POSTUPY: Správa proměnných prostředí v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje, jak spravovat proměnné prostředí v systému Windows XP. Proměnné prostředí jsou řetězce, které obsahují informace o prostředí systému a aktuálně přihlášeném uživateli. Některé softwarové programy používají tyto informace k určení, kam umisťovat soubory (například dočasné soubory). Instalační program systému Windows XP během instalace nakonfiguruje výchozí systémové proměnné, například cesty k souborům systému Windows.


Správa proměnných prostředí

Systémové proměnné

Chcete-li měnit systémové proměnné prostředí, musíte být správcem. Systémové proměnné prostředí jsou definovány systémem Windows a použity pro všechny uživatele počítače. Změny v prostředí systému se zapisují do registru a obvykle se projeví až po restartu počítače.

Uživatelské proměnné pro uživatelské jméno

Uživatelskou proměnnou prostředí může přidat, změnit nebo odebrat každý uživatel. Tyto proměnné vytváří instalační program systému Windows XP, některé programy a uživatelé. Jejich změny se zapisují do registru a obvykle jsou účinné okamžitě. Po změně uživatelských proměnných prostředí je však třeba restartovat všechny spuštěné programy, aby mohly načíst nové hodnoty registru. Proměnné se obvykle přidávají proto, aby poskytly data proměnným, které chcete použít ve skriptech.

Jak prohlížet a měnit proměnné prostředí:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Upřesnit.
  3. Klepněte na tlačítko Proměnné prostředí.
  4. Pro uživatelské i systémové proměnné jsou k dispozici následující možnosti:
    • Klepnutím na tlačítko Nová přidáte název nové proměnné a její hodnotu.
    • Klepnutím na existující proměnnou a klepnutím na tlačítko Upravit změníte název nebo hodnotu proměnné.
    • Klepnutím na existující proměnnou a klepnutím na tlačítko Odstranit proměnnou odeberete.

Vlastnosti

ID článku: 310519 - Poslední kontrola: 7. 6. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Váš názor