Postup přidání položek do nabídky Odeslat v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje použití nabídky Odeslat a postup změny obsahu složky SendTo (Odeslat).

Další informace

Příkaz Odeslat umožňuje rychle odeslat soubor do různých umístění, například na disketu, plochu, jiné osobě e-mailem nebo do složky Dokumenty. Složka SendTo (Odeslat) obsahuje zástupce cílů, které jsou zobrazeny v nabídce Odeslat. Každý uživatel má v počítači svou složku SendTo, jejíž obsah může upravit.


Po přidání nových cílů do složky SendTo se tyto cíle zobrazí v nabídce Odeslat. Tato nabídka se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na soubor a výběru příkazu Odeslat.

Použití příkazu Odeslat

V Průzkumníku Windows nebo v okně Tento počítač klepněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte příkaz Odeslat. Zobrazí se místní nabídka. Klepněte na umístění, do kterého chcete soubor odeslat. Soubor je odeslán nebo spuštěn ve zvoleném cílovém umístění.


Cíle nabídky Odeslat mohou obsahovat následující položky:

 • diskové jednotky (místní nebo síťové),
 • tiskárny faxu,
 • tiskárny,
 • programy systému Windows,
 • komprimované složky (metoda ZIP),
 • Plocha,
 • příjemci pošty,
 • složka Dokumenty.

Přidání cíle do nabídky Odeslat

Ve výchozím nastavení zobrazuje systém Windows XP v nabídce Odeslat následující příkazy (cíle):

 • Komprimovaná složka (metoda ZIP)
 • Plocha (vytvořit zástupce)
 • Příjemce pošty
 • Dokumenty
 • Disketa (3,5) (A:)
 • Jednotka CD-ROM
Pokud chcete přidat cíl do nabídky Odeslat, musíte přidat zástupce do složky SendTo (Odeslat). Postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz sendto a klepněte na tlačítko OK.
 3. Přidejte cíl jedním z následujících postupů:
  • Vybrané položky můžete do složky SendTo (Odeslat) přesunout přetažením. Klepněte pravým tlačítkem a potom klepněte na příkaz Vytvořit zde zástupce.
   -nebo-
  • V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Zástupce.


   Posupujte podle pokynů průvodce Vytvořit zástupce.
  Ve složce SendTo (Odeslat) bude vytvořen nový zástupce, který se zobrazí v nabídce Odeslat.
POZNÁMKA: Složku SendTo (Odeslat) otevřete takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. Poklepejte na jednotku, na které je instalován systém Windows (pokud nemáte počítač více jednotek, obvykle se jedná o jednotku C).
 3. Pokud se po otevření jednotky nezobrazí její obsah, klepněte v oblasti Práce se systémem na příkaz Zobrazit obsah jednotky.
 4. Poklepejte na složku Documents and Settings (Dokumenty a nastavení).
 5. Poklepejte na složku uživatele, jehož nabídku Odeslat chcete upravit (obvykle svou vlastní).
 6. Poklepejte na složku SendTo (Odeslat).
 7. Ve výchozím nastavení je složka SendTo (Odeslat) skryta. Pokud není složka zobrazena, v nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti složky a potom na kartě Zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazovat skryté soubory a složky.
POZNÁMKA: Pokud chcete umístění přidat do nabídky Odeslat dalších uživatelů počítače, není nutné opakovat celý postup. Stačí zkopírovat zástupce do složek SendTo (Odeslat) ostatních uživatelů.

Odebrání cíle z nabídky Odeslat

Pokud chcete odebrat cíl z nabídky Odeslat, postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz sendto a klepněte na tlačítko OK.
 3. Pravým tlačítkem klepněte na zástupce, kterého chcete odebrat, a potom klepněte na příkaz Odstranit. Zvolený zástupce bude odebrán.

Odkazy

Další informace o příkazu Odeslat získáte takto: V nabídce Start klepněte na položku Nápověda a odborná pomoc. Do pole Hledat zadejte příkaz Odeslat a stisknutím klávesy ENTER zobrazte nalezená témata.
Vlastnosti

ID článku: 310270 - Poslední kontrola: 30. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor