Chybová zpráva: Spoolsv.exe generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Při otevření okna Tiskárny nebo při pokusu o tisk z libovolného programu se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
Spoolsv.exe generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen.
nebo
Printer operation cannot continue due to lack of resources. (Operace tisku nemůže pokračovat z důvodu nedostatku prostředků.)
nebo
Subsystem unavailable. (Podsystém není k dispozici.)

Příčina

Tento problém nastane v případě, že je poškozen ovladač tiskárny, který je instalován v počítači.

Řešení

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Problém vyřešte takto: Odeberte tiskárny a ovladače tiskáren a potom odstraňte položky určitých klíčů registru. Postupujte takto:

 1. Pokud je to možné, v okně Tiskárny odeberte všechny tiskárny.

  Chcete-li tiskárnu odebrat, v okně Tiskárny klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, potom klepněte na příkaz Odstranit a odstranění potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.
 2. V okně Tiskárny klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vlastnosti serveru.
 3. Na kartě Ovladače odeberte všechny nainstalované ovladače tiskárny.

  Chcete-li odebrat ovladač tiskárny, klepněte na ovladač a potom klepněte na tlačítko Odebrat. Potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.
 4. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 5. Exportujte následující klíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print
 6. Odstraňte všechny položky v následujících klíčích (samotné klíče neodstraňujte):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
 7. V následujících klíčích odstraňte všechny položky, které nejsou výchozí:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors
  Seznam výchozích monitorů obsahuje:

  • Tisková zařízení s rozhraním AppleTalk (pokud je nainstalována služba Services for Macintosh)
  • BJ Language Monitor
  • Místní port
  • PJL Language Monitor
  • Sledování standardního portu TCP/IP
  • Monitor USB
  • Sledování služby Fax systému Windows NT (pokud je instalován faxmodem)

  Další informace o položkách, které nejsou výchozí, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  260142 Odstraňování potíží s tiskem v systému Windows 2000
 8. Odstraňte všechny položky následujících klíčů:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers
 9. Ukončete Editor registru.
 10. Restartujte počítač a pak znovu nainstalujte potřebné tiskárny.
Vlastnosti

ID článku: 312052 - Poslední kontrola: 16. 6. 2006 - Revize: 1

Váš názor