Možnosti vrstvy HAL po instalaci systému Windows XP nebo Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek popisuje možnosti vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer), které jsou uvedeny ve Správci zařízení, a možnosti, které jsou k dispozici po spuštění instalace systému Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003.

Další informace

Po klepnutí na možnost Aktualizovat ovladač ve Správci zařízení systému Windows XP nebo Windows Server 2003 se zobrazí omezené možnosti pro změnu typu vrstvy HAL. Správce zařízení systému Microsoft Windows 2000 umožňuje vybrat libovolný typ vrstvy HAL. Při výběru nesprávné vrstvy HAL může být znemožněno spuštění systému Windows 2000 nebo mohou nastat jiné problémy. I když je nyní výběr omezen, vrstvu HAL byste měli měnit jen pokud jste si jisti, že bude ve vašem systému funkční. Zde uvedené možnosti jsou podle dostupných informací kompatibilní s většinou systémů. U některých systémů však můžou nastat problémy.

Po instalaci následujících vrstev HAL do počítače se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 se zobrazí následující možnosti vrstvy HAL správce zařízení:

Standardní počítač, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • Standardní počítač

Počítač s jedním procesorem MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Standardní počítač
 • Počítač s jedním procesorem MPS
 • Počítač s více procesory MPS

Počítač s více procesory MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • Standardní počítač
 • Počítač s více procesory MPS

Počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • Standardní počítač
 • Počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Počítač s jedním procesorem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • Standardní počítač
 • Počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
 • Počítač s jedním procesorem ACPI
 • Počítač s více procesory ACPI

Počítač s více procesory ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • Standardní počítač
 • Počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
 • Počítač s více procesory ACPI
 • Počítač s více procesory MPS

Poznámky

 1. Běžným příznakem při nasazení nesprávné bitové kopie do počítače je, že bitová kopie nástroje Sysprep přestane reagovat, restartuje se nebo zobrazí následující chybovou zprávu:
  Stop 0x0000007b
 2. Pokud je během instalace nebo při použití programu Sysprep (System Preparation Image) vynucena nesprávná vrstva HAL, zobrazí se správný seznam vrstev HAL až po spuštění nové instalace systému Windows XP nebo Windows Server 2003. Vrstvu HAL lze změnit pouze na typy uvedené ve Správci zařízení.
 3. Správce zařízení neumožňuje změnu vrstvy HAL bez rozhraní ACPI na vrstvu HAL s rozhraním ACPI. Pro provedení této změny je nutné použít novou instalaci systému Windows XP nebo Windows Server 2003. Změnu vrstvy HAL s rozhraním ACPI na vrstvu HAL bez rozhraní ACPI lze provést pouze za účelem odstranění potíží.
 4. V systému Windows XP a novějších verzích vrstva HAL počítače s jedním procesorem ACPI a vrstva HAL počítače s jedním procesorem MPS rozpoznávají existenci více procesorů a oznamují identifikátor ID MP. Technologie Plug and Play zjistí, že seznam ID hardwaru uzlu zařízení devnode se změnil a přesune uzel zařízení devnode zpět do procesu zjišťování „byl zjištěn nový hardware“. Proto budou po přidání druhého procesoru automaticky nainstalovány soubory MP (vrstvy HAL a jader) a nebude nutné ručně aktualizovat ovladač ve Správci zařízení.
 5. Společnost Microsoft nepodporuje spuštění jiných vrstev HAL, než které instalační program systému Windows obvykle nainstaluje do počítače. Například spuštění vrstvy PIC HAL v počítači s procesorem APIC není podporováno. Ačkoli tato konfigurace může fungovat, společnost Microsoft tuto konfiguraci netestuje a mohou se vyskytnout potíže s výkonem a přerušováním. Společnost Microsoft také nepodporuje záměnu souborů používaných vrstvou HAL k ruční změně typů vrstvy HAL.
 6. Společnost Microsoft doporučuje zaměnit vrstvy HAL pouze za účelem odstranění potíží nebo vyřešení problému s hardwarem.
 7. Při vytváření bitové kopie nástroje Sysprep musí tato bitová kopie obsahovat správný typ vrstvy HAL pro cílový počítač. Následující seznam popisuje počítače, ve kterých můžete nasadit konkrétní bitovou kopii nástroje Sysprep na základě typu vrstvy HAL ve zdrojovém počítači:
  • Bitovou kopii nástroje Sysprep vytvořenou v počítači používajícím vrstvu Standardní počítač, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll) můžete nasadit do počítače používajícího následující typy vrstvy HAL:
   • standardní počítač, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll).
  • Bitovou kopii nástroje Sysprep vytvořenou v počítači používajícím vrstvu Počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) můžete nasadit do počítače používajícího následující typy vrstvy HAL:
   • počítač s rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll).
  • Bitovou kopii nástroje Sysprep vytvořenou v počítači používajícím vrstvu Počítač s jedním procesorem MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) můžete nasadit do počítače používajícího následující typy vrstvy HAL:
   • počítač s jedním procesorem MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll),
   • počítač s více procesory MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll).
  • Bitovou kopii nástroje Sysprep vytvořenou v počítači používajícím vrstvu Počítač s více procesory MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) můžete nasadit do počítače používajícího následující typy vrstvy HAL:
   • počítač s více procesory MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll),
   • počítač s jedním procesorem MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll).
  • Bitovou kopii nástroje Sysprep vytvořenou v počítači používajícím vrstvu Počítač s jedním procesorem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) můžete nasadit do počítače používajícího následující typy vrstvy HAL:
   • počítač s jedním procesorem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll),
   • počítač s více procesory ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll).
  • Bitovou kopii nástroje Sysprep vytvořenou v počítači používajícím vrstvu Počítač s více procesory ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) můžete nasadit do počítače používajícího následující typy vrstvy HAL:
   • počítač s více procesory ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll),
   • počítač s jedním procesorem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll).
Poznámka: V současnosti možnosti Správce zařízení nezahrnují verzi APIC vrstvy HAL, pokud se změní vrstva HAL v systému APIC. I když může být instalovaná vrstva PIC HAL funkční, po instalaci oprav hotfix do počítačů se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 je možné vybrat preferovanou verzi vrstvy APIC.

Další informace o opravách hotfix pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

923425 Při pokusu o změnu typu počítače pomocí Správce zařízení v systému Windows Server 2003 není k dispozici možnost snížit verzi vrstvy HAL, aby byla nastavena k použití jednoprocesorového vylepšeného programovatelného řadiče přerušení APIC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
299340 Jak při upgradu nebo instalaci systému Windows XP vynutit použití určité vrstvy HAL
Další informace o přeinstalování systému Windows XP najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315341 Upgrade (přeinstalování) systémy Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 309283 - Poslední kontrola: 21. 3. 2008 - Revize: 1

Váš názor