Nastavení přímého připojení kabelem mezi dvěma počítači v systému Windows XP

Souhrn

Přímé připojení kabelem znamená propojení vstupně-výstupních (I/O) portů dvou počítačů pomocí jednoduchého kabelu namísto modemu nebo jiného rozhraní. Ve většině případů lze přímé kabelové připojení uskutečnit pomocí kabelu nulového modemu. Přímé kabelové připojení slouží k přenosu informací mezi dvěma počítači, například při výměně souborů, přístupu ke zdrojům apod.

Vytvoření přímého připojení kabelem

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté poklepejte na položku Síťová připojení.
 2. V části Síťové úlohy klepněte na odkaz Vytvořit nové připojení a poté klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Nastavit jiný typ připojení a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Přímé připojení k jinému počítači a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Zvolte roli, kterou bude počítač zaujímat v komunikaci. Pokud se v tomto počítači nalézají informace, ke kterým chcete získat přístup, klepněte na možnost Hostitel. Pokud bude tento počítač využívat informace z jiného počítače, klepněte na možnost Host.

Nastavení počítače hostitele

 1. Klepněte na zařízení, které chcete pro toto připojení použít (paralelní, sériový nebo infračervený port) a potom klepněte na tlačítko Další.
 2. Udělte přístup uživatelům, kterým chcete umožnit připojení k tomuto počítači, zaškrtnutím příslušného políčka a pak klepněte na tlačítko Další.
 3. Pro ukončení konfigurace klepněte na tlačítko Dokončit.

Nastavení počítače hosta

 1. Zadejte název připojení, kterým bude připojení označováno, a pak klepněte na tlačítko Další.
 2. Klepněte na zařízení, které chcete pro toto připojení použít (paralelní, sériový nebo infračervený port) a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Rozhodněte, zda bude toto připojení dostupné pro všechny uživatele (klepněte na možnost Použití kýmkoli), nebo pouze pro vás (klepněte na možnost Pouze pro mne) a pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončete proces nastavení.

Odstraňování potíží

 • Vytvoření přímého síťového připojení s rolí roli hostitele vyžaduje, abyste byli přihlášeni jako Administrator nebo jako člen skupiny Administrators. Přímá síťová připojení s rolí hosta nevyžadují oprávnění na úrovni správce.
 • Pokud bylo připojení určeno jako hostitel již při vytváření, zobrazí se ve složce Síťová připojení jako Příchozí připojení.
 • Další přímá připojení lze vytvořit kopírováním ve složce Síťová připojení. Zkopírovaná připojení lze přejmenovat a lze také měnit jejich nastavení. Tímto způsobem lze snadno vytvářet různá připojení, která budou vyhovovat více portům, hostitelským počítačům atd.
 • Přímá připojení mohou potlačovat požadavky na ověřování. Tato možnost je užitečná pro zařízení, jako jsou například ruční počítače. Toto nastavení musí být nakonfigurováno v příchozím připojení hostitele.
 • Pokud vytvoříte přímé připojení pomocí sériového kabelu (RS-232C), bude port, který jste vybrali v Průvodci novým připojením, povolen pro připojení, která používají nulový modem.
 • Pokud jste při vytváření přímého připojení přihlášeni jako Administrator nebo člen skupiny Administrators, můžete zařízení pro připojení vybírat ze zobrazeného seznamu, který zahrnuje všechny paralelní porty počítače, nainstalované a povolené infračervené porty a porty COM. Pokud jste při vytváření přímého připojení přihlášeni jako uživatel, který není členem skupiny Administrators, bude seznam zařízení zahrnovat paralelní porty počítače, nainstalované a povolené infračervené porty a pouze ty porty COM, které jsou nakonfigurovány s nulovými modemy. Chcete-li pro přímé připojení použít port COM, požádejte správce systému, aby jeden z portů COM počítače nakonfiguroval s nulovým modemem pomocí nástroje Možnosti telefonu a modemu v Ovládacích panelech.Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

295940 Možnost výběru portu COM není po nastavení přímého připojení kabelem k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 305621 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor