Při instalaci systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Je požadován soubor Asms z disku Windows XP Professional CD-ROM

Příznaky

Při instalaci systému Microsoft Windows XP se může zobrazit následující chybová zpráva:
[Jsou požadovány soubory]

Je požadován soubor Asms z disku Windows XP Professional CD-ROM. Zadejte cestu, kde je umístěn soubor, a poté klikněte na tlačítko OK.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud instalační program nemůže komunikovat s jednotkou CD-ROM.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte metodu vhodnou pro váš počítač.

Pevný disk naformátovaný systémem souborů FAT nebo FAT32

Pokud je pevný disk naformátovaný systémem souborů FAT nebo FAT32, postupujte takto:
 1. Ke spuštění počítače použijte spouštěcí disk Microsoft Windows 98 Second Edition nebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me) s ovladači jednotky CD-ROM.
 2. Zkopírujte nástroj Xcopy.exe z disku Windows 98 Second Edition CD-ROM, disku Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM nebo pevného disku na spouštěcí disk systému Windows. Chcete-li to provést, použijte odpovídající metodu.

  Disk CD-ROM se systémem Windows 98 Druhé vydání

  Vložte do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM disk se systémem Windows 98 Druhé vydání a na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Po zadání každého řádku vždy stiskněte klávesu ENTER. Zástupný text cd-rom označuje písmeno jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Disk CD-ROM se systémem Windows Millennium Edition (ME)

  Do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM vložte disk se systémem Windows Millennium Edition (ME) a na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Zástupný text cd-rom označuje písmeno jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM. Po zadání každého řádku vždy stiskněte klávesu ENTER:
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Pevný disk

  Na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Zástupný text jednotka označuje písmeno jednotky pevného disku, v níž je nainstalován systém Windows. Po zadání každého řádku vždy stiskněte klávesu ENTER:
  c:
  copy jednotka:\windows\smartdrv.*
  copy jednotka:\windows\xcopy*.*
 3. Vysuňte disk CD-ROM systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition (Me) a vložte disk CD-ROM systému Windows XP Professional.
 4. Zkopírujte složku I386 folder a všechny její podsložky na pevný disk. To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku, kde cd-rom je písmeno jednotky CD-ROM a jednotka je písmeno jednotky pevného disku. Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 jednotka:\i386 /e
 5. Restartujte počítač a potom znovu spusťte instalační program.
 6. Když se zobrazí chybová zpráva, klikněte na tlačítko Procházet a zadejte cestu ke složce I386 na pevném disku.


  Poznámka: Je možné, že se výzva k vyhledání této složky zobrazí vícekrát. Pokud tlačítko Procházet není k dispozici, přejděte k části Pevný disk naformátovaný systémem souborů NTFS.

Pevný disk naformátovaný systémem souborů NTFS

Pokud je pevný disk naformátován systémem souborů NTFS a upgradujete dřívější verzi systému Windows, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Pokud se zobrazí chybová zpráva, stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 spusťte relaci příkazového řádku.
 2. Zadejte text regedit.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Klikněte na položku HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. V nabídce Soubor klikněte na položku Načíst podregistr a pak načtěte soubor %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Po zobrazení výzvy k zadání názvu zadejte text Test.
 6. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Odstraňte klíče registru UPPERFILTERS a LOWERFILTERS.
 8. Zopakujte kroky 6 a 7 i pro ostatní klíče ControlSet# podregistru test.
 9. Ukončete editor registru kliknutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 10. Pokud je v cestě v chybové zprávě uvedeno správné písmeno jednotky CD-ROM, pokračujte v instalačním programu kliknutím na tlačítkoOK.
 11. Jestliže se tato chybová zpráva zobrazí znovu, znamená to, že instalační program nemůže úspěšně číst data z jednotky CD-ROM nebo že nejsou správné informace o cestě. V takovém případě restartujte počítač a nechejte instalační program pokračovat.

Metoda 2:

Pokud nelze spustit nástroj Regedit.exe z příkazového řádku a k dispozici je jiný oddíl pevného disku, na který by bylo možné nainstalovat systém Windows, postupujte takto:
 1. Nainstalujte systém Windows do tohoto oddílu.
 2. Spusťte novou instalaci systému Windows a pak spusťte nástroj Regedit.exe.
 3. Použijte postup uvedený v metodě 1, ale načtěte podregistr System.sav z původní složky systému Windows.

Metoda 3

Pokud nepoužíváte disk CD-ROM s prodejní verzí systému Windows XP s hologramem (například pokud používáte vypálený disk CD-ROM), zkuste instalační program spustit z disku CD-ROM s prodejní verzí systému s hologramem. Ověřit to můžete tak, že spustíte počítač pomocí konzoly pro zotavení a zkontrolujete složku C:\$win_nt$.~ls. Hledejte složku Asms. Pokud tato složka chybí nebo soubory, které obsahuje, mají 0 bajtů, nebyl disk CD-ROM vypálen správně.

Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307654 POSTUPY: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 311755 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Váš názor