Jak nakonfigurovat připojení VPN k podnikové síti v systému Windows XP Professional

ÚVOD

Tento podrobný článek popisuje, jak v systému Windows XP Professional nakonfigurovat připojení VPN k podnikové síti. Připojení VPN využívá privátní i veřejné sítě k vytvoření síťového připojení.

Protokoly Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) a Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) jsou automaticky nainstalovány do počítače se systémem Windows XP. Tyto protokoly pomáhají poskytnout zabezpečení, když se přes Internet nebo jinou síť připojíte k serveru pro vzdálený přístup a přistupujete k prostředkům v síti. Tento druh připojení se nazývá připojení VPN.

Jak vytvořit nové připojení VPN

 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely, klepněte na odkaz Připojení k síti a Internetu a pak na odkaz Síťová připojení.
 2. Klepněte na položku Vytvořit nové připojení a poté klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na možnost Připojit k firemní síti a poté klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na možnost Připojení k virtuální privátní síti a potom na tlačítko Další.
 5. Zadejte popisný název společnosti a klepněte na tlačítko Další.
 6. Klepněte na přepínač Nevytáčet počáteční připojení a poté klepněte na tlačítko Další.
 7. Zadejte název hostitele nebo adresu IP počítače, ke kterému se chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Použijte jednu z následujících metod:
  • Pokud chcete sdílet připojení se všemi uživateli, klepněte na přepínač Použití kýmkoli.
  • Pokud připojení nechcete sdílet, klepněte na přepínač Pouze pro mne.
 9. Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Tato metoda funguje, pouze pokud jste připojení k Internetu.

Jak změnit stávající telefonické připojení

Bude možná nutné změnit některé parametry telefonického připojení, abyste se úspěšně připojili k Internetu. Tyto změny můžete provést podle následujících pokynů:
 1. Otevřete stávající připojení klepnutím na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, na odkaz Připojení k síti a Internetu a potom na odkaz Síťová připojení.
 2. Klepněte na požadované připojení a poté klepněte na položku Upravit nastavení tohoto připojení.
  • Na kartě Obecné můžete změnit název serveru nebo adresu IP.
  • Na kartě Sítě můžete změnit typ používaného zabezpečeného protokolu.
  • Na kartě Upřesnit můžete povolit ochranu bránou firewall pro připojení k Internetu, aby nebyl možný přístup k vašemu počítači z Internetu.

   Provedete to zaškrtnutím políčka Chránit počítač a síť omezením nebo zabráněním přístupu k tomuto počítači z Internetu.

   Poznámka: Když povolíte ochranu bránou firewall pro připojení k Internetu, aby k vašemu počítači nebylo možné přistupovat z Internetu, mohou vzniknout problémy s připojením k serveru. Po povolení ochrany bránou firewall pro připojení k Internetu, ověřte, zda je připojení k serveru stále funkční.   Brána firewall je určená k ochraně počítače před útoky uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivým softwarem (například před viry, které k napadení počítače využívají nevyžádaný příchozí síťový přenos). Pokud připojení k serveru funguje a rozhodnete se zakázat bránu firewall, bude nutné odpojit počítač od všech sítí včetně Internetu.
Vlastnosti

ID článku: 305550 - Poslední kontrola: 19. 1. 2007 - Revize: 1

Váš názor