Load Library Failed While Registering DLL File

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Symptoms

When you attempt to register the Rsabase.dll, Rsaenh.dll, or Schannel.dll files by using the Regsvr32.exe program, you may receive one of the following error messages

Regsvr32

LoadLibrary("file name.dll") failed.
GetlastError returns 0x000001f
-or-
Regsvr32

LoadLibrary("file name.dll") failed.
GetlastError returns 0x00000002
-or-
Regsvr32

LoadLibrary("file name.dll") failed.
GetlastError returns 0x00000485
where file name is the name of the .dll file that you attempt to register.

Cause

This issue can occur when a file on which the Rsabase.dll, Rsaenh.dll, or Schannel.dll file depends is missing or damaged.

Resolution

To resolve this issue, extract new copies of the files that you need from the following lists. The files that you need depend on the file that is specified in the error message.

 • Files on which the Schannel.dll file depends:
  Msasn1.dll
  Msvcrt.dll
  Advapi32.dll
  Wsock32.dll
  Crypt32.dll
  Rpcrt4.dll
  Version.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • Files on which the Rsabase.dll file depends:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • Files on which the Rsaenh.dll file depends:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  Gdi32.dll
For additional information about extracting files, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

129605 How to Extract Original Compressed Windows Files

More Information

For additional information about troubleshooting cipher strength issues in Microsoft Internet Explorer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

261328 Cipher Strength Appears as 0-Bit in Internet Explorer
For additional information about the Load Library Failed error message, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

177855 Error Message: LoadLibrary(rsabase.dl) Failed
For additional information about the Regsvr32 tool usage and error messages, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

249873 Explanation of Regsvr32 Usage and Error Messages
Vlastnosti

ID článku: 309288 - Poslední kontrola: 19. 6. 2014 - Revize: 1

Váš názor