Kumulativní oprava hotfix 3099843 (Webová instalační služba) pro rozhraní.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 a 4.5 pro systém Windows

Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix 3099843, která je k dispozici pro rozhraní.NET Framework Microsoft 4.5.2, rozhraní.NET Framework 4.5.1 a rozhraní .NET Framework 4.5. Další informace o problémech, které tato kumulativní oprava řeší naleznete v části "problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix".

Webová instalační služba je malý balíček (menší než 1 megabajt), který automaticky určuje a stáhne pouze ty součásti, které jsou k dispozici pro konkrétní platformu.

Řešení

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Má je však určena opravit pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být stornovány poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které není vyřešit konkrétní aktualizací.

Poznámka: Chcete-li ověřit verzi opravy hotfix aktualizace, zkontrolujte hodnotu určit nainstalovanou verzi vydání klíčové. Chcete-li být kompatibilní se dopředu, vyhledejte hodnotu, která je větší než nebo rovna hodnotě, která je uvedena v následující tabulce.

Verze oprav hotfix kumulativní aktualizaceHodnota DWORD vydání
Kumulativní oprava hotfix 3099843 pro rozhraní .NET Framework 4.5 a novější verze380013
Další informace o určení verze rozhraní.NET Framework naleznete v tématu Postup: určení, které rozhraní.NET Framework jsou nainstalovány verze.

Další informace

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít rozhraní.NET Framework 4.5.2, rozhraní.NET Framework 4.5.1 nebo rozhraní .NET Framework 4.5, která je nainstalována.

Požadavek na restartování

Musí restartování počítače po instalaci této opravy hotfix Pokud všechny zasažené soubory jsou používány. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tento balíček oprav hotfix nelze nahradit dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Problémy vyřešené v této kumulativní opravy hotfix

Problém 1

Metodu System.Windows.Markup.XamlWriter.Save nelze vypnout odsazení pro element, který obsahuje "XML: space ="zachování". Tento řádek přidá mezery přidán do elementu. Například odstavec, který je reprezentován následujícím XAML bude transformován do nesprávné XAML XamlWriter.Save metodou:

Reprezentace XAML zdroj odstavce:
<Paragraph><Span>
<Run Text="Test"/>
</Span>
<Run Text=" "/>
</Paragraph>
Nesprávný jazyk XAML vytvořen metodou XamlWriter.Save :
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Paragraph xml:space="preserve">
<Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph>
</Section>
Očekávané XAML (správné):
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Section xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Paragraph xml:space="preserve"><Span>Test</Span> <Run> </Run></Paragraph>
</Section>

Problém 2

Část obsahu chybí ve výtiscích, pokud průhlednost se používá v systému Windows 7 a dřívější verze. Určitý obsah na okraj tabulky může například chybět a vést do prázdné oblasti ve výtiscích.

Problém 3

Některý obsah je ve výtisku rozmazaný, pokud průhlednost se používá v systému Windows 7 a dřívější verze. K tomu dochází i při nastavení kvality tisku na fotografické úrovni.

Tato oprava hotfix zvyšuje kvalitu výstupu, který je získán pomocí hodnoty OutputQuality.Photographic. Uvědomte si, že dokumenty, které mají lepší kvalitu vyžadují větší soubory zařazování tisku a delšímu čekání. Nejsou-li tyto vedlejší účinky žádoucí, můžete upravit výstupní kvalitu tisku.

Problém 4

Při spuštění aplikace Windows Presentation Foundation (WPF) dotykového ovládání v kontextu systému v systému Windows 7 a Windows Vista, dojde ke ztrátě funkce dotykového ovládání a po několik minut může dojít ke zhroucení. K tomuto problému dochází, protože rukopis není podporován v systémovém kontextu v systému Windows 7 a Windows Vista.

Tato oprava hotfix zakáže podporu dotykového ovládání a v kontextu systému. Podpora dotykového ovládání myši stále funguje.

Problém 5

Při použití aplikace WPF, který objekt TreeViewItem mimo kontext objektu TreeView, aplikace může dojít k InvalidCastException , který obsahuje trasování zásobníku začíná následovně:

System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.FindScrollOffset (Visual v)
Poznámka: Tato výjimka nastane, když je objekt TreeViewItem ovládací prvek virtualizované seznam, například ListBox, DataGrid nebo ListView, který se pokouší o nalezení posunu TreeViewItem objekt nebo některý z jeho potomků. Například pokud deklarujete jako kořen DataTemplate TreeViewItem a DataTemplate slouží jako vlastnost CellTemplate sloupce DataGrid , dojde k této výjimce.

Problém 6

Tato oprava hotfix umožňuje zabezpečení TLS (Transport Layer) 1.1/1.2 pro připojení k serveru SQL Server v System.Data.dll.


Vlastnosti

ID článku: 3099843 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor