MS15-131: Popis aktualizace zabezpečení pro sadu Office pro Mac 2011: 10 dne 2015

Souhrn

Tato aktualizace zabezpečení řeší chyby zabezpečení v aplikaci Microsoft Office, která by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu, pokud uživatel otevře speciálně vytvořený soubor sady Office. Další informace o těchto chybách zabezpečení naleznete v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS15-131. Tato aktualizace má požadavky.

Úplný seznam ohrožených verzích softwaru Microsoft Office naleznete v tématu KB3116111. Kromě vylepšení aplikace, které jsou zmíněny v tomto článku je nyní Office for Mac 2011 k dispozici jako předplatné nabídky. Další informace o způsobu přihlášení naleznete v tématu Frequently Asked Questions.

Vylepšení a opravy

Tato aktualizace poskytuje nejnovější opravy pro sadu Office pro Mac 2011. Mezi ně patří následující:
  • Pokud účastník přidán do výskyt schůzky a výskyt je zavřen bez uložení změn, účastníka již přidáte řadu schůzek pro výskyt a řady jsou totiž neuložené změny.
  • V OS X 10.10 a novějších verzích nebyly v seznamu uvedeny závorky pro záporná čísla, použijte formát závorky a číslo nebyla formátována podle očekávání. Tento problém byl vyřešen a záporná čísla mají nyní možnost pro záporné hodnoty uzavřené v závorkách.

Jak získat a nainstalovat aktualizaci

Metoda 1: Funkce Microsoft AutoUpdate for Mac

Tato aktualizace je k dispozici od společnosti Microsoft AutoUpdate. Pomocí funkce Automatické aktualizace je k dispozici spolu s Office. Automaticky udržuje software společnosti Microsoft aktuální. Chcete-li použít funkci Automatické aktualizace, spusťte aplikaci Microsoft Office a potom klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace v nabídce Nápověda .

Metoda 2: Stažení softwaru společnosti Microsoft

Můžete získat balíček samostatné aktualizace prostřednictvím Microsoft Download Center. Postupujte podle pokynů na stránce stažení instalace aktualizace.

Aktualizované soubory

Úplný seznam souborů, které tato aktualizace přidává nebo změny poklepejte na instalační program aktualizace a potom klepněte na tlačítko Zobrazit soubory v nabídce soubor .Poznámky

  • Office for Mac 2011 14.5.9 update je také k dispozici z Microsoft AutoUpdate for Mac. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft aktuální.
  • Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte sady Office pro Mac program a v nabídce Nápověda klepněte na příkaz zjišťovat aktualizace . Viz zdroje pro sadu Office pro Mac 2011 pro další informace.

Další informace

Předpoklady

Před instalací aktualizace Office for Mac 2011 14.5.9 update, ujistěte se, že máte Office pro Mac 2011 14.1.0 nebo novější nainstalována v počítači. Ujistěte se také, že počítač se systémem Mac OS X 10.5.8 nebo novější verzi operačního systému Mac OS X.

Chcete-li ověřit, zda počítač splňuje tuto nezbytnou podmínku, klepněte na příkaz O tomto počítači Mac v nabídce Apple.

Chcete-li ověřit, zda je v počítači nainstalována Office for Mac 2011 14.1.0, postupujte takto:

  1. V nabídce Přejít klepněte na kartu aplikace.
  2. Otevřete složku Microsoft Office 2011 a potom spusťte libovolnou aplikaci sady Office. (Spusťte například aplikaci Microsoft Word).
  3. V nabídce aplikace klepněte na tlačítko o <aplikace>.
  4. V dialogovém okně informace o <aplikace> Všimněte si číslo verze, která je zobrazena. Číslo musí být 14.1.0 nebo vyšší verze.

Informace o nasazení aktualizace zabezpečení

Nasazení informace o této aktualizaci naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base KB3116111.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace zabezpečení nahrazuje aktualizace zabezpečení KB3102924.

Jak získat pomoc a podporu pro tuto aktualizaci zabezpečení
Vlastnosti

ID článku: 3119517 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor