Pokročilé řešení potíží s vypínáním počítače v systému Windows XP

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak lze řešit problémy, které mohou nastat při pokusu o vypnutí systému Windows XP. Tento článek je určen pro pokročilé uživatele počítače. Pokud se necítíte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, můžete chtít požádat někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o postupu kontaktování podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Než začnete, ujistěte se, že nejnovější Service Pack a aktualizace jsou nainstalovány v počítači.

Další informace o tom, jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP a aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Další informace

Při vypnutí nebo restartování počítače se zobrazí chybová zpráva

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z metod.

Metoda 1: Systém Windows nakonfigurujte tak, aby nenačítal soubor či službu uvedenou v chybové zprávě.

Pokud chybová zpráva odkazuje na soubor nebo službu, souboru nebo služby mohou být uvedeny na jedné z karet v nástroji Konfigurace systému (Msconfig.exe). Pokud soubor nebo službu je uveden, postupujte podle pokynů uvedených ve druhém článku v této části, chcete-li vypnout. Pokud není uveden soubor nebo službu, pokračujte dalším krokem v tomto článku.

Další informace o zakázání souboru nebo služby pomocí nástroje Konfigurace systému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
310353 jak provést čisté spuštění v systému Windows XP
Další informace o tom, jak zakázat služby pomocí modulu Správa počítače klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
310602 jak zakázat službu nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows
Obraťte se na výrobce chybné služby pro další informace.

Poznámka: Další informace o souboru nebo službě, jež způsobují potíže obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft o pomoc. Informace o tom, jak kontaktovat oddělení služeb odborné pomoci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Pokud výrobce OEM v počítači nainstalován systém Windows XP, výrobce tuto pomoc s řešením problému.

Metoda 2: Zobrazit, zda nebyl z počítače nedávno odebrán nějaký program

Pokud jste nedávno odebrali program nebo součást systému Windows z počítače ručně odstranili, mohou být příčinou problému související informace, které je stále v počítači. Přeinstalujte program nebo součást a potom pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy nebo podle pokynů výrobce jej odebrat.

Chcete-li odebrat program z počítače:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  2. V seznamu programů klepněte na program, který chcete odebrat a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
  3. Po zobrazení výzvy k potvrzení, zda chcete program odebrat, klepněte na tlačítko Ano .
Pokud program není uvedena v nástroji Přidat nebo odebrat programy, obraťte se na výrobce získat pokyny k jeho odebrání.

Počítač přestane reagovat při pokusu o vypnutí nebo restartování počítače

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte některou z metod, které jsou popsány v následujících částech.

Metoda 1: Zkuste vypnout nebo restartovat počítač v nouzovém režimu

Další informace o řešení potíží systému Windows XP pomocí nouzového režimu klepněte na následující čísla článku zobrazení v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315222 popis možností spuštění nouzového režimu v systému Windows XP

310602 jak zakázat službu nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows
Poznámka: Pokud lze vypnout nebo restartovat počítač v nouzovém režimu, pokračujte další části problémů možné ovladač.

Metoda 2: Pomocí Správce zařízení zjistěte, zda problém souvisí s ovladačem zařízení

Pomocí Správce zařízení můžete zkontrolovat a změnit zařízení konfigurovaná softwarem. Poznámka: Pokud hardwarové zařízení používá můstky nebo přepínače dip, je nutné je nakonfigurovat ručně.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310126 odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
314464 řešení potíží s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení

Metoda 3: Pokuste se obnovit funkčnost systému Windows XP pomocí nástroje Obnovení systému

Můžete použít nástroj Obnovení systému vrátit počítač do předchozího funkčního stavu. Nástroj Obnovení systému vytváří "snímek" důležitých systémových souborů a některých programových souborů a ukládá tyto informace jako body obnovení. Pomocí těchto bodů obnovení můžete systém Windows XP vrátit do předchozího stavu.

Další informace o použití nástroje Obnovení systému získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306084 jak k obnovení operačního systému do předchozího stavu v systému Windows XP
Další informace o nástroji Obnovení systému klepněte na příkaz Nápověda a odborná pomoc v nabídce Start . Do vyhledávacího pole zadejte text Obnovení systémua stiskněte klávesu ENTER.

Metoda 4: Pokuste se obnovit funkčnost systému Windows XP pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace

Pokud se systém Windows nespustí, restartujte jej pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace:
  1. Spusťte počítač a jakmile začne spouštění systému Windows, stiskněte klávesu F8 zobrazí nabídku Upřesnit možnosti systému Windows .
  2. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Poslední známá funkční konfigurace (nejnovější nastavení které pracoval)a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Pokud se zobrazí spouštěcí nabídka, pomocí kláves se šipkami položku Microsoft Windows XPa potom stiskněte klávesu ENTER.

    Systém Windows XP spustí počítač pomocí informace o registru, která byla uložena při posledním vypnutí.

Metoda 5: Pokuste se opravit instalaci systému Windows XP provedením místního upgradu

Poškozenou instalaci systému Windows můžete opravit spuštěním instalačního programu z disku CD-ROM systému Windows XP.

Další informace o tom, jak provést místní upgrade systému Windows XP, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315341 jak provést místní upgrade (přeinstalaci) systému Windows XP

Metoda 6: Ověřte správnost nastavení paměti CMOS a systému BIOS

Upozornění: Tento postup může zahrnovat změnu nastavení doplňkové kovových oxid semiconductor (CMOS) a změna nastavení systému (BIOS). Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku změn systému BIOS bude možné vyřešit. Změna nastavení paměti CMOS na vlastní nebezpečí.

Nesprávné nebo poškozené nastavení paměti CMOS a systému BIOS může způsobit potíže se spuštěním a vypnutím. Microsoft nemůže poskytnout konkrétní pokyny ke změně nastavení paměti CMOS a systému BIOS, protože tato nastavení jsou specifické pro váš počítač.

Informace o správném nastavení paměti CMOS a systému BIOS počítače a jak zkontrolovat a změnit nastavení naleznete v dokumentaci k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače.

Poznámka: Nedostatečně nabitá nebo poškozená vnitřní baterie může dojít k poškození nastavení paměti CMOS a systému BIOS.

Metoda 7: Zkontrolujte, zda není poškozen pevný disk či systém souborů

Bude pravděpodobně možné problém vyřešit, je-li spustit počítač z disku CD-ROM systému Windows XP, spusťte konzolu pro zotavení a potom pomocí nástroje příkazového řádku Chkdsk.

Důležité: Společnost Microsoft doporučuje pouze zkušení uživatelé nebo správci použít konzolu pro zotavení. Musíte znát heslo účtu správce pomocí konzoly pro zotavení.

Další informace o kontrole a opravě poškozeného pevného disku pomocí nástroje Chkdsk naleznete v tématu "Použití konzoly pro zotavení" a "Použití příkazového řádku konzoly pro zotavení" oddíly v následujícím článku klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307654 jak nainstalovat a používat konzolu pro zotavení v systému Windows XP
Poznámka: Pokud příkaz Chkdsk hlásí, že nelze získat přístup k disku, bude pravděpodobně selhání hardwaru. Zkontrolujte všechna připojení kabelů a všechna nastavení můstků na disku. Požádejte o další pomoc odborného počítačového servisu nebo od výrobce počítače.

Pokud příkaz chkdsk hlásí, že nelze opravit všechny chyby na pevném disku, systém souborů nebo hlavní spouštěcí záznam (MBR) může být poškozen nebo již přístupné. Zjistit příslušné příkazy konzoly pro zotavení, jako například fixmbr a fixboot, obraťte se na služby pro obnovení dat, nebo znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk.

Poznámka: Je-li znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk, budou ztraceny všechny informace na disku.

Důležité: Další pomoc s řešením problému obraťte se na výrobce počítače nebo Microsoft technické podpory společnosti.

Společnost Microsoft doporučuje, že žádáte opravu počítače pouze kvalifikovaný personál. Oprava provedená nekvalifikovaným personálem mohou zrušit záruku na počítač.

Počítač se neočekávaně restartuje nebo se restartuje při pokusu o vypnutí počítače

Další informace o neočekávaném restartování systému Windows XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
320299 systému Windows XP se neočekávaně restartuje nebo se restartuje při vypnutí počítače
Vlastnosti

ID článku: 308029 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor