Použití modulu Správa disků ke konfiguraci dynamických disků v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje, jak používat modul snap-in Správa disků ke konfiguraci dynamických disků.

Dynamické disky a svazky

Dynamické diskové úložiště podporuje disky se svazky. Následující typy svazků lze vytvářet pouze na dynamických discích:

 • nové jednoduché svazky;
 • svazky zahrnující více disků (rozložené svazky a prokládané svazky);
 • svazky odolné proti chybám (zrcadlené svazky a svazky RAID-5).


Svazky na dynamických discích se nazývají dynamické svazky. Dynamické disky mohou podporovat až 2000 dynamických svazků (ačkoli doporučený počet svazků je 32 nebo méně na jeden disk).


Místní přístup k dynamickým svazkům (a k datům na těchto svazcích obsažených) je omezen na počítače se systémem Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP Professional. Dynamické svazky nelze vytvářet (ani k nim přistupovat) v počítači se systémem Windows XP Professional, ve kterém je spuštěn nejméně jeden z následujících operačních systémů:

 • Microsoft Windows XP Home Edition,
 • Microsoft Windows NT 4.0 a starší,
 • Microsoft Windows Millennium Edition,
 • Microsoft Windows 98 SE a starší,
 • MS-DOS.


Dynamické disky lze vytvářet předvedením základního disku pomocí příkazu Převést na dynamický disk v modulu Správa disků.


Použití modulu Správa disků

Spuštění modulu Správa disků:

 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 3. Klepněte na odkaz Výkon a údržba, na odkaz Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na položku Správa disků.

  Poznámka: Můžete také klepnout na tlačítko Start, přejít na příkaz Spustit, zadat příkaz diskmgmt.msc a potom klepnout na tlačítko OK.
V modulu Správa disků jsou disky a svazky v počítači zobrazeny v grafickém zobrazení nebo ve formě seznamu. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny pouze disky v místním počítači; pokud však disponujete požadovaným oprávněním, můžete tento proces provést i ve vzdáleném počítači.

Chcete-li upravit zobrazení disků a svazků v horních a dolních podoknech tohoto okna, klepněte na nabídku Zobrazit, přejděte na příkaz Nahoře nebo na příkaz Dole a potom vyberte požadované zobrazení.

Poznámka: Před jakýmikoli změnami na discích, svazcích nebo oddílech se doporučuje vytvořit úplnou zálohu obsahu disku.

Jak vytvořit jednoduchý nebo rozložený svazek

Vytvoření jednoduchého nebo rozloženého svazku:

 1. V modulu Správa disků proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li vytvořit jednoduchý svazek, klepněte pravým tlačítkem myši na nepřidělené místo na dynamickém disku, kde chcete svazek vytvořit, a potom klepněte na příkaz Nový svazek.

   nebo
  • Chcete-li vytvořit rozložený svazek, klepněte pravým tlačítkem myši na nepřidělené místo na jednom z dynamických disků, kde chcete svazek vytvořit, a potom klepněte na příkaz Nový svazek.
 2. V Průvodci vytvořením svazku klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na typ svazku, který chcete vytvořit (Jednoduchý svazek nebo Rozložený svazek), a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na disk (nebo na disky), na kterém chcete pomocí jednoho z následujících kroků vytvořit svazek:
  • Pokud vytváříte jednoduchý svazek, ověřte, že jsou disky určené pro vytvoření tohoto svazku uvedeny v poli Vybrané dynamické disky.


   nebo
  • Jestliže vytváříte rozložený svazek, vyberte klepnutím v seznamu Všechny dostupné dynamické disky požadované disky a potom klepněte na tlačítko Přidat.


   Ověřte, že jsou disky určené pro vytvoření rozloženého svazku uvedeny v poli Vybrané dynamické disky.
 5. V poli Velikost zadejte požadovanou velikost svazku a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Přiřaďte písmeno jednotky nebo cestu k jednotce a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Zadejte požadované možnosti formátování provedením jednoho z následujících kroků:
  • Pokud nechcete formátovat oddíl, klepněte na možnost Neformátovat tento oddíl a potom na tlačítko Další.


   nebo
  • Jestliže chcete oddíl formátovat, klepněte na možnost Naformátovat oddíl s následujícím nastavením, v dialogovém okně Formátování proveďte následující kroky a potom klepněte na tlačítko Další:
   1. Do pole Jmenovka svazku zadejte název pro svazek.

    Poznámka: Tento krok je volitelný.
   2. Klepněte na požadovaný systém souborů v poli Systém souborů.

    Můžete také změnit velikost alokační jednotky disku, zadat, zda chcete provést rychlé formátování, nebo povolit kompresi souborů a složek ve svazcích NTFS.
 8. Potvrďte, že vybrané možnosti jsou správné, a klepněte na tlačítko Dokončit.
Svazek se vytvoří a zobrazí se na příslušném dynamickém disku (nebo discích) v modulu Správa disků.


Jak rozšířit jednoduchý nebo rozložený svazek

Chcete-li zvětšit velikost jednoduchého svazku nebo rozšířeného svazku po jeho vytvoření, můžete ho rozšířit přidáním nepřiděleného volného místa na stejném (nebo jiném) dynamickém disku.

Rozšíření jednoduchého nebo rozloženého svazku:

 1. V modulu Správa disků klepněte pravým tlačítkem myši na jednoduchý nebo rozložený svazek, který chcete rozšířit, a potom klepněte na příkaz Rozšířit svazek.
 2. V Průvodci rozšířením svazku klepněte na tlačítko Další.
 3. Na stránce Vyberte disky proveďte následující kroky:
  • Klepnutím vyberte disk (nebo disky), na němž bude svazek rozšířen, a potom klepněte na tlačítko Přidat.


   Ověřte, že je disk (nebo disky), na němž bude svazek rozšířen, uveden v poli Vybrané dynamické disky.


   a
  • Do pole Velikost zadejte velikost nepřiděleného místa na disku, které chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Potvrďte, že vybrané možnosti jsou správné, a klepněte na tlačítko Dokončit.
Svazek se rozšíří a zobrazí se na příslušném dynamickém disku (nebo discích) v okně modulu Správa disků.


Poznámka:
 • Rozšířit lze pouze svazky NFTS nebo svazky, které dosud nebyly formátovány systémem souborů.
 • Svazek může být rozšířen, jen pokud je na disku dostatek volného místa.
 • Pokud byl proveden upgrade ze systému Windows 2000 na systém Windows XP, lze rozšířit pouze jednoduché nebo rozložené svazky vytvořené na dynamickém disku v systému Windows XP. Jednoduché nebo rozložené svazky, které se vytvořily při převodu ze základního disku na dynamický disk v systému Windows 2000, nelze rozšířit.
 • Nelze rozšířit také systémový nebo spouštěcí svazek.

Jak formátovat dynamický svazek

Chcete-li naformátovat dynamický svazek, proveďte následující kroky:
 1. V modulu Správa disků klepněte pravým tlačítkem myši na dynamický svazek, který chcete formátovat (nebo přeformátovat), a klepněte na příkaz Naformátovat.
 2. V dialogovém okně Formátování proveďte následující kroky:
  • Do pole Jmenovka svazku zadejte název pro svazek.
  • Klepněte na požadovaný systém souborů v poli Systém souborů.


   Můžete také změnit velikost alokační jednotky disku, zadat, zda chcete provést rychlé formátování, nebo povolit kompresi souborů a složek ve svazcích NTFS.
  Klepněte na tlačítko OK.


 3. Po zobrazení výzvy k formátování svazku klepněte na tlačítko OK.
Spustí se proces formátování.


Jak zobrazit vlastnosti dynamického svazku

Chcete-li zobrazit vlastnosti dynamického svazku, proveďte následující kroky:

 1. V modulu Správa disků klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný dynamický svazek a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepnutím na odpovídající kartu zobrazíte požadovanou vlastnost.

Jak odstranit dynamický svazek

Odstranění dynamického svazku:

 1. V modulu Správa disků klepněte pravým tlačítkem myši na dynamický svazek, který chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Odstranit svazek.
 2. Po zobrazení výzvy k odstranění svazku klepněte na tlačítko Ano.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Při odstraňování svazku jsou zároveň odstraněna všechna data na tomto svazku.
 • Nelze odstranit systémový svazek, spouštěcí svazek nebo svazek, který obsahuje aktivní stránkovací (odkládací) soubor.

Řešení potíží

Modul Správa disků zobrazuje popis stavu v grafickém zobrazení a ve sloupci Stav v zobrazení ve formě seznamu, informuje tak o aktuálním stavu disku nebo svazku. Popis stavu usnadňuje nalezení chybného disku a svazku a řešení potíží. Zde jsou uvedeny některé stavy disků a svazků a jejich popis:

 • Online

  Toto je normální stav disku, kdy je disk přístupný a funguje správně.
 • V pořádku

  Toto je normální stav svazku, kdy je svazek přístupný a funguje správně.
 • Online (chyby)

  Tento stav disku se může zobrazit, pokud jsou na něm zjištěny chyby vstupu či výstupu (I/O).


  Chcete-li tento problém vyřešit, klepněte pravým tlačítkem na disk a potom klepněte na příkaz Aktivovat disk, aby se disk vrátil do stavu online.
 • Offline nebo Nenalezen

  Tento stav disku se může zobrazit, pokud je disk nedostupný. K tomu může dojít, jestliže je disk poškozen nebo dočasně není k dispozici.


  Postup řešení těchto potíží:
  1. Vyřešte všechny problémy s diskem, řadičem nebo připojením.
  2. Ověřte, že je fyzický disk zapnutý a je správně připojen k počítači.
  3. Klepněte pravým tlačítkem na disk a potom klepněte na příkaz Aktivovat disk, aby se disk vrátil do stavu online.
Úplný seznam popisů stavů disků a svazků a postupy řešení potíží naleznete v nápovědě pro modul Správa disků: V modulu Správa disků nebo v okně Správa počítače klepněte v nabídce Akce na příkaz Nápověda.

Odkazy

Další informace o postupu při vytváření zrcadleného svazku získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

307880 Vytvoření zrcadleného svazku v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o postupu při vytváření zrcadleného svazku získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309043 Použití systému Windows XP k vytvoření svazku typu RAID-5 ve vzdáleném počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o práci s dynamickými disky získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamické a základní úložiště v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
222189 Popis skupin disků v nástroji Správa disků systému Windows
254105 Hardwarové požadavky pro dynamický disk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o použití modulu Správa disků k přiřazení, odebrání nebo změně písmen jednotek naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

307844 Postupy: Změna přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP
Další informace o převodu základního disku na dynamický disk a převodu dynamického disku zpět na základní disk naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309044 Převod základních a dynamických disků v systému Windows XP Professional
Další informace o postupu při konfiguraci základních disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309000 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP
Další informace o použití nástroje příkazového řádku Diskpart ke správě disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

300415 Popis nástroje příkazového řádku Diskpart
Vlastnosti

ID článku: 308424 - Poslední kontrola: 6. 11. 2006 - Revize: 1

Váš názor