Řadiče domény se systémem Windows 2000 vyžadují při použití nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 aktualizaci SP3 nebo novější (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Karta Telefonické připojení, která konfiguruje telefonické připojení služby Směrování a vzdálený přístup nebo připojení pomocí sítě VPN a nastavení zpětného volání je po instalaci Sady nástrojů pro správu do klientských počítačů se systémem Windows XP odebrána.  Opravy a řešení těchto potíží zahrnují:
  • Do klienta se systémem Windows XP před aktualizací Service Pack 2 instalujte opravu Q837490. Tato oprava hotfix přidá kartu telefonického připojení vzdáleného přístupu do klientských počítačů se systémem Windows XP, které používají původně vydanou verzi modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory systému Windows Server 2003 (Dsa.msc), která je nainstalována původně vydanou verzí souboru Adminpak.msi systému Windows Server 2003.

   Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   837490 Při zobrazení vlastností uživatele domény pomocí modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v počítači se systémem Windows XP není zobrazena karta Telefonické připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • Do počítačů se systémem Windows XP s aktualizací Windows XP Service Pack 2 nebo novější nainstalujte verzi Sady nástrojů pro správu pro systém Windows Server 2003 Service Pack 2.
  • Použijte zásady vzdáleného přístupu.
  • V počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000, ke kterému lze získat přístup pomocí Terminálové služby nebo funkce Vzdálená plocha, spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.
  • Z konzoly počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000 spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.
  Ke správě vlastností telefonického připojení uživatelského účtu použijte model správy pomocí zásad vzdáleného přístupu. Model správy pomocí zásad vzdáleného přístupu byl poprvé zahrnut do systému Windows 2000, aby vyřešil omezení předchozího modelu oprávnění k telefonickému připojení k účtu. Model správy pomocí zásad vzdáleného přístupu využívá skupiny systému Windows ke správě oprávnění ke vzdálenému přístupu.  Zákazníci, kteří používají doporučený model správy s názvem Model správy pomocí zásad vzdáleného přístupu, mohou pomocí Sady nástrojů pro správu systému Windows XP spravovat oprávnění ke vzdálenému přístupu pro uživatele služby Active Directory. Nastavení na kartě Telefonické připojení se obvykle nepoužívá pro nasazení sítě VPN nebo bezdrátové sítě. Existuje několik výjimek. Například správci, kteří nasazují telefonické sítě, mohou používat číslo zpětného volání. V těchto případech používejte pro přístup k počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Terminálovou službu nebo funkci Vzdálená plocha nebo se připojte ke konzole počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000 pro správu karty Telefonické připojení.

  Model správy pomocí zásad vzdáleného přístupu má následující výhody:
  • Podrobná správa   Správci spravující oprávnění k telefonickému připojení musí mít také přístup k celému uživatelskému účtu. Uživatelský účet má mnohem více vlastností zabezpečení. V modelu správy pomocí zásad lze vytvořit samostatnou skupinu pro udělení oprávnění k telefonickému připojení. Dále mohou být oprávnění ke správě této skupiny udělena jinému správci.

  • Skupiny pro řízení přístupu   Většina programů systému Microsoft Windows používá pro řízení přístupu skupiny. Skupiny omezují dodatečné pokusy o správu samostatných oprávnění k přístupu k síti. Stejné skupiny můžete použít k řízení přístupu k telefonickému připojení, síti VPN, bezdrátové síti nebo sdíleným položkám.

  • Přesné řízení zásad přístupu ke konkrétním připojením   Současné nasazení více technologií přístupu zahrnuje mnoho potenciálních potíží. Oprávnění a nastavení technologií telefonického připojení, sítě VPN a bezdrátové sítě se mohou lišit. Například smluvní partneři mohou mít oprávnění k přístupu k bezdrátovým sítím, ale nemají oprávnění k připojení z domova pomocí sítě VPN. Bezdrátové sítě mohou vyžadovat odlišné nastavení zabezpečení v porovnání se sítěmi VPN a telefonickými připojeními. V případě připojení prostřednictvím místního volání může být užitečná funkce zpětného volání. Pro uživatele volající z mezinárodního čísla však může být vhodné zpětné volání zakázat.  Model správy pomocí zásad skupiny lze konfigurovat v uzlu Zásady vzdáleného přístupu v modulu snap-in Směrování a vzdálený přístup, je-li doména konfigurována v nativním režimu systému Windows 2000 nebo novější verzi. Při vzdálené správě karty Telefonické připojení vzdáleného přístupu v modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory nebo na serveru Služba ověřování v Internetu (IAS) z počítače se systémem Windows XP použijte pro přístup k počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Terminálovou službu nebo funkci Vzdálená plocha. Můžete se také připojit ke konzole počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 a nakonfigurovat tato nastavení přímo.

 • Počítače se systémem Windows XP, které jsou připojeny k doménám s řadičem domény používajícím systém Windows 2000, nepodporují rozšířené funkce výběru více uživatelů a vytváření hromadných úprav atributů, například domovské složky nebo cesty k profilu. Funkce vícenásobného výběru jsou podporovány v doménové struktuře, která má verzi schématu 15 nebo novější. Například spuštění procesů Windows Server 2003 ADDPREP /ForestPrep a /DomainPrep v doménové struktuře a v doméně se systémem Windows 2000 bude aktivovat podporu funkcí vícenásobného výběru v systémech, ve kterých je nainstalován modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory systému Windows Server 2003.

 • Při spuštění verze Service Pack 1 modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v 64bitových systémech může dojít k selhání úprav zásad skupiny. Zobrazí se také následující chybová zpráva:

  Systém Windows nemůže najít soubor gpedit.msc. Zkontrolujte, zda jste název správně zadali a pokus zopakujte. Chcete-li vyhledat soubor, klepněte na tlačítko Start a potom na možnost Hledat.

  Upravte syntaxi příkazového řádku nebo zástupce tak, aby byla použita následující syntaxe:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %systemroot%\system32\dsa.msc -32 back

Správce autorizací

Tato funkce byla přidána do Sady nástrojů pro správu ve verzi Windows Server 2003 RC1 a novějších.

Certifikační autorita

Vzhledem k rozsáhlým změnám schématu nelze používat klienty se systémem Windows XP Professional ke správě počítačů se systémem Windows 2000 a klienty se systémem Windows 2000 ke správě počítačů se systémem Windows Server 2003. Chcete-li spravovat počítače se systémem Windows Server 2003, proveďte vzdálenou správu z konzoly nebo z relace Terminálové služby v cílovém počítači, nebo použijte klientské počítače se systémem Windows 2000 ke správě počítačů se systémem Windows 2000 Server a klientů se systémy Windows XP a Windows Server 2003.

Správce clusteru

Pokud používáte systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 a Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, nemůžete spravovat clusterové servery. Pokud však používáte systém Windows XP Professional s aktualizací SP1 a Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, můžete clusterové servery spravovat.

Sada Connection Manager Administration Kit

Nedoporučujeme provádět správu systému Windows Server 2003 ze systému Windows 2000, protože se nevytvářejí profily systému Windows XP.

Průvodce vytvořením delegování

Žádné známé problémy.

DHCP

 • Nástroje systému Windows 2000 nemohou vytvořit soubor s výpisem konfigurací DHCP systému Windows Server 2003 z důvodu změn kódů.
 • V aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2 nejsou žádné nové problémy.

Systém souborů DFS

 • Přidá podporu kruhové a hvězdicové vlastní topologie pro replikaci FRS kořenových adresářů a odkazů systému souborů DFS.
 • Konfiguruje prioritu připojení pro vydání opravy Q321557 a aktualizace SP3 souboru Ntfrs.exe systému Windows 2000.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  321557 Zdokonalení v souboru Ntfrs.exe vydaném po aktualizaci Service Pack 2, který je zabalen s aktualizovaným ovladačem Ntfs.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Pokud používáte klienta se systémem Windows XP, je třeba k aktualizaci systému souborů DFS systému Windows Server 2003 použít systém Windows XP s aktualizací SP1.
 • Sada Adminpak nyní zahrnuje soubor nápovědy k systému souborů DFS systému Windows Server 2003.

DNS

Jestliže přistupujete k serveru DNS pomocí IP adresy, budou některé vrácené informace, například informace o serveru pro předávání, nesprávné. Tento problém lze vyřešit získáním přístupu k serveru DNS pomocí názvu hostitele, nikoli pomocí IP adresy. Tento problém se vztahuje na původně vydanou verzi Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003.

Nástroje příkazového řádku adresářové služby

Původně vydaná verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 zahrnuje podepisování LDAP. Řadiče domény se systémem Windows 2000, které jsou vzdáleně spravovány počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003 používajícími ověřování NTLM, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 SP3. Případně musí být u těchto klientů provedena změna v registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

325465 Řadiče domény se systémem Windows 2000 vyžadují při použití nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 aktualizaci SP3 nebo novější (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Funkce přetažení v modulech snap-in služby Active Directory

Původní prodejní verze souboru Adminpak.msi systému Windows Server 2003 přidala funkce přetažení k následujícím modulům snap-in:
 • Uživatelé a počítače služby Active Directory
 • Sítě a služby Active Directory
Je třeba dát pozor na to, abyste náhodně nebo nevědomky nepřesunuli organizační jednotky pod různé nadřízené organizační jednotky. Tato akce by mohla mít tyto výsledky:
 • Účty uživatelů a počítačů nepoužijí zásady skupiny očekávaným způsobem. Konkrétně objekty zásad skupiny použité u účtů uživatelů a počítačů již nemusí platit v důsledku jiné hierarchie organizačních jednotek nebo proto, že nyní mohou platit nové objekty zásad skupiny založené na novém umístění objektů. Použití nebo nepoužití zásad skupiny může mít vliv na chování operačního systému. Může to mít například vliv na funkce operačního systému a na sdílené zdroje v síti.
 • Je možné, že programy, které jsou konfigurovány na použití cest rozlišených názvů se silným kódováním, nenajdou vždy požadované objekty.
Změny chování funkce přetažení ve verzi souboru Adminpak.msi ze systému Windows Server 2003 SP2
Ve verzi souboru Adminpak.msi ze systému Windows Server 2003 SP2 jsou k dispozici dvě nové možnosti řízení chování funkce přetažení v modulech snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory a Sítě a služby Active Directory.
 • Při výchozím nastavení se zobrazí dialogové okno s upozorněním, když se pokusíte provést operaci přetažení. Toto dialogové okno s upozorněním lze skrýt pro danou relaci. Při dalším spuštění modulu snap-in se však dialogové okno znovu zobrazí.
 • Funkce přetažení lze vypnout tak, že nastavíte první část atributu DisplaySpecifiers v kontextu názvů konfigurace ve službě Active Directory na 0 (nula). Protože se jedná o nastavení platné pro celou doménovou strukturu, budou funkce přetažení vypnuté pro všechny domény v příslušné doménové struktuře. Chcete-li vypnout funkci přetažení, postupujte takto:

  Poznámka: K dokončení tohoto postupu je třeba mít nainstalovaný nástroj ADSI Edit. Nástroj ADSI Edit je součástí nástrojů podpory systému Windows Server 2003 SP2. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  892777 Nástroje podpory systému Windows Server 2003 SP1
  1. Pokud máte spuštěné moduly snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory nebo Sítě a služby Active Directory, zavřete je.
  2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte adsiedit.msc a klepněte na tlačítko OK.
  3. Rozbalte položku Konfigurace.
  4. Rozbalte položku CN=Configuration,DC=ForestRootName.
  5. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku CN=DisplaySpecifiers a potom na příkaz Vlastnosti.
  6. V seznamu atributů poklepejte na příznaky.
  7. V dialogovém okně Editor atributů celých čísel zadejte 1 do pole Hodnota.
  8. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
  9. Ukončete nástroj ADSI Edit.

Microsoft Exchange

 • K souboru Adminpak.msi byly přidány soubory DLL protokolů SMTP a NNTP. Další soubory Staxmem.dll, Smtpapi.dll, Smtpadm.dll, Smtpsnap.hlp a Nntpsnap.hlp byly přidány k souboru Adminpak.msi, aby bylo možné v klientech s 32bitovým systémem spravovat verzi serveru Exchange vydanou po verzi Microsoft Exchange 2000.
 • Správa serverů se systémem Exchange následujícím za verzí Exchange 2000 z klientů s 64bitovými systémy není podporována.

Nápověda

 • Byl přidán soubor nápovědy Ntcmds.chm, který podporuje správu z příkazového řádku.
 • Po odebrání Sady nástrojů pro správu budou soubory nápovědy k systému Windows XP Professional přeinstalovány. Verze souborů Ntart.chm a Ntcmds.chm pro systém Windows XP Professional jsou zálohovány během instalace Nástrojů pro správu a obnoveny během odebrání.

Nástroje příkazového řádku Internetové informační službyTato část se týká následujících nástrojů:
 • IisApp.vbs
 • Iisback.vbs
 • IisCnfg.vbs
 • IisFtp.vbs
 • IisFtpdr.vbs
 • Iisvdir.vbs
 • Iisweb.vbsByly oznámeny následující potíže:
 • Všechny skripty jsou kompatibilní pouze s Internetovou informační službou 6.0.
 • IISCnfg: Při použití příkazu iiscnfg /export je cílový soubor (soubor zadaný za přepínačem /f) vytvořen ve vzdáleném počítači (počítači se systémem Windows Server). Chcete-li například exportovat metabázi, zadejte následující příkaz:

  iiscnfg /s Vzdálený_server /u Uživatelské_jméno /p Heslo_uživatele /export /f d:\Config.xml /sp /LM/W3SVC/1
  Po spuštění tohoto příkazu bude soubor D:\Config.xml vytvořen na vzdáleném serveru. K importu metabáze použijte následující příkaz:

  iiscnfg /s Vzdálený_server /u Uživatelské_jméno /p Heslo_uživatele /import /f d:\Config.xml /sp /LM/W3SVC/1 /dp /LM/W3SVC/2
  Poznámka: Každý z těchto příkazů je na samostatném řádku. Byly zalomeny, aby je bylo možné snadněji číst.  Proces IISCnfg zkontroluje, zda soubor D:\Config.xml (soubor zadaný za přepínačem /f) existuje v místním i vzdáleném počítači (Vzdálený_server). Skutečný import však používá pouze soubor na vzdáleném serveru. Při importu nebo kopírování souboru Config.xml ze vzdáleného serveru, použijte v místním počítači stejné umístění.

Služba ověřování v Internetu

Modul snap-in Služba ověřování v Internetu byl ze Sady nástrojů pro správu odebrán.

Netsh

 • Výstup příkazu netsh dhcp server ip dump je zkrácen. Tento příkaz spuštěný z počítače se systémem Windows Server 2003 na serveru DHCP se systémem Windows Server 2003 vrátí následující výstup:

  Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 100 "Byte Array" BYTE 1 comment="" 4 3 2 1 0 Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" "hello" "cathy" "jim" "bob" Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 102 "IP Array" IPADDRESS 1 comment="" 4.4.4.4 3.3.3.3 2.2.2.2 1.1.1.1 
  Stejný příkaz spuštěný z klienta se systémem Windows XP je zkrácen následujícím způsobem:

  Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 100 "Byte Array" BYTE 1 comment="" 4 Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" hello Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 102 "IP Array" IPADDRESS 1 comment="" 4.4.4.4 
 • Ve výchozím nastavení se příkaz netsh dhcp server z klientů se systémem Windows XP nespustí. Například následující příkaz bude úspěšně spuštěn z počítače se systémem Windows Server 2003, ale nebude spuštěn z klienta se systémem Windows XP:

  Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" "hello" "cathy" "jim" "bob"

  Pokud tento příkaz spustíte z klienta se systémem Windows XP, zobrazí se následující chybová zpráva:

  Přidání vlastnosti OptionDef serveru DHCP se nezdařilo.  Předané parametry nejsou kompletní nebo platné.

  Chcete-li vzdáleně spravovat server DHCP z klienta se systémem Windows XP, nainstalujte Sadu nástrojů pro správu a potom na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

  netsh add helper dhcpmon.dll

Správce rozložení zátěže sítě

 • U původně vydané verze Sady nástrojů pro správu pro systém Windows Server 2003 nejsou známy žádné potíže.
 • Sada nástrojů pro správu verze Service Pack 2 nainstaluje 32bitového Správce vyrovnávání zatížení sítě, který nemá vazbu na 64bitové verze systému Windows. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  892782 Soubor Nlbmgr.exe nelze použít k vytvoření clusteru NLB v 64bitové verzi systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Ntdsutil.exe

Příkaz authoritative restore v nástroji Ntdsutil je závislý na souboru Ntdsbsrv.dll. Soubor Ntdsbsrv.dll není součástí systému Windows XP Professional ani Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003. Vynucené obnovení proveďte z konzoly řadičů domény se službou Active Directory. Pokud je tento příkaz nutné spustit v klientských počítačích se systémem Windows XP, zkopírujte soubor Ntdsbsrv.dll z vydané verze instalace systému Windows Server 2003.

Výběr objektu

Původně vydaná verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 zavádí podepisování LDAP. Řadiče domény se systémem Windows 2000, které jsou vzdáleně spravovány počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), počítači se systémem Windows XP nebo počítači se systémem Windows Server 2003 používajícími ověřování NTLM, musí mít nainstalovánu aktualizaci Windows 2000 SP3. Případně musí být u těchto klientů provedena změna v registru, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

325465 Řadiče domény se systémem Windows 2000 vyžadují při použití nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 aktualizaci SP3 nebo novější (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Rozšíření Uživatelé vzdáleného přístupu

Rozšíření Uživatelé vzdáleného přístupu byla odebrána z původně vydané verze Sady nástrojů pro správu systému Windows Server 2003. Tato rozšíření jsou k dispozici, pokud je verze souboru Adminpak.msi, která je součástí aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), nainstalována do počítače se systémem Windows XP Professional. Pokud máte verzi RTM nebo SP1 souboru Adminpak.msi, je třeba ji odinstalovat a potom nainstalovat verzi Windows Server 2003 SP2.

Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows 2003 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003

Vzdálená plocha

Pro počítače se systémem Windows Server 2003 a Windows XP je podporován pouze režim Připojit ke konzole. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309375 Modul snap-in Vzdálené plochy konzoly MMC z nástrojů pro správu systému Windows Server 2003

Vzdálené úložiště

 • Správa mezi různými verzemi není podporována. Správa Vzdáleného úložiště z počítačů se systémem Windows 2000 není podporována pro počítače se systémem Windows Server 2003 a Windows XP. Vzdálenou správu provádějte z počítače se systémem Windows 2000, z konzoly vzdáleného počítače nebo prostřednictvím relace Terminálové služby.
 • Správa mezi různými verzemi není podporována. Verze systémů Windows Server 2003 a Windows XP, které používají Sadu nástrojů pro správu systému Windows Server 2003, nemohou spravovat počítače se systémem Windows 2000. Vzdálenou správu provádějte z počítače se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003, z konzoly vzdáleného počítače nebo prostřednictvím relace Terminálové služby.

Rozšíření pro správu uživatelského rozhraní Služby vzdálené instalace

Žádné známé problémy.

Směrování a vzdálený přístup

Tato služba byla odebrána ze Sady nástrojů pro správu.

Telefonní subsystém

Správci telefonního subsystému nemohou spravovat vzdálené linky v počítači se systémem Windows 2000 Server z počítače se systémem Windows XP Professional. Konkrétně není k dispozici možnost Upravit uživatele.

Správce licencí Terminálové služby

Žádné známé problémy.

UDDI

Žádné známé problémy.

Problémy se Sadou nástrojů pro správu systému Windows Server 2003 u verzí x64 systému Windows Server 2003

Když se pokusíte upravit zásady skupiny ve verzi x64 systému Windows Server 2003 z modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory, modulu snap-in Sítě a služby Active Directory nebo modulu snap-in Konzola pro správu zásad skupiny, zobrazí se následující chybová zpráva:
Systém Windows nemůže najít soubor gpedit.msc. Zkontrolujte, zda jste název správně zadali a pokus zopakujte.
Chcete-li vyhledat soubor, klepněte na tlačítko Start a potom na možnost Hledat.
Když se pokusíte upravit objekt zásad skupiny z kteréhokoli výše uvedeného modulu snap-in, bude provedeno volání za účelem spuštění souboru Gpedit.msc. Aktuálně jsou moduly snap-in, které volají soubor Gpedit.msc 32bitové nástroje. Ve verzích x64 systému Windows Server 2003 je však soubor Gpedit.msc 64bitový modul snap-in. Tento problém bude opraven v budoucí verzi 64bitového souboru Adminpak.msi. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jeden z následujících postupů:
Metoda 1
Upravte objekty zásad skupiny z počítače, ve kterém běží 32bitová verze systému Windows Server 2003, 32bitová verze systému Windows XP nebo verze systému Windows 2000.
Metoda 2
Použijte následující příkazy ke spuštění modulů snap-in a následně upravte objekty zásad skupiny:
 • Spuštění modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %windir%\system32\dsa.msc -32
 • Spuštění modulu snap-in Sítě a služby Active Directory:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %windir%\system32\dssite.msc -32

Kompatibilita verze OOB (out-of-band) nástroje Microsoft Group Policy Management Console (GPMC) s 64bitovými verzemi systémů Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server R2

Verzi OOB nástroje GPMC je třeba spouštět na 32bitových platformách. V 64bitových verzích systému Microsoft Windows není verze OOB nástroje GPMC podporována. Aktualizace verze OOB nástroje GPMC pro podporu 64bitových verzí systémů Microsoft Windows pro systémy Windows Server 2003 nebo Windows XP Service Pack 2 (SP2) není plánována. V 64bitových verzích systémů Windows Vista a Windows Server 2008 je podporována 64bitová verze nástroje GPMC. Nástroj GPMC Reporting však nelze nainstalovat ve všech 64bitových verzích systému Microsoft Windows. Tato verze nástroje GPMC není součástí žádné současné sady Nástrojů pro správu.

Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Při pokusu o spuštění nástroje GPMC se také může zobrazit následující chybová zpráva:
Systém Windows nemůže najít soubor GPEDIT.MSC.
K tomuto problému dochází i v případě, že ke spuštění nástroje GPMC použijete následující příkaz:
%windir%\syswow64\mmc.exe %windir%\system32\gpmc.msc -32
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

304718 Použití Sady nástrojů pro správu k vzdálené správě počítačů se systémy Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000

WINS

Změna rozhraní API funkce Vzdálené volání procedur služby WINS mezi systémy Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows 2000 a Windows NT 4.0 znemožňuje vzdálenou správu serverů WINS se systémem Windows NT 4.0 z modulu snap-in služby WINS konzoly MMC verze pro systém Windows 2000 a z modulu snap-in služby WINS konzoly MMC verze pro systém Windows Server 2003. Nejedná se o regresi, protože systém Windows 2000 sdílí stejné omezení.
Vlastnosti

ID článku: 304718 - Poslední kontrola: 12. 3. 2008 - Revize: 1

Váš názor