Jak spustit instalační program z příkazového řádku systému Windows XP

Tento článek popisuje, jak spustit instalační program systému Windows XP z příkazového řádku.

Další informace

Příprava spuštění instalačního programu

Před instalací systému Windows XP proveďte následující kroky:

 1. Ověřte, zda je hardware počítače kompatibilní se systémem Windows XP. Chcete-li získat nejnovější informace o kompatibilitě a stáhnout a nainstalovat ovladače pro hardware uvedený v seznamu, navštivte následující web Microsoft Windows Hardware Quality Labs: Další informace o požadavcích na systém pro operační systémy Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  314865 Požadavky na systém pro operační systémy Windows XP

 2. Přečtěte si následující dokumenty na disku CD-ROM se systémem Windows XP (kde Jednotka je jednotka, ve které je vložen disk CD-ROM se systémem Windows XP). Tyto dokumenty obsahují informace, které by vám měly pomoci připravit instalaci.
  • Jednotka:\Docs\Read1st.txt: Tento dokument obsahuje důležité nejnovější informace, které nebyly zahrnuty do dokumentace ani nejsou k dispozici v žádném jiném souboru TXT na disku CD-ROM.
  • Jednotka:\Docs\RelNotes.htm: Tento dokument obsahuje poznámky k verzi systému Windows XP.
  • Jednotka:\Readme.htm: Tento dokument obsahuje nejnovější či jiné informace, které doplňují dokumentaci k systému Windows XP.
 3. Vytvořte oddíl na pevném disku a naformátujte ho systémem souborů FAT nebo FAT32.Další informace o vytváření oddílů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  255867 Jak použít nástroje Fdisk a Format k rozdělení pevného disku

  Poznámka: Instalační program systému Windows XP vyžaduje nejméně 383 MB volného místa na disku ke zkopírování instalačních souborů.

Spuštění instalačního programu systému Windows XP z příkazového řádku

Chcete-li systém Windows XP spustit z příkazového řádku, proveďte následující kroky:
 1. Vložte disk CD-ROM se systémem Windows XP do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM.
 2. Spusťte počítač v režimu příkazového řádku s podporou jednotek CD-ROM. Pokud ještě v počítači není nainstalován systém MS-DOS nebo počítač nelze z jiného důvodu spustit v režimu příkazového řádku pomocí nabídky Spuštění, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  187632 Vytvoření spouštěcí diskety systému Windows 98 s podporou systému souborů FAT32 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 3. Spusťte nástroj SMARTDrive, pokud ještě není spuštěn. To provedete tak, že přejdete do složky obsahující soubor Smartdrv.exe, zadáte příkaz smartdrv a potom stisknete klávesu ENTER. Pokud nepoužijete nástroj SMARTDrive, bude pravděpodobně instalační program systému Windows XP kopírovat soubory na pevný disk pomalu.
 4. Na příkazový řádek zadejte příkaz jednotka: a potom stiskněte klávesu ENTER (kde jednotka je jednotka, ve které je vložen disk CD-ROM se systémem Windows XP).
 5. Zadejte příkaz cd i386 a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Zadejte příkaz winnt a potom stiskněte klávesu ENTER. Spustí se instalační program systému Windows XP.
 7. Zadejte cestu k instalačním souborům systému Windows XP a stiskněte klávesu ENTER. Například zadejte d:\i386.

  Instalační program systému Windows zkopíruje soubory na pevný disk. Po zkopírování souborů se zobrazí zpráva podobného znění:
  Část instalačního programu založená na systému MS-DOS je dokončena.
  Instalační program nyní restartuje počítač. Po restartování počítače
  bude instalační program systému Windows XP pokračovat.

  Pokud je v jednotce A: vložena disketa, vyjměte ji.

  Stisknutím klávesy ENTER restartujte počítač a pokračujte v instalaci systému Windows XP.
 8. Vyjměte z počítače všechny diskety a stiskněte klávesu ENTER. Dojde k restartování počítače a instalační program systému Windows XP bude pokračovat v instalaci. Pokračujte stisknutím klávesy ENTER.
 9. Podle uvedených kroků vyberte a naformátujte oddíl, na který budete chtít systém Windows XP nainstalovat. Pokud pevný disk v počítači obsahuje pouze jeden oddíl, neodstraňujte ho ze seznamu existujících oddílů. Instalační program systému Windows XP zkopíroval na tento oddíl instalační soubory.

  Oddíl naformátovaný systémem souborů FAT32 můžete později převést na systém souborů NTFS.

  Instalační program systému Windows XP zkopíruje potřebné soubory a potom dojde k restartování počítače. Pokud jste zvolili naformátování jednotky systémem souborů NTFS, zkontroluje systém Windows, zda jednotka neobsahuje chyby, a potom dojde k restartování systému. Po restartování počítače bude instalační program systému Windows XP spuštěn v režimu GUI (Graphical User Interface).
 10. Podle pokynů Průvodce instalací systému Windows dokončete instalaci systému Windows XP.
Vlastnosti

ID článku: 307848 - Poslední kontrola: 6. 6. 2013 - Revize: 1

Váš názor