Jak změnit úroveň protokolování událostí služby Certificate Services

Souhrn

Tento článek popisuje, jak změnit úroveň protokolování v systému Windows Server 2003 můžete zvýšit nebo snížit citlivost události, které budou zaznamenány v protokolu událostí aplikace služby Certificate Services. To může být užitečné pro účely odstraňování potíží.

Další informace

Můžete zvýšit úroveň protokolování služby certifikátů v protokolu událostí pro řešení potíží. To způsobí, že certifikační služba protokolovat více časté a verbose událostí aplikace položky protokolu. Zvýšit úroveň protokolování služby certifikátů, na příkazovém řádku spusťte příkaz certutil - setreg ca\loglevel protokolování úrovně, kterou chcete použít a potom restartujte službu. K dispozici jsou následující rozsahy:
0 CERTLOG_MINIMAL
1 CERTLOG_TERSE
2 CERTLOG_ERROR
3 CERTLOG_WARNING (výchozí)
4 CERTLOG_VERBOSE
Vlastnosti

ID článku: 305018 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor