Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení

Souhrn

Tento článek obsahuje kroky, jejichž provedením lze odstranit potíže s konfigurací hardwaru pomocí Správce zařízení. Pomocí Správce zařízení můžete zkontrolovat softwarově konfigurovatelná zařízení a provést úpravy jejich konfigurace. Pokud hardwarové zařízení používá můstky nebo přepínače, je třeba je nakonfigurovat ručně.

Další informace

Spuštění Správce zařízení:

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na odkaz Výkon a údržba a potom klepněte na odkaz Systém.
 3. Klepněte na kartu Hardware a poté na tlačítko Správce zařízení.

Informace o řešení potíží

 • Pokud dochází k potížím s daným zařízením, je toto zařízení uvedeno ve stromové struktuře hardwaru. U takového zařízení se také objevuje symbol určující typ potíží:


  • Černý vykřičník (!) ve žlutém poli označuje, že zařízení je ve stavu způsobujícím potíže. Je však možné, že zařízení v takovém stavu bude fungovat správně.
  • U zařízení se zobrazí kód vysvětlující potíže.
  • Červený znak „X“ označuje zakázané zařízení. Zakázané zařízení je zařízení, které fyzicky existuje v počítači a spotřebovává prostředky, není však pro něj načten ovladač pracující v chráněném režimu.
  • Modrý znak „i“ na bílém poli u prostředků zařízení v okně s vlastnostmi počítače určuje, že u zařízení není vybrána funkce Použít automatické nastavení a že prostředek byl vybrán ručně. Tento symbol neoznačuje potíže ani zakázaný stav.
  • Zelený otazník (?) ve Správci zařízení znamená, že je pro dané zařízení nainstalován kompatibilní ovladač, což by mohlo znamenat, že nebudou k dispozici všechny funkce. Poznámka: Platí pouze pro systém Windows Millennium Edition (ME).
  POZNÁMKA: Některé zvukové a grafické karty nehlásí systému Windows všechny prostředky, které používají. V důsledku toho může dojít k tomu, že Správce zařízení zobrazí pouze jedno konfliktní zařízení nebo dokonce vůbec žádné konflikty. To lze ověřit zakázáním zvukové karty nebo lze pomocí standardního ovladače videa VGA zjistit, zda byl konflikt vyřešen. Jedná se o známé potíže s grafickými adaptéry S3 a 16bitovými zvukovými kartami Sound Blaster nebo těmi zvukovými kartami, které používají emulaci Sound Blaster pro kompatibilitu se zvukovými kartami Sound Blaster.
 • Po poklepání na konkrétní zařízení ve Správci zařízení se zobrazí seznam vlastností. Seznam vlastností obsahuje kartu Obecné.


  POZNÁMKA: Některá zařízení mohou kromě karty Obecné obsahovat také další karty. Seznamy vlastností nemají vždy stejné karty; některá zařízení mohou obsahovat kartu Prostředky, Ovladač a Nastavení nebo jejich kombinaci.


  V horní části seznamu vlastností je uveden popis zařízení. Po klepnutí na kartu Prostředky se v okně uprostřed karty zobrazují informace o tom, které typy prostředků jsou k dispozici pro vybrané zařízení.


  Skupinový rámeček v dolní části obsahuje Seznam konfliktních zařízení. V seznamu je označen konflikt s kódem chyby.
 • Všimněte si políčka Použít automatické nastavení. Pokud systém Windows zařízení úspěšně rozpozná, je toto políčko zaškrtnuto a zařízení by mělo fungovat správně. Pokud je však nastavení prostředků založeno na základní konfiguraci <n> (kde <n> je jakékoli číslo v rozmezí od 0 do 9), je možné, že bude nezbytné změnit konfiguraci výběrem jiné základní konfigurace ze seznamu. Pokud konkrétní požadovaná konfigurace pro zařízení není uvedena jako základní konfigurace, můžete klepnout na tlačítko Změnit
  nastavení
  a ručně upravit hodnoty prostředků.


  Chcete-li například upravit nastavení Rozsah I/O, postupujte takto:
  1. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít automatické nastavení.
  2. Klepněte na tlačítko Změnit nastavení.
  3. Klepněte na příslušný rozsah I/O pro zařízení.
POZNÁMKA: Chcete-li zakázat zařízení ve Správci zařízení, klepněte na zařízení pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Zakázat.


Pokud potíže potrvají, bude pravděpodobně nutné obrátit se na výrobce počítače nebo základní desky a zjistit, jak lze získat a nainstalovat aktualizaci systému BIOS pro daný počítač.

Další odborná pomoc

Další informace o kódech chyb generovaných Správcem zařízení najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

310123 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení v systému Microsoft Windows XP Professional
Další informace o postupu při odstraňování konfliktů mezi zařízeními pomocí Správce zařízení v systému Windows XP získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

283658 POSTUPY: Správa zařízení v systému Windows XP
244601 Poradce při potížích s neznámými zařízeními ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud se vám nepodařilo odstranit potíže provedením kroků uvedených v tomto článku, získáte další nápovědu k řešení potíží na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 310126 - Poslední kontrola: 30. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor