Hledání pomocí kritéria Slovo nebo fráze v souboru nemusí fungovat

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Při vyhledávání textu v souborech pomocí kritéria vyhledávání Slovo nebo fráze v souboru nemusí výsledky hledání obsahovat všechny soubory se zadaným textem. Ve výsledcích hledání se například nezobrazí soubory s příponami LOG, DLL, JS, ASP, XML, XSL, HTA, CSS, WSH, CPP, C nebo H nebo soubory bez přípony, a to ani v případě, že obsahují zadaný text. K tomuto problému může dojít i přesto, že jste zadali název nebo typ souboru do pole Část nebo celý název souboru.

Příčina

Komponenta filtru nebyla pro typ souboru obsahujícího zadaný text registrována, nebo tento text ignorovala. Jestliže chcete do výsledků hledání pomocí kritéria vyhledávání Slovo nebo fráze v souboru zahrnout určitý typ souboru, musí být pro tento typ souboru registrována platná komponenta filtru. V systému Windows XP jsou registrovány pouze komponenty filtrů pro typy souborů, které jsou spojeny s běžnými typy dokumentů. Standardní komponenty filtrů v systému Windows XP:

 • Mimefilt.dll: filtry pro soubory MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)
 • Nlhtml.dll: filtry pro soubory ve formátu HTML 3.0 nebo dřívější
 • Offfilt.dll: filtry pro soubory systému Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: filtry pro soubory prostého textu (výchozí filtr) a binární soubory (nulový filtr)
Komponenty filtrů mohou určitý text ignorovat také z důvodu jeho formátování nebo obsahu. Filtr pro formát HTML 3.0 (Nlhtml.dll) například ignoruje text obsažený v poznámkách k souborům HTML (například k souborům s příponami HTM nebo ASP), protože tento text se při otevření souboru v prohlížeči nezobrazuje.


V systému Microsoft Windows 2000 a starších verzích systému Windows je zadaný obsah vyhledáván ve všech souborech. Systém Windows XP nevyhledává ve všech souborech kvůli zvýšení výkonu hledání a vyloučení irelevantních výsledků. Toto chování je nezávislé na použití služby indexování při hledání.

Řešení

Metoda 1

U typů souborů s následujícími příponami odstraníte tento problém instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP nebo instalací aktualizace Windows XP Application Compatibility Update, 25. října 2001 z webu Windows Update.

.386
AIFC
AIFF
ASM
ASX
AU
AudioCD
BKF
BMP
C
CDA
CPL
CPP
CSS
CUR
CXX
DEF
DeskLink
DIB
DRV
DVD
EMF
FND
FOLDER
GZ
H
HPP
HTA
HTT
HXX
IDL
INC
IVF
JFIF
JPE
JPEG
JS
LATEX
LOG
M1V
M3U
MAPIMail
MID
MIDI
MP2
MP2V
MPA
MPE
MPEG
MPG
MPV2
MYDOCS
PL
RLE
RMI
PNG
RC
RTF
SIT
SND
TGZ
URL
VXD
WAX
WM
WMA
WMP
WMV
WMX
WMZ
WSZ
WVX
XBM
XML
XSL
ZFSendToTarget
Další informace o této aktualizaci najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309447 Hledání obsahu nevyhledává zadaný řetězec ve všech typech souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Chcete-li tento problém vyřešit pro jiné typy souborů, nainstalujte program, který zaregistruje filtr pro typy souborů, v nichž chcete hledat. Jestliže žádný program s filtrem není k dispozici, můžete pro daný typ souboru použít filtr prostého textu. Provedete to přidáním klíče PersistentHandler do klíče požadovaného typu souboru v registru HKEY_CLASSES_ROOT a nastavením výchozího názvu jeho řetězcové hodnoty (Výchozí) na následující hodnotu:

{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Pokud chcete použít například poskytovatele textového filtru pro soubory s příponou ZZZ, mělo by existovat následující nastavení registru:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Výchozí) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Po přidání hodnoty do registru je nutné se odhlásit a potom znovu přihlásit, aby se změna projevila.

Poznámky:
 • Filtr formátu prostého textu nemusí fungovat pro všechny typy souborů. Jestliže filtr formátu prostého textu není pro určitý typ souboru funkční, kontaktujte dodavatele tohoto typu souborů a vyžádejte si od něj příslušný filtr.
 • Filtr pro formát HTML 3.0 (Nlhtml.dll) ignoruje text obsažený v komentářích v souboru ve formátu HTML (například soubor s příponou HTM nebo ASP). Chcete-li vyhledávat text obsažený v komentářích v souborech ve formátu HTML, použijte filtr formátu prostého textu nebo postupujte podle popisu v části Metoda 2.

Metoda 2

Konfiguraci systému Windows XP pro hledání ve všech souborech nezávisle na jejich typu provedete pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP, v níž zvolíte možnost Indexovat soubory s neznámými příponami.


Po použití této metody bude systém Windows XP hledat zadaný text ve všech typech souborů. Toto nastavení může ovlivnit výkon funkce vyhledávání. Postup:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat (nebo přejděte na příkaz Hledat a potom klepněte na položku Soubory či složky).
 2. Klepněte na odkaz Změnit předvolby a potom na odkaz Se službou indexování (urychluje místní vyhledávání).
 3. Klepněte na odkaz Změnit nastavení služby indexování (rozšířené). Službu indexování není nutné povolit.
 4. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazit či skrýt strom konzoly.
 5. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Služba Indexing Service (místní počítač) a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 6. Na kartě Generování zaškrtněte políčko Indexovat soubory s neznámými příponami a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete konzolu Služba Indexing service.
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Správci sítě mohou toto nastavení konfigurovat úpravou registru. Tento krok můžete provést změnou hodnoty DWORD FilterFilesWithUnknownExtensions v následujícím klíči registru na hodnotu 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Další informace

Komponenty filtru jsou součástí služby indexování, která je základní službou systému Windows XP extrahující obsah ze souborů a vytvářející katalog s indexy, který usnadňuje účinné a rychlé vyhledávání. Služba indexování extrahuje obsah filtrováním, tedy pomocí komponent filtrů, které dokáží číst daný formát souboru. Komponenta filtru implementuje rozhraní IFilter poskytující metody čtení souborů a extrahování textu a vlastností. Služba indexování potom sloučí extrahované informace do katalogů s indexy a umožní tak účinnější hledání. Další informace o rozhraní IFilter naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 309173 - Poslední kontrola: 17. 7. 2008 - Revize: 1

Váš názor