Soubory, které používají aplikaci Internet Explorer 10 nebo Internet Explorer 11 ke stažení nejnovější verze není

Příznaky

Jde o takovouto situaci:
  • Pomocí aplikace Internet Explorer 11 nebo Internet Explorer 10 ke stažení souboru z určité adresy URL.
  • Soubor je typu, který nelze vykreslit nativně aplikací Internet Explorer, jako je například soubor ve formátu PDF.
  • Odpověď serveru neposkytuje žádné direktivy pro řízení mezipaměti HTTP.
V tomto scénáři Internet Explorer 11 a Internet Explorer 10 může znovu načíst z mezipaměti verzi souboru i v případě, že je k dispozici novější verze.

Poznámka: Tento problém se nevyskytuje v HTML, CSS, JavaScript nebo textový soubor, který je načten v prohlížeči.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li to provést, přejděte na web Microsoft Update. Dále si pročtěte téma technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci pro aplikaci Internet Explorer.

Poznámka: Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v srpna 2015 aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (MS15-079).

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Odstranění historie procházení aplikace Internet Explorer

Chcete-li odstranit všechny nebo některé historii procházení, naleznete v zobrazení a odstranění historie procházení.

Metoda 2: Stáhněte soubor z nové instance aplikace Internet Explorer

Ukončete aplikaci Internet Explorer a ujistěte se, zda jsou ukončeny všechny instance procesu. Spusťte novou instanci aplikace Internet Explorer ke stažení souboru.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Viz terminologie , kterou společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.
Vlastnosti

ID článku: 3087243 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor