Odebrání neplatných položek v nástroji Přidat nebo odebrat programy

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Chcete-li přidat, odebrat nebo změnit program v počítači se systémem Windows XP, použijte nástroj Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. V některých případech může dojít k tomu, že program nebude zcela odebrán a v seznamu Aktuálně nainstalované programy na něj zůstane uveden odkaz. Pokud změníte nebo odeberete program, je možné, že se zobrazí několik zpráv o souborech, které nelze najít, ale které jsou nutné k dokončení změny nebo odebrání. Tento článek obsahuje informace o tom, jak odebrat tyto neplatné položky z nástroje Přidat nebo odebrat programy.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Provedením následujících kroků lze odebrat pouze položky registru vztahující se k programu zobrazenému v nástroji Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li zcela odebrat program, který nebyl úplně odebrán klepnutím na tlačítko Změnit nebo odebrat v nástroji Přidat nebo odebrat programy, musíte vyčistit fyzickou adresářovou strukturu na disku a také v registru. Při provádění těchto kroků je potřeba postupovat velmi opatrně.

Odebrání odkazu na program zobrazovaný v nástroji Přidat nebo odebrat programy:

  1. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
  2. Vyhledejte následující klíč:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  3. Klíč, který je potřeba odstranit, najdete vyhledáním názvu klíče, který daný program v registru vytvořil. Pokud nelze název klíče ihned najít, procházejte jednotlivé klíče a poznamenejte si hodnotu uvedenou v poli DisplayName. Tento řetězec se zobrazuje v nástroji Přidat nebo odebrat programy.
  4. Pomocí nabídky Registr vyexportujte vybraný klíč registru, abyste měli zálohu. Uložte soubor s příponou REG na bezpečné místo pro případ, že by ho bylo nutné později naimportovat.
  5. Odstraňte vybraný klíč registru a jeho hodnoty. Neodstraňujte celý klíč Uninstall.
  6. Ukončete Editor registru.
  7. Ověřte, že se již tento odkaz v nástroji Přidat nebo odebrat programy nezobrazuje.
Je možné, že bude nutné se v případě, že budete chtít odstranit všechny položky programu na disku a v registru, obrátit na výrobce daného programu. Provedením kroků popsaných v této části neodeberete všechny soubory a položky registru používané programem. Odeberete pouze odkazy zobrazované v nástroji Přidat nebo odebrat programy.
Vlastnosti

ID článku: 310750 - Poslední kontrola: 30. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor