Hypertextové odkazy v aplikaci Outlook nefungují

Platí pro: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Příznaky


Předpokládejme, že jste aplikaci Internet Explorer v systému Windows nastavili jako výchozí prohlížeč. Po kliknutí na hypertextový odkaz v aplikaci Microsoft Outlook se může v závislosti na verzi aplikace Outlook zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
Operace byla zrušena z důvodu omezení platných pro tento počítač. Obraťte se na správce systému.
Zásady organizace brání v dokončení této akce. Chcete-li získat další informace, kontaktujte helpdesk.

Řešení


Při řešení tohoto problému použijte tyto metody v uvedeném pořadí. Po provedení každé metody ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.

Metoda 1: Automatická instalace opravy

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko Stáhnout. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit nebo Otevřít a postupujte podle kroků v průvodci.

 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tento problém, můžete snadnou opravu uložit na flash disk nebo na CD a pak ji spustit na počítači, který tento problém má.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 a Windows Server 2003

Metoda 2: Obnovte nastavení aplikace Internet Explorer

Metoda 3: Export a import klíče registru z jiného počítače

Tato část je určena pouze pro pokročilé uživatele počítače. Potřebujete-li pomoci s postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, obraťte se na správce systému nebo kontaktujte oddělení podpory Microsoft.

Důležité
Dodržujte prosím pečlivě postup uvedený v této části. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav vytvořte zálohu registru pro případ, že by nastaly potíže.


Poznámka Tuto metodu použijte pouze v případě, že předchozí instrukce pro jednotlivé prohlížeče tyto potíže nevyřešily.

Krok 1: Export klíče registru z jiného počítače

 1. V počítači, v němž k těmto potížím nedochází, vyberte Start > Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a poté vyberte OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. V nabídce Soubor nebo Registr (v závislosti na operačním systému) vyberte Exportovat.
  Export
 5. Poznamenejte si umístění, do kterého bude soubor uložen. Soubor registru lze uložit přímo na pevný disk nebo na disketu.
 6. Zadejte jedinečný název souboru a klikněte na Uložit.
 7. Ukončete program Editor registru.

Krok 2: Import klíče registru

 1. Zkopírujte exportovaný klíč registru na plochu v problémovém počítači.
 2. Dvakrát klikněte na tento soubor REG.

  Může se zobrazit následující zpráva:

  Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8

  Přidání informací může neúmyslně změnit nebo odstranit hodnoty a způsobit, že komponenty přestanou správně fungovat. Pokud nedůvěřujete zdroji těchto informací v klíči C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg, nepřidávejte jej do registru.

  Windows 7

  Opravdu chcete přidat informace do jednotky: soubor umístění byl zkopírován do \file name.reg do registru?

 3. Vyberte Ano > OK.

Krok 3: Ověření, zda hodnota String (Default) klíče HKEY_CLASSES_ROOT \.html je htmlfile

 1. Vyberte Start> Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a poté vyberte OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Ověřte, zda je hodnota String (Výchozí) je „htmlfile“. Pokud se nejedná o hodnotu „htmlfile“, klikněte pravým tlačítkem myši na (Výchozí), vyberte Změnit, zadejte htmlfile do pole Údaj hodnoty a poté vyberte OK.
   
 5. Ukončete program Editor registru.