Auditování přístupu uživatelů k souborům, složkám a tiskárnám v systému Windows XP

Souhrn

Správce počítače se systémem Windows XP Professional může počítač nakonfigurovat tak, aby přístup uživatelů k souborům, složkám a tiskárnám byl auditován. V systému Windows XP Home Edition není tato možnost k dispozici.

Auditování přístupu uživatelů k souborům, složkám a tiskárnám

Protokol auditu se zobrazuje v Protokolu zabezpečení v Prohlížeči událostí. Tuto funkci povolíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Výkon a údržba a potom na položku Nástroje pro správu.
 2. Poklepejte na položku Místní zásady zabezpečení.
 3. V levém podokně poklepáním rozbalte položku Místní zásady.
 4. V levém podokně klepněte na položku Zásady auditu, čímž v pravém podokně zobrazíte nastavení jednotlivých zásad.
 5. Poklepejte na položku Auditovat přístup k objektům.
 6. Chcete-li auditovat úspěšný přístup ke konkrétním souborům, složkám nebo tiskárnám, zaškrtněte políčko Úspěšné pokusy.
 7. Chcete-li auditovat neúspěšný přístup k těmto objektům, zaškrtněte políčko Neúspěšné pokusy.
 8. Chcete-li auditovat oba typy přístupů, zaškrtněte obě políčka.
 9. Klepněte na tlačítko OK.

Určení souborů, složek a tiskáren, na něž se vztahuje auditování

Po povolení auditování lze určit soubory, složky a tiskárny, které chcete auditovat. Postupujte takto:

 1. V Průzkumníkovi Windows vyhledejte soubor nebo složku, které chcete auditovat. Chcete-li auditovat tiskárnu, vyhledejte ji takto: Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, složku nebo tiskárnu, které chcete auditovat, a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Zabezpečení a poté na tlačítko Upřesnit.
 4. Klepněte na kartu Auditování a potom na tlačítko Přidat.
 5. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jméno uživatele nebo skupiny, u nichž chcete auditovat přístup. Chcete-li zobrazit jména uživatelů nebo skupin uživatelů počítače, klepněte na tlačítko Upřesnit a poté na tlačítko Najít na kartě Výběr uživatele nebo skupiny.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Zaškrtněte políčko Úspěšné pokusy nebo políčko Neúspěšné pokusy podle typu akcí, které chcete auditovat, a poté klepněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte na tlačítko OK a potom opět klepněte na tlačítko OK.

Odstraňování potíží

 • Fungování auditu vyžaduje, aby pevný disk byl formátován systémem souborů NTFS.
 • Je-li počítač členem domény a správce nastavil zásady auditu na úrovni domény, potlačí tyto zásady místní nastavení.

Vlastnosti

ID článku: 310399 - Poslední kontrola: 24. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor