Použití souborů offline v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje, jak konfigurovat funkci Soubory offline v systému Microsoft Windows XP.

Soubory v síti můžete zpřístupnit offline tak, že uložíte sdílené soubory v počítači. Potom budou přístupné i po odpojení od sítě. Se soubory lze potom pracovat stejným způsobem, jako byste byli připojeni k síti. Až se znovu připojíte k síti, budou změněné soubory v síti aktualizovány.Další informace

Konfigurace počítače pro používání funkce Soubory offline

Postup konfigurace počítače pro použití funkce Soubory offline:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Klepněte na kartu Soubory offline.
 4. Zaškrtněte políčko Povolit soubory offline a klepněte na tlačítko OK.

Zpřístupnění souborů a složek v režimu offline

Zpřístupnění sdílených souborů a složek v síti v režimu offline:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. Klepněte na příkaz Místa v síti.
 3. Poklepejte na místo v síti, které obsahuje soubor nebo složku, kterou chcete zpřístupnit v režimu offline.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor nebo složku a potom klepněte na příkaz Zpřístupnit offline. Spustí se Průvodce soubory offline. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
 5. Zaškrtněte políčko Při zapnutí a vypnutí počítače soubory offline automaticky synchronizovat a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
 6. Zaškrtněte políčko Vytvořit zástupce složky souborů offline na ploše a potom klepněte na tlačítko Dokončit. Soubory budou zkopírovány do počítače a na ploše se zobrazí složka Zástupce Souborů offline.
POZNÁMKA: Pokud zpřístupníte další soubory v režimu offline, zobrazí se ve složce Zástupce Souborů offline.

Soubory offline je možné použít i ve spojení se servery jiných dodavatelů, pokud je v těchto serverech nainstalován protokol SMB (Server Message Block). Díky protokolu SMB můžete tuto funkci používat v heterogenním prostředí, například se servery Netware nebo UNIX.

Ujistěte se, zda správce sítě nainstaloval na servery UNIX nebo Netware protokol SMB, který slouží pro sdílení souborů v síti. Pro instalaci protokolu SMB na servery je možné použít různé produkty, například produkt Samba. Po spuštění protokolu SMB na serveru se můžete připojit pomocí systému Windows XP ke sdíleným souborům a zpřístupnit je v režimu offline stejným způsobem, jako by se jednalo o server se systémem Windows.

Znepřístupnění souborů a složek v režimu offline

Chcete-li ukončit používání sdíleného souboru či složky v režimu offline, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor offline. Klepnutím na příkaz Zpřístupnit offline zrušíte zaškrtnutí. Příslušný soubor nebo složka se odstraní ze složky Soubory offline.

Synchronizace souborů offline

Ve výchozím nastavení jsou soubory offline automaticky synchronizovány při odhlášení ze sítě. Chcete-li soubory offline synchronizovat ručně, klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor a potom klepněte na příkaz Synchronizovat. Aby bylo možné soubory synchronizovat, musíte být připojeni k síti.


Úprava nastavení synchronizace:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor offline a poté klepněte na příkaz Synchronizovat.
 2. V dialogovém okně Synchronizace klepněte na příkaz Nastavení.
 3. Změňte nastavení synchronizace a klepněte na tlačítko OK.

Odstraňování potíží

 • Není možné použít soubory offline.

  Tento problém může nastat v případě, že je povolena funkce Rychlé přepínání uživatelů. Pokud používáte funkci Soubory offline, nemůžete zároveň používat funkci Rychlé přepínání uživatelů. Zakázání funkce Rychlé přepínání uživatelů:
  1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
  2. V zobrazení podle kategorií klepněte na příkaz Uživatelské účty.
  3. Klepněte na položku Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rychlé přepínání uživatelů a potom klepněte na tlačítko Použít.
  5. Zavřete okno Uživatelské účty. Zavřete okno Ovládací panely.
 • Při pokusu o synchronizaci souborů offline se zobrazí dialogové okno Vyřešit konflikty souborů.

  To nastane v případě, že se změní offline i online kopie souboru. Problém vyřešte klepnutím na požadované řešení konfliktu. Potom klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete všechny následující konflikty řešit stejným způsobem, zaškrtněte políčko Použít pro všechny konflikty.
Vlastnosti

ID článku: 307853 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor