Jak konfigurovat možnosti při selhání a obnovení v systému Windows

Souhrn

Můžete nakonfigurovat akce, které systém Windows provede, pokud dojde k systémové chybě (známé také jako kontrola chyb, selhání systému, závažná chyba systému nebo chyba Stop). Nakonfigurovat lze následující akce:
 • zápis události do systémového protokolu,
 • odeslání výstrahy správy (máte-li nastaveny výstrahy správy),
 • výpis systémové paměti do souboru, který mohou zkušení uživatelé použít k ladění,
 • automatické restartování počítače.
K provedení tohoto postupu musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno nastavením síťových zásad.

Další informace

Konfigurace možností při selhání a obnovení systému

Možnosti při selhání a obnovení systému lze nakonfigurovat pomocí ovládacího panelu Systém. Odborníci v oblasti IT mohou upravit nastavení v místních nebo vzdálených počítačích také pomocí úprav hodnot v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
V následujících krocích je pro každou možnost uvedena hodnota registru a vzorová podoba příkazového řádku, kterou upravíte danou možnost v místním počítači tak, že pomocí nástroje příkazového řádku (Wmic.exe) přistoupíte ke službě WMI (Windows Management Instrumentation). Další informace naleznete v části tohoto článku s názvem Další informace pro odborníky v oblasti IT. Postup konfigurace možností při selhání a obnovení systému:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a potom ve skupinovém rámečku Spouštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení (případně Spouštění a zotavení).
 3. Ve skupinovém rámečku Selhání systému zaškrtněte políčka u akcí, které chcete, aby systém Windows provedl v případě chyby systému:
  • Možnost Zapsat událost do systémového protokolu určuje, že informace o události budou zaznamenány do systémového protokolu. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. V počítačích se systémem z řady produktů Windows 2000 Server nebo Windows Server 2003 můžete tuto funkci vypnout. Systém Windows vždy zaznamenává informace o události do systémového protokolu. Chcete-li tuto možnost vypnout úpravou registru v počítači se systémem Windows XP nebo Windows 2000 Professional, nastavte hodnotu DWORD LogEvent na hodnotu 0. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set WriteToSystemLog = False
  • Možnost Odeslat výstrahu správy určuje, že jsou správci upozorněni na chybu systému (pokud jsou nakonfigurovány výstrahy správy). Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Chcete-li tuto možnost vypnout úpravou registru, nastavte hodnotu DWORD SendAlert na hodnotu 0. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set SendAdminAlert = False

   Další informace o nastavení výstrahy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   310490 JAK: Nastavení výstrah správy v systému Windows XP

  • Možnost Automaticky restartovat určuje, že systém Windows automaticky restartuje počítač. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Chcete-li tuto možnost vypnout úpravou registru, nastavte hodnotu DWORD AutoReboot na hodnotu 0. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set AutoReboot = False
 4. Ve skupinovém rámečku Zapsat ladící informace vyberte typ informací, které má systém Windows zaznamenat v souboru výpisu paměti v případě, že počítač přestane náhle reagovat:
  • Zvolíte-li možnost (Žádné), nebudou do souboru výpisu paměti zaznamenány žádné informace. Chcete-li pomocí úprav hodnot registru určit, aby systém Windows nezaznamenával informace do souboru výpisu paměti, nastavte hodnotu DWORD CrashDumpEnabled na hodnotu 0. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 0
  • Zvolíte-li možnost Omezený výpis stavu paměti, bude zaznamenán nejmenší objem informací, podle kterých lze problém určit. Tato možnost vyžaduje stránkovací soubor o velikosti alespoň 2 megabajty (MB) na spouštěcím svazku počítače a určuje, že systém Windows vytvoří nový soubor pokaždé, když systém přestane neočekávaně reagovat. Historie těchto souborů se ukládá do složky, která je uvedena v poli Složka pro omezený výpis (%SystemRoot%\Minidump). V systémech Windows XP a Windows Server 2003 je soubor omezeného výpisu paměti používán nástrojem Hlášení o chybách systému Windows. Chcete-li nastavit použití souboru omezeného výpisu paměti úpravou registru, nastavte hodnotu DWORD CrashDumpEnabled na hodnotu 3. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 3

   Chcete-li určit složku D:\Minidump jako složku pro omezený výpis paměti pomocí úpravy registru, nastavte hodnotu Rozšiřitelná řetězcová hodnota MinidumpDir na hodnotu D:\Minidump. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set MiniDumpDirectory = D:\Minidump
  • Zvolíte-li možnost Výpis stavu paměti jádra, bude zaznamenána pouze paměť jádra. V tomto případě bude uloženo více informací než při omezeném výpisu paměti, ale akce bude dokončena za kratší dobu než u souboru úplného výpisu stavu paměti. Soubor výpisu je uveden v poli Soubor se stavem systému (výchozí nastavení je %SystemRoot%\Memory.dmp). Je-li zvolena možnost Přepsat všechny existující soubory, jsou přepisovány všechny stávající soubory s výpisem stavu paměti jádra nebo s úplným výpisem paměti. Nastavíte-li tuto možnost, musíte mít na spouštěcím svazku dostatečně velký stránkovací soubor. Požadovaná velikost závisí na velikosti paměti RAM v počítači (ačkoli maximální nutná velikost místa dostupného pro výpis jádra paměti je 2 GB plus 16 MB u 32bitového systému a u 64bitového systému je maximální velikost místa pro výpis paměti jádra rovna velikosti paměti RAM plus 128 MB). Následující tabulka obsahuje pokyny pro velikost stránkovacího souboru:
   Velikost paměti RAMDoporučená minimální velikost stránkovacího souboru
   256 MB–1 373 MB1,5násobek velikosti paměti RAM
   1 374 MB a větší32bitový systém: 2 GB plus 16 MB
   64bitový systém: velikost paměti RAM plus 128 MB
   Chcete nastavit použití souboru výpisu paměti jádra úpravou registru, nastavte hodnotu DWORD CrashDumpEnabled na hodnotu 2. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 2

   Chcete-li určit soubor D:\Dump\Mem.dmp jako soubor výpisu paměti pomocí úpravy registru, nastavte hodnotu Rozšiřitelná řetězcová hodnota DumpFile na hodnotu D:\Dump\Mem.dmp. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Chcete-li pomocí úpravy registru určit, aby systém Windows nepřepisoval předchozí soubory výpisu paměti jádra nebo úplného výpisu paměti, nastavte hodnotu DWORD Overwrite na hodnotu 0. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0
  • Zvolíte-li možnost Úplný výpis stavu paměti jádra, zaznamená se obsah paměti systému v případě, že počítač přestane reagovat. Tato možnost není dostupná v počítačích s velikostí paměti RAM 2GB a větší. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   274598 Úplný výpis stavu paměti není k dispozici v počítačích s 2 GB (a více) paměti RAM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
   Při použití této možnosti musí být na spouštěcím svazku stránkovací soubor, který může pojmout celou fyzickou paměť RAM plus 1MB. Umístění souboru je uvedeno v poli Soubor se stavem systému (výchozí nastavení je %SystemRoot%\Memory.dmp).

   Systém Windows zapisuje kromě vlastního výpisu obsahu paměti do souboru ještě záhlaví, a proto je potřeba ještě 1 MB navíc. Záhlaví obsahuje charakteristiku chybového výpisu a uvádí hodnoty některých proměnných jádra. Tyto informace nezaberou celý 1 MB, ale systém Windows nastavuje velikost stránkovacího souboru v krocích po 1 MB.

   Chcete nastavit použití souboru úplného výpisu paměti úpravou registru, nastavte hodnotu DWORD CrashDumpEnabled na hodnotu 1. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set DebugInfoType = 1

   Chcete-li určit soubor D:\Dump\Mem.dmp jako soubor výpisu paměti pomocí úpravy registru, nastavte hodnotu Rozšiřitelná řetězcová hodnota DumpFile na hodnotu D:\Dump\Mem.dmp. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set DebugFilePath = D:\Dump\Mem.dmp

   Chcete-li pomocí úpravy registru určit, aby systém Windows nepřepisoval předchozí soubory výpisu paměti jádra nebo úplného výpisu paměti, nastavte hodnotu DWORD Overwrite na hodnotu 0. Zadejte například na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   wmic recoveros set OverwriteExistingDebugFile = 0.
  Poznámka: Pokud se obrátíte na služby technické podpory společnosti Microsoft se žádostí o pomoc s chybou Stop, můžete být požádáni o soubor s výpisem paměti vygenerovaný pomocí možnosti Zapsat ladící informace.
  Další informace o možnostech souborů s výpisem stavu paměti systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  254649 Přehled možností souborů výpisu stavu paměti v systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003

zpět na začátek

Další informace pro odborníky v oblasti IT

Vzorové příkazy uvedené v předchozích postupech používají ke konfiguraci možností při selhání a obnovení v registru systému Windows nástroj Wmic.exe. Nástroj Wmic.exe je obsažen v systémech Windows XP a Windows Server 2003. Není obsažen v systému Windows 2000, nicméně můžete spustit nástroj Wmic.exe v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 a pomocí něj nastavit některé možnosti při selhání a obnovení systému ve vzdáleném počítači se systémem Windows 2000. Vlastnost DebugInfoType není v počítačích se systémem Windows 2000 podporována.
Další informace o nástroji Wmic.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

290216 Popis nástroje příkazového řádku služby WMI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li zobrazit nastavení při selhání a obnovení systému v místním počítači, zadejte na příkazovém řádku příkaz wmic recoveros a stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li zobrazit nastavení při selhání a obnovení systému ve vzdáleném počítači v místní síti, zadejte na příkazovém řádku příkaz wmic /node:"název_počítače" recoveros a stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li používat tyto příklady použití nástroje příkazového řádku Wmic.exe, je nutné přihlásit se pomocí účtu, který má v daném počítači oprávnění správce. Nejste-li přihlášeni prostřednictvím účtu s oprávněními správce, použijte přepínače /user:uživatelské_jméno a /password:heslo.

V počítačích se systémem Windows XP, Windows 2000 a Windows 2003 lze k úpravě těchto hodnot registru použít také Editor registru a další nástroje.Další informace o úpravě registru systému Windows najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

322755 Podrobný postup zálohování, úprav a obnovení registru v systému Windows 2000

zpět na začátek

Poradce při potížích

 • Chcete-li využívat výhod funkce souboru výpisu, musí být stránkovací soubor umístěn na spouštěcím svazku. Pokud byl stránkovací soubor přesunut na jiný svazek, musíte jej přesunout zpět na spouštěcí svazek před tím, než budete tuto funkci používat.
 • Zvolíte-li možnost Výpis stavu paměti jádra nebo Úplný výpis stavu paměti a zaškrtnete-li políčko Přepsat všechny existující soubory, bude systém Windows zapisovat vždy do souboru se stejným názvem. Chcete-li ukládat jednotlivé soubory s výpisem stavu paměti, zrušte zaškrtnutí políčka Přepsat všechny existující soubory a po každé chybě Stop změňte název souboru.
 • Zrušíte-li zaškrtnutí políček Zapsat události do systémového protokolu a Odeslat výstrahu správy, můžete ušetřit paměť. Velikost ušetřené paměti záleží na konkrétním počítači, ale obvykle tyto funkce vyžadují 60 až 70 KB.
 • Další informace o konfiguraci počítače pro vytvoření souboru s výpisem paměti pro účely testování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  244139 Funkce systému Windows umožňuje vytvoření souboru Memory.dmp pomocí klávesnice (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o nástrojích, které lze použít pro čtení omezeného výpisu paměti, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  315263 Čtení souborů se zkráceným výpisem stavu paměti, které systém Windows vytváří pro ladění

 • Další informace o určení příčin chyby STOP před tím, než kontaktujete služby technické podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  314103 Poradce při potížích s chybou Stop 0x0000000A v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 307973 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor