Použití nástroje Správa počítače v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje, jak používat nástroj Správa počítače v systému Windows XP.


Přehled nástroje Správa počítače

Správa počítače je souhrn nástrojů pro správu, které můžete použít pro správu místního nebo vzdáleného počítače. Nástroje jsou uspořádány do jednoduché konzoly, ve které jsou jednoduše zobrazeny vlastnosti správy a která umožňuje snadný přístup k nástrojům nutným k provádění úkolů v oblasti správy počítače.


Konzola Správa počítače

Konzolu Správa počítače představuje okno rozdělené do dvou podoken. Levé podokno obsahuje stromovou strukturu konzoly, pravé podokno obsahuje podrobné informace. Klepnete-li na položku ve stromové struktuře konzoly, zobrazí se informace o této položce ve vedlejším podokně. Zobrazené informace se týkají vybrané položky.


Nástroje pro správu jsou v okně Správa počítače rozděleny ve stromové struktuře konzoly do 3 kategorií:

 • Systémové nástroje
 • Úložiště
 • Služby a aplikace


Každá kategorie zahrnuje několik nástrojů a služeb.Systémové nástroje

 • Prohlížeč událostí


  Nástroj Prohlížeč událostí se používá ke správě a zobrazení událostí zaznamenaných v protokolech Aplikace, Zabezpečení a Systém. Sledování protokolů umožňuje sledovat události zabezpečení a určit možné problémy se softwarem, hardwarem nebo se systémem.
 • Sdílené složky


  Nástroj Sdílené složky slouží k zobrazení připojení a prostředku používaného v počítači. Můžete vytvářet, zobrazovat a spravovat složky, zobrazovat otevřené soubory a relace, zavírat soubory a odpojovat relace.
 • Místní uživatelé a skupiny


  Nástroj Místní uživatelé a skupiny se používá k tvorbě a správě místních uživatelských účtů a skupin. Nástroj Místní uživatelé a skupiny je dostupný pouze v systému Windows XP Professional.
 • Výstrahy a protokolování výkonu


  Nástroj Výstrahy a protokolování výkonu se používá ke konfiguraci výstrah a protokolování výkonu za účelem sledování a sběru dat týkajících se výkonu počítače.
 • Správce zařízení


  Nástroj Správce zařízení se používá k zobrazení hardwarových zařízení nainstalovaných v počítači, k aktualizaci ovladačů zařízení, k úpravě nastavení hardwaru a k řešení potíží se zařízením.

Úložiště

 • Vyměnitelné úložiště


  Nástroj Vyměnitelné úložiště se používá ke sledování vyměnitelných paměťových médií a ke správě knihoven nebo systémů ukládání dat, které je obsahují.
 • Defragmentace disku


  Nástroj Defragmentace disku se používá k analýze a defragmentaci svazků na pevných discích.
 • Nástroj Správa disků


  Nástroj Správa disků se používá k provádění úloh souvisejících s disky, jako je převod disků nebo vytváření a formátování svazků. Nástroj Správa disků pomáhá při správě pevných disků a oddílů nebo svazků, které obsahují.

Služby a aplikace

 • Služby


  Nástroj Služby se používá ke správě služeb v místních a vzdálených počítačích. Službu můžete spustit, ukončit, pozastavit, obnovit nebo zakázat.
 • Řízení služby WMI


  Nástroj Řízení služby WMI se používá ke konfiguraci a správě služby WMI (Windows Management Instrumentation).
 • Služba indexování


  Nástroj Služba indexování se používá k řízení služby indexování a k vytváření a konfiguraci dalších katalogů k ukládání indexovaných informací.
POZNÁMKA: Skutečná sada nástrojů a služeb uvedená v okně Správa počítače závisí na službách nainstalovaných v hostitelském počítači.


Použití nástroje Správa počítače v místním počítači

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit a měnit většinu vlastností a provádět většinu úkolů souvisejících se správou počítače, je třeba, abyste byli přihlášeni jako správci, nebo jako členové skupiny Administrators.


Pokud chcete spustit a používat nástroj Správa počítače v místním počítači, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely. Klepněte na odkaz Výkon a údržba, na odkaz Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.


  Zobrazí se okno Správa počítače pro místní počítač. Kořenem stromové struktury konzoly je Správa počítače (místní).
 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte položku Systémové nástroje, Úložiště nebo Služby a aplikace a zobrazí se nástroje a služby v těchto kontejnerech obsažené.
 3. Klepněte na požadovanou položku (například na Prohlížeč událostí) a můžete používat daný nástroj a prohlížet si s ním související informace.

Použití nástroje Správa počítače ve vzdáleném počítači

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit a měnit většinu vlastností a provádět většinu úkolů souvisejících se správou počítače, je třeba, abyste byli přihlášeni jako správci, nebo jako členové skupiny Administrators.


Pokud se chcete připojit k jinému počítači a používat v něm nástroj Správa počítače, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely. Klepněte na odkaz Výkon a údržba, na odkaz Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Správa počítače (místní) a pak klepněte na příkaz Připojit k jinému počítači.
 3. Klepněte na položku Jiný počítač a pak zadejte název počítače, který chcete vzdáleně spravovat, nebo klepněte na položku Procházet a příslušný počítač vyhledejte. Klepněte na tlačítko OK a v dalším dialogovém okně opět klepněte na tlačítko OK, abyste se vrátili do okna Správa počítače. Zobrazí se okno Správa počítače pro vzdálený počítač. Název vzdáleného počítače je zobrazený v kořeni stromové struktury konzoly.
 4. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte položku Systémové nástroje, Úložiště nebo Služby a aplikace a zobrazí se nástroje a služby v těchto kontejnerech obsažené.
 5. Klepněte na požadovanou položku (například na Prohlížeč událostí) a můžete používat daný nástroj a prohlížet si s ním související informace.

Použití nápovědy pro nástroj Správa počítače

Chcete-li použít nápovědu pro nástroj Správa počítače, nebo chcete-li použít soubory nápovědy týkající se jednotlivých nástrojů pro správu obsažených v nástroji Správa počítače, postupujte takto:

 1. Spusťte nástroj Správa počítače.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou položku (například na položku Správa počítače nebo na položku Správce zařízení) a pak klepněte na tlačítko Zobrazit nápovědu.
  • Ve stromové struktuře konzoly klepněte na požadovanou položku (například na položku Správce zařízení nebo na položku Správa počítače) a pak v nabídce Akce klepněte na příkaz Nápověda.Odkazy

Další informace o použití nástroje Správa počítače najdete v nápovědě pro nástroj Správa počítače (V okně Správa počítače klepněte na položku Správa počítače a pak v nabídce Akce klepněte na příkaz Nápověda.)


Další informace o použití jednotlivých nástrojů pro správu v nástroji Správa počítače najdete v souboru nápovědy pro konkrétní položku. (V okně Správa počítače klepněte na položku ve stromové struktuře konzoly a pak v nabídce Akce klepněte na příkaz Nápověda.)


Další informace o použití Prohlížeče událostí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

308427 Jak zobrazit a spravovat protokoly událostí pomocí Prohlížeče událostí v systému Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 308423 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Váš názor