Řešení potíží s přehráváním disku DVD v programu Windows Media Player pro systém Windows XP

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Podpora přehrávání disků DVD v programu Windows Media Player závisí na přítomnosti podporovaného dekodéru (hardwarového nebo softwarového) a na podporované jednotce DVD. Jsou-li uvedené součásti k dispozici, nabízí program Windows Media Player funkce a možnosti konfigurace pro disk DVD v uživatelském rozhraní.

Přehrávání disků DVD, které zajišťuje rozhraní DirectShow, využívá rozšířené funkce grafického hardwaru, jako je například modul VMR (Video Mixing Renderer).

Další informace

Řešení potíží

Řešení potíží s přehráváním disku DVD:

 1. Ověřte, zda je nainstalován kompatibilní dekodér: V programu Windows Media Player klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a zjistěte, zda je k dispozici karta Disk DVD. Není-li kompatibilní dekodér správně nainstalován, nebude karta Disk DVD k dispozici.

  Pokyny k ověření instalace kompatibilního dekodéru najdete v článku Q306331, který je v tomto článku uveden v seznamu na konci části Další informace.
 2. Pokud není možné úspěšně přehrát disk DVD, přehrajte jiný disk a přesvědčte se, zda potíže nesouvisejí přímo s určitým obsahem.
 3. Jestliže potíže trvají, vyzkoušejte přehrávač dodaný s dekodérem DVD (pokud byl poskytnut). V případě, že tato kombinace nefunguje, nebude možné použít ani program Windows Media Player. Další možnosti řešení potíží nelze zaručit, dokud nebude nativní přehrávač fungovat s daným dekodérem správně. Obraťte se na dodavatele dekodéru a požádejte o další informace.
 4. Jakmile ověříte, že nativní přehrávač funguje s dekodérem správně, přeinstalujte software dekodéru DVD a zároveň nainstalujte všechny požadované opravy.
 5. Přehrajte jiná média závislá na rozhraní DirectShow: přehrajte například soubor WMV pomocí programu Mplayer2.exe. Chcete-li spustit program MPlayer2.exe, klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mplayer2 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Omezte akceleraci grafického hardwaru v programu Windows Media Player:

  • V programu Windows Media Player klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.
  • Na kartě Výkon přesuňte ve skupinovém rámečku Akcelerace videa jezdec blíže k hodnotě Žádná a klepněte na tlačítko OK.
  Pokud uvedený postup umožní přehrání disků DVD, znamená to, že potíže způsobuje grafický adaptér nebo ovladač. Pravděpodobně bude možné získat aktualizovaný ovladač od výrobce grafického adaptéru.
 7. Dalším krokem řešení potíží je nastavení omezených možností zobrazení:

  • Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz desk.cpl. Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast pracovní plochy a pak klepnout na příkaz Vlastnosti.
  • Na kartě Nastavení přesuňte jezdec pro rozlišení obrazovky na hodnotu 800 × 600.
  • Jako kvalitu barev vyberte 16 bitů a klepněte na tlačítko OK.
  Některé grafické ovladače nemohou podporovat přehrávání disků DVD ve vyšších rozlišeních a hloubkách barev. Jestliže je toto řešení úspěšné, bude pravděpodobně možné pomocí aktualizovaného ovladače přehrávat disky DVD ve vyšší hloubce barev i rozlišení.
Obecně lze chybám předcházet instalací dekodéru. Dekodér však nemusí být kompatibilní se systémem Windows XP, takže je vhodné požádat o informace týkající se kompatibility a aktualizace příslušného výrobce.

Prostudujte si následující seznam kompatibility hardwaru systému Microsoft Windows pro schválené dekodéry DVD:

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

306331 Podporované softwarové dekodéry MPEG-2 DVD v programu Windows Media Player pro systém Windows XP
Produkty jiných výrobců, které jsou zmíněny v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

283658 Správa zařízení v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 306318 - Poslední kontrola: 10. 6. 2005 - Revize: 1

Váš názor