Moderní zásady životního cyklu


Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory
 

Moderní zásady životního cyklu se vztahují na produkty a služby s nepřetržitou údržbou a podporou. Podle těchto zásad zůstane produkt nebo služba krytý podporou, pokud jsou splněna následující kritéria:

  1. Zákazníci musí udržovat aktuální stav podle požadavků na údržbu a systém publikovaných pro produkt nebo službu.
  2. Zákazníci musí mít licenci na používání produktu nebo služby.
  3. Microsoft musí aktuálně nabízet podporu pro produkt nebo službu.


Oznamování změn

Změny pro tyto produkty a služby můžou být častější a vyžadují, aby zákazníci pozorně sledovali nadcházející změny u svých produktů nebo služeb.

Pokud není uvedeno jinak, pak se pro produkty a služby, které se řídí moderními zásadami životního cyklu, poskytuje na základě zásad společnosti Microsoft oznámení s minimálně 30denním předstihem, kdy musí zákazníci provést nějakou akci, aby nedošlo k výraznému omezení při normálním používání produktu nebo služby.

V těchto přehledech najdete informace o připravovaných funkcích a vydáních:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (použijte roadmap.office.com)
  2. Cloudová platforma: https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Návaznost a migrace

U produktů řízených podle moderních zásad životního cyklu produktů poskytne společnost Microsoft oznámení s předstihem minimálně 12 měsíců před ukončením podpory, pokud nebudeme nabízet žádný následný produkt nebo službu – s výjimkou bezplatných služeb nebo verzí Preview.

Pro produkty spadající pod existující zásady životního cyklu (například zásady životního cyklu pro firemní, vývojářské a klientské operační systémy) bude Microsoft dál poskytovat údržbu a podporu během pevně stanovené doby. Produkty, které byly uvedeny s existujícími zásadami životního cyklu, budou dál podporované podle publikovaných dat ukončení podpory

Další podrobnosti najdete v častých otázkách k moderním zásadám.

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.