Obtížné vyhledání nastavení zařízení v systému Windows XP

Příznaky

Jestliže se pokusíte konfigurovat nastavení přímého přístupu do paměti a naprogramovaného vstupně-výstupního režimu (DMA/PIO) pro určité zařízení v počítači se systémem Windows XP, nemusí se nastavení zobrazit v dialogovém okně Vlastnosti daného zařízení. Umístění nastavení není uvedeno v nápovědě.

Příčina

K tomuto problému dochází z toho důvodu, že nastavení DMA/PIO je konfigurováno pro jednotlivé řadiče, nikoli pro jednotlivá zařízení.

Řešení

Tento problém můžete obejít otevřením Ovládacích panelů a konfigurací nastavení DMA/PIO u řadiče pomocí následujícího postupu:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté na položku Výkon a údržba.
  2. Poklepejte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na položku Správa počítače.
  3. Klepněte na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Správce zařízení.
  4. Rozbalte položku Řadiče IDE ATA/ATAPI.
  5. Klepněte na řadič, u kterého chcete konfigurovat nastavení DMA/PIO.
  6. Klepněte na kartu Upřesnit nastavení.
  7. V rozevíracím seznamu Režim přenosuklepněte na položku Pouze PIO nebo DMA (je-li k dispozici).

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 310751 - Poslední kontrola: 30. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor