Postup při přidávání součástí a programů do počítače se systémem Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje, jak přidat programy a součásti systému Windows v počítači se systémem Windows XP.

Nástroj Přidat nebo odebrat programy umožňuje spravovat programy v počítači. Tento nástroj umožňuje při přidání nového programu nebo změně či odebrání existujícího programu.


Také můžete použít nástroj Přidat nebo odebrat programy Chcete-li přidat součásti systému Windows XP, které jste nevybrali v případě, že jste provedli původní instalaci systému Windows XP, například možnosti sítě nebo soubory služby indexování.

Instalace součásti systému Windows

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.

  Poznámka: Musíte být přihlášeni k počítači jako správce nebo členem skupiny Administrators k dokončení tohoto postupu.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 3. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.

  Spustí se Průvodce součástmi systému Windows a zobrazí se obrazovka součásti systému Windows. Jsou komponenty, které jsou k dispozici:
  • Příslušenství a nástroje
  • Služba Fax
  • Služba Indexing Service
  • Aplikace Internet Explorer
  • Internetová informační služba (IIS)
  • Správa a nástroje pro sledování
  • Služba Řízení front zpráv
  • Aplikace MSN Explorer
  • Síťové služby
  • Jiné síťové soubory a tiskové služby
  • Aktualizace kořenových certifikátů
  Poznámka: Internetová informační služba (IIS) a služba Řízení front zpráv nejsou zahrnuty v systému Windows XP Home Edition. Jsou k dispozici pouze v systému Windows XP Professional.
 5. Můžete klepnutím zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka přidat nebo odebrat součásti.

  Poznámka: Šedivé políčko znamená nainstalované pouze část komponenty.
 6. Sledovat, co je zahrnuto v součásti, klepněte na součást a potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.

  Poznámka: Pokud není k dispozici tlačítko Podrobnosti , komponenta nemá všechny dílčí součásti, které jsou s ním spojeny.
 7. Postupujte podle pokynů v Průvodci součástmi systému Windows.

  Poznámka: Některé součásti systému Windows je třeba před použitím nakonfigurovat. Pokud jste nainstalovali jednu nebo více těchto součástí a jste nenakonfigurovali a poté klepli na možnost Přidat nebo odebrat součásti systému Windows, zobrazí se seznam součástí, které je nutné nakonfigurovat. Chcete-li nastavit součásti, klepněte na tlačítko Konfigurovata postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li přidat novou součást, klepněte na tlačítko součástia potom postupujte podle pokynů v Průvodci součástmi systému Windows.

Příklad postupu při instalaci služby FTP

Poznámka: Internetová informační služba a služba FTP nejsou k dispozici v systému Windows XP Home Edition.
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 3. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 4. V Průvodci součástmi systému Windows v seznamu součásti klepněte Internetová informační službaa potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 5. V dialogovém okně Internetová informační služba klepnutím zaškrtněte políčko Služba FTP , pokud již není vybrána a klepněte na tlačítko OK.
 6. V Průvodci součástmi systému Windows klepněte na tlačítko Další. Průvodce součástmi systému Windows zobrazí se obrazovka Konfigurace součásti obsahující stavový řádek, který zobrazuje průběh konfigurace. Pokud se zobrazí výzva, vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM. Instalace zkopíruje do počítače soubory nástroje a služby FTP.
 7. Pokud je instalace dokončena, dokončení se zobrazí obrazovka Průvodce součástmi systému Windows. Klepněte na tlačítko Dokončit zavřete průvodce.

Postup instalace programu z disku CD-ROM nebo diskety

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 3. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programya potom klepněte na tlačítko Přidat nové programy.
 4. Klepněte na tlačítko CD nebo disketa. Zpráva "instalace programu z diskety" nebo CD-ROM Průvodce vás vyzve k vložte první instalační disketu nebo disk CD-ROM produktu.
 5. Vložte disketu nebo disk CD-ROM a klepněte na tlačítko Další. Jakmile se instalační program spustí, je nutné postupovat podle pokynů.
 6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Zavřít zavřete okno Přidat nebo odebrat programy.

  Poznámka: Při použití nástroje Přidat nebo odebrat programy můžete nainstalovat pouze programy vytvořené pro operační systémy založené na systému Windows.

Instalace programu ze sítě

 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 3. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programya potom klepněte na tlačítko Přidat nové programy.

  Poznámka: Pokud je počítač připojen k síti, oprávněn přidat programy, které jsou zobrazeny v dolní části obrazovky. Jestliže správce sítě uspořádal programy do kategorií, musíte klepnout na jinou možnost v kategorii vyhledejte program, který chcete přidat.
 4. Klepněte na program, který chcete přidat a potom klepněte na tlačítko Přidat. Jakmile se instalační program spustí, je nutné postupovat podle pokynů.
 5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Zavřít zavřete okno Přidat nebo odebrat programy.

  Poznámka: Při spuštění programu nebo při pokusu o provedení úlohy v programu, můžete vidět dialogové okno označuje, že je program právě instalován ani aktualizován Instalační služba Windows Installer. Toto chování může dojít, pokud správce nastavil program nainstalovat tímto způsobem, pokud byly odstraněny nebo poškozené programové soubory, nebo pokud se pokoušíte použít funkci programu, která nebyla nainstalována během instalace. Pokud program nainstalovali z disku CD-ROM nebo pokud nejste připojeni k síti, Instalační služba Windows Installer můžete být vyzváni k vložení disku CD-ROM do jednotky CD-ROM. Po dokončení činnosti Instalační služba Windows Installer spustí program nebo funkce, které se pokoušíte použít.
Vlastnosti

ID článku: 305548 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor