Postupy: Vylepšení obrazovkových písem v systému Windows XP pomocí technologie ClearType

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje, jak lze pomocí technologie ClearType dosáhnout ostřejších písem na obrazovce systému Windows XP. Technologie ClearType zdokonaluje zobrazení vyhlazením hran obrazovkových písem. Technologie ClearType funguje velmi dobře zejména na obrazovkách LCD, včetně monitorů s plochou obrazovkou a přenosných počítačů.

Jak povolit technologii ClearType

Použití technologie ClearType pro obrazovková písma:

  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Vzhled a motivy a potom klepněte na položku Zobrazení.
  2. Na kartě Vzhled klepněte na možnost Efekty.
  3. Zaškrtněte políčko Používat metodu vyhlazování hran rastrových písem a v zobrazeném seznamu vyberte možnost ClearType

Jak přizpůsobit technologii ClearType

Nastavení kontrastu v technologii ClearType můžete upravit podle svých představ. I když v systému Windows XP nejsou nástroje ani nastavení pro úpravy kontrastu, následující web společnosti Microsoft obsahuje nástroje pro zapínání a vypínání technologie ClearType a úpravy kontrastu.
Odstraňování potíží

Zobrazení na obrazovce je rozmazané

Technologie ClearType je určena pro vylepšení vlastností obrazovek LCD. Na monitorech běžných stolních počítačů a některých obrazovkách LCD se může technologie ClearType zobrazit poněkud rozmazaně. Tuto situaci lze napravit přizpůsobením technologie ClearType podle popisu v části Jak přizpůsobit technologii ClearType v tomto článku.


V ojedinělých případech je pozorované rozmazání způsobeno výrobní anomálií na obrazovkách LCD, při které je běžné prokládání červená-zelená-modrá (RGB) zaměněno za prokládání modrá-zelená-červená. Vyrovnání této anomálie není v současnosti technologií ClearType v systému Windows XP podporováno. Tato anomálie může působit potíže v případech, že žádné nastavení kontrastu pomocí technologie ClearType nevede na určité obrazovce LCD k dobrému výsledku. V těchto případech je pravděpodobně vhodné vypnout technologii ClearType.Nastavení barev musí podporovat technologii ClearType

Použití technologie ClearType vyžaduje grafický adaptér a monitor, které podporují nastavení alespoň 256 barev. Nejlepších výsledků dosáhnete při podpoře vysoké (24bitové) kvality barev nebo nejvyšší (32bitové) kvality barev. Změna kvality barev:

  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Vzhled a motivy a potom klepněte na položku Zobrazení.
  2. Na kartě Nastavení klepněte v seznamu Kvalita barev na jiné nastavení barev.Odkazy

Další informace o technologii ClearType společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Vlastnosti

ID článku: 306527 - Poslední kontrola: 18. 8. 2006 - Revize: 1

Váš názor