Jak lze zakázat zobrazování tipů v oznamovací oblasti v systému Windows XP nebo Vista?

Popis potíží

Chcete zabránit zobrazování tipů v oznamovací oblasti. Tento článek vám v tom pomůže.

Poznámka: Po provedení postupu popsaného v tomto článku budou zakázány všechny tipy v oznamovací oblasti pro tento počítač. Nelze zakázat tipy pouze pro určité programy.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Zobrazování tipů v oznamovací oblasti lze zakázat následujícím postupem:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Vyhledejte následující podklíč:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  3. Klikněte pravým tlačítkem do pravého podokna, vytvořte novou hodnotu DWORD a nazvěte ji EnableBalloonTips.
  4. Dvakrát klikněte na položku EnableBalloonTips a přiřaďte jí hodnotu 0.
  5. Ukončete program Editor registru.
  6. Odhlaste se ze systému Windows a potom se opět přihlaste.

Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

282962 Nástroj Narrator pro usnadnění nečte tipy v bublinách

Vlastnosti

ID článku: 307729 - Poslední kontrola: 6. 6. 2013 - Revize: 1

Váš názor