Internet Explorer klávesové zkratky

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

V tomto článku jsou uvedeny klávesové zkratky pro aplikaci Internet Explorer 5.5.

Další informace

Klávesové zkratky můžete použít k zobrazení a prohlížení webových stránek, náhled stránky před tiskem, pole Adresa, práci s oblíbenými položkami a upravit.

Zobrazení a prohlížení webových stránek pomocí klávesových zkratek

Zobrazení a prohlížení webových stránek pomocí klávesových zkratek:

To do this                Press this key
----------------------------------------------------------------------
Display Internet Explorer Help or to F1
display context Help about an item in
a dialog box

Toggle between full-screen and other F11
views in the browser

Move forward through the items on a TAB
Web page, the Address box, or the
Links box

Move through the items on a Web page, SHIFT+TAB
the Address box, or the Links box

Go to your Home page ALT+HOME

Go to the next page ALT+RIGHT ARROW

Go to the previous page ALT+LEFT ARROW or BACKSPACE

Display a shortcut menu for a link SHIFT+F10

Move forward between frames CTRL+TAB or F6

Move back between frames SHIFT+CTRL+TAB

Scroll toward the beginning of a UP ARROW
document

Scroll toward the end of a document DOWN ARROW

Scroll toward the beginning of a PAGE UP
document in larger increments

Scroll toward the end of a document PAGE DOWN
in larger increments

Move to the beginning of a document HOME

Move to the end of a document END

Find on this page CTRL+F

Refresh the current Web page F5 or CTRL+R

Refresh the current Web page, even if CTRL+F5
the time stamp for the Web version and
your locally stored version are the same

Stop downloading a page ESC

Go to a new location CTRL+O or CTRL+L

Open a new window CTRL+N

Close the current window CTRL+W

Save the current page CTRL+S

Print the current page or active frame CTRL+P

Activate a selected link ENTER

Open the Search box CTRL+E

Open the Favorites box CTRL+I

Open the History box CTRL+H

In the History or Favorites boxes, CTRL+click
open multiple folders

Postup náhledu tisku pomocí klávesových zkratek

Tisk náhledu webové stránky pomocí klávesových zkratek:

To do this                Press this key
----------------------------------------------------------
Set printing options and print the page ALT+P

Change paper, headers and footers, ALT+U
orientation, and margins for this page

Display the first page to be printed ALT+HOME

Display the previous page to be printed ALT+LEFT ARROW

Type the number of the page that you ALT+A
want displayed

Display the next page to be printed ALT+RIGHT ARROW

Display the last page to be printed ALT+END

Zoom out ALT+MINUS

Zoom in ALT+PLUS

Display a list of zoom percentages ALT+Z

Close Print Preview ALT+C


Jak ovládat pole Adresa pomocí klávesových zkratek

Chcete-li ovládat pole adresa pomocí klávesových zkratek:

To do this                Press this key
-----------------------------------------------------------
Select the text in the Address box ALT+D

Display a list of addresses that you F4
have typed

When in the Address box, move the cursor CTRL+LEFT ARROW
left to the next logical break in the
address (period or slash)

When in the Address box, move the cursor CTRL+RIGHT ARROW
right to the next logical break in the
address (period or slash)

Add "www." to the beginning and ".com" CTRL+ENTER
to the end of the text that you type in
the Address box

Move forward through the list of UP ARROW
AutoComplete matches

Move back through the list of DOWN ARROW
AutoComplete matches

Jak pracovat s oblíbenými položkami pomocí klávesových zkratek

Chcete-li pracovat s oblíbenými položkami pomocí klávesových zkratek:

To do this                Press this key
---------------------------------------------------------
Add the current page to your favorites CTRL+D

Open the Organize Favorites dialog box CTRL+B

Move selected item up in the Favorites ALT+UP ARROW
list in the Organize Favorites
dialog box

Move selected item down in the ALT+DOWN ARROW
Favorites list in the Organize Favorites
dialog box

Úprava textu pomocí klávesových zkratek

Chcete-li upravit pomocí klávesových zkratek:

To do this                Press this key
--------------------------------------------------------
Remove the selected items and copy them CTRL+X
to the Clipboard

Copy the selected items to the Clipboard CTRL+C

Insert the contents of the Clipboard at CTRL+V
the selected location

Select all items on the current Web page CTRL+A

Vlastnosti

ID článku: 306832 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor