Jak opravit existující instalaci rozhraní.NET Framework

Souhrn

Potřebujete opravit vaše instalace rozhraní.NET Framework při inovaci operačního systému nebo pokud dojde k poškození aktuální instalace rozhraní.NET Framework. Tento článek popisuje, jak postupovat.

Kroky k opravě instalace rozhraní.NET Framework

  1. Získání zdroje původní instalace. Pokud jste nainstalovali rozhraní.NET Framework z disku CD-ROM nebo DVD, vložte disk. Pokud jste stáhli rozhraní.NET Framework, znovu stáhněte rozhraní.NET Framework. Ujistěte se, klepněte na tlačítko Uložit na disk. Pokud jste nainstalovali rozhraní.NET Framework ze sdílené síťové položky, znovu připojte k této sdílené složce.
  2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
    N:\dotnetframework\dotnetfx.exe /t:c:\temp /c:"msiexec.exe /i c:\temp\netfx.msi REINSTALL=ALL ReinstallMODE=vomus"
    Poznámka: Nahradit
    N:\ v syntaxi tohoto příkazu s původní cesta instalace.

    Důležité: Pokud nemáte v počítači složku C:\temp, vytvořte jej před spuštěním tohoto příkazu.
Instalační služba Microsoft Windows Installer ověří a opraví instalaci rozhraní.NET Framework.
Vlastnosti

ID článku: 306160 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor