Popis funkce Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP

ÚVOD

Funkce Sdílení připojení k Internetu umožňuje počítačům v síti sdílet jediné připojení k Internetu. V tomto článku je popsána funkce Sdílení připojení k Internetu systému Microsoft Windows XP.

Poznámka Tento článek je pouze informativní a proto neobsahuje informace o odstraňování potíží. Chcete-li získat informace o řešení problémů souvisejících s funkcí Sdílení připojení k Internetu, opakujte vyhledávání v databázi Microsoft Knowledge Base a použijte následující klíčová slova:
 • internet a připojení a sdílení,
 • vytáčené připojení a modem a poskytovatel služeb Internetu (pokud se jedno nebo více slov týká daného problému nebo dotazu).
Další informace o efektivnějším způsobu vyhledávání pomocí klíčových slov naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
242450 Tipy, jak hledat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base

Další informace

Díky funkci Sdílení připojení k Internetu můžete počítače v domácí nebo malé kancelářské síti připojit k Internetu pomocí jediného připojení. Pokud například povolíte funkci Sdílení připojení k Internetu v počítači, který se k Internetu připojuje pomocí telefonického připojení, budou se moci ostatní počítače v síti připojovat k Internetu prostřednictvím telefonického připojení v daném hostitelském počítači sdílejícím připojení k Internetu.

Pomocí funkce Sdílení připojení k Internetu můžete umožnit všem uživatelům v místní síti (LAN) současně provádět rozdílné úlohy. Jeden uživatel může například odesílat a přijímat e-maily, zatímco jiný uživatel stahuje soubor a další prochází Internet. Můžete také z klientského počítače získat přístup ke svým podnikovým e-mailovým účtům, aniž by k nim mohli získat přístup ostatní uživatelé v místní síti. Můžete používat programy podporující web (například stahování aktualizací) nebo program Microsoft NetMeeting či jiné programy pro videokonference.

Možnosti funkce Sdílení připojení k Internetu

 • Více uživatelů může získat přístup k Internetu pomocí jediného telefonického připojení a místní sítě.
 • Připojená zařízení získají pomocí služby DNS (Domain Name System) a protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pro překlad názvů v Internetu transparentní konfiguraci sítě.
 • Může se připojit jakékoli zařízení podporující protokol IP (včetně klientů založených na starších verzích systému Windows, klientů, kteří nejsou založeni na systému Windows, a klientů založených na systémech Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP), aniž by byl požadován další klientský software.
 • Připojená zařízení a software podporují množství protokolů. Můžete například hrát hry v Internetu, aniž byste museli provádět další konfiguraci, nebo můžete pomocí protokolu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) a virtuální privátní sítě (VPN) získat přístup k podnikové síti.

Podpora sdílení připojení v systému Windows

Chcete-li k Internetu připojit více počítačů pomocí jediného připojení, je nutné v počítači, který chcete použít jako hostitelský počítač sdílející připojení k Internetu, povolit funkci Sdílení připojení k Internetu. Ostatní počítače v místní síti potom budou moci získat přístup k Internetu prostřednictvím připojení v hostitelském počítači sdílejícím připojení k Internetu.

Poznámka Sílení připojení k Internetu je integrovanou funkcí systému Windows, nejedná se o součást, která je k dispozici ke stažení. Funkci Sílení připojení k Internetu lze spustit v počítačích se systémem Windows XP, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) a Microsoft Windows 2000.

Komponenty funkce Sdílení připojení k Internetu

V následujícím seznamu jsou uvedeny komponenty funkce Sílení připojení k Internetu:
 • Alokátor DHCP – zjednodušená služba DHCP přidělující adresu IP, výchozí bránu IP a názvový server v místní síti.
 • Server proxy služby DNS – překládá názvy pro klienty místní sítě a předává dotazy.
 • Překládání síťových adres (NAT) – mapuje blok privátních adres na sadu veřejných adres. Komponenta NAT sleduje u odchozích požadavků privátní zdrojové adresy IP a veřejné cílové adresy IP. Mění informace o adrese IP a dynamicky upravuje požadované informace v hlavičce protokolu IP.
 • Automatické vytáčení – automaticky vytáčí připojení.
 • Rozhraní API (Application Programming Interface) – slouží k nastavení konfigurace, stavu a vytáčení v programech.

Vytvoření sítě s funkcí Sdílení připojení k Internetu

Síť sdílející připojení k Internetu je typem místní sítě, jejímž základem je jeden počítač nazývaný brána, prostřednictvím kterého se všechny ostatní počítače a zařízení podporující protokol TCP/IP připojují k Internetu.

Hardware a software potřebný k vytvoření domácí sítě:
 • Primární počítač (brána), který zajišťuje připojení sítě k Internetu. V tomto počítači musí být spuštěn systém Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) nebo Windows 98 Second Edition s povolenou funkcí Sdílení připojení k Internetu.
 • Jeden nebo více počítačů se systémem Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo s jiným klientským softwarem podporujícím protokol TCP/IP.
 • Zařízení, která lze připojit k Internetu.
 • Pro každý počítač je nutné použít zařízení pro připojení k síti.
 • Kabely a rozbočovače podle typu používaných zařízení pro připojení.
 • Jeden modem (nebo linku ISDN či ADSL) pro celou síť.
 • Prohlížeč Internetu a ovladače protokolu TCP/IP nainstalované v každém zařízení sdílejícím připojení.

Zapnutí funkce Sdílení připojení k Internetu

Chcete-li v hostitelském počítači povolit funkci Sdílení připojení k Internetu, je nutné, aby v něm byla k dispozici dvě sítová připojení. Jeden síťový adaptér nakonfigurovaný pro připojení k interní domácí nebo malé kancelářské síti a jiné připojení (pomocí modemu s přenosovou rychlostí 56 kb/s, linky ISDN, linky DSL nebo kabelového modemu) pro připojení malé domácí nebo kancelářské sítě k Internetu.

Podrobné pokyny týkající se povolení funkce Sdílení připojení k Internetu naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
306126 POSTUPY: Konfigurace funkce Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP

Další informace o zapnutí funkce Sdílení připojení k Internetu získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
237254 Postup při povolení funkce Sdílení připojení k Internetu u síťového připojení v systému Windows 2000

283673 POSTUPY: Zapnutí nebo vypnutí Brány firewall pro připojení k Internetu v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Při instalaci domácí nebo malé kancelářské sítě můžete funkci Sdílení připojení k Internetu zapnout pomocí Průvodce instalací sítě. Průvodce instalací sítě automaticky poskytne veškeré síťové nastavení potřebné ke sdílení jednoho připojení k Internetu všemi počítači v síti.

Další informace o Průvodci instalací sítě naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
308522 Popis Průvodce instalací sítě v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy

Další informace o domácí síti a funkci Sdílení připojení k Internetu v systému Microsoft Windows XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
324980 Webové vysílání odborné pomoci: Domácí sítě a funkce Sdílení připojení k Internetu v systému Microsoft Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o konfiguraci funkce Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP pro interní server PPTP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
309524 Konfigurace funkce ICS systému Windows XP pro interní server PPTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 310563 - Poslední kontrola: 16. 9. 2004 - Revize: 1

Váš názor