Server nemůže vyhradit paměť ze systémového stránkovaného fondu

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Při vysokém zatížení serveru může docházet k tomu, že služba serveru opakovaně zaznamenává do protokolu systémových událostí následující chybu, z níž vyplývá, že serveru došla paměť stránkovaného fondu:
Zdroj: SRV
Typ: Chyba
ID události: 2020
Popis:

Server nemůže vyhradit paměť ze systémového stránkovaného fondu, protože fond je prázdný.
Data:
0000: 00040000 00540001 00000000 c00007e4
0010: 00000000 c000009a 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000000b

Příčina

K vyčerpání paměti stránkovaného fondu může dojít z několika důvodů. Pokud povolíte značkování paměťového fondu a pořizování snímků fondu v různých časových intervalech, možná se vám podaří zjistit, jaký ovladač spotřebovává paměť stránkovaného fondu. Pokud ze snímků fondu vyplývá, že největší spotřebu má značka MmSt (položky stránkovací tabulky v části Mm), a paměť stránkovaného fondu byla vyčerpána, nebo systém protokoluje chybové události 2020, je velká pravděpodobnost, že je na serveru otevřeno velmi velké množství souborů. Správce paměti se ve výchozím nastavení snaží zkrátit paměť stránkovaného fondu, jakmile systém dosáhne 80 procent celkového stránkovaného fondu. Možná maximální paměť stránkovaného fondu v počítači může být v závislosti na konfiguraci systému až 343 MB a 80 procent z toho je 274 MB. Jestliže Správce paměti není schopen krátit paměť dostatečně rychle v závislosti na nárocích, může nastat událost, která je uvedena v části Příznaky tohoto článku. Vyladěním Správce paměti tak, aby zahájil proces krácení dříve (například při dosažení 60 procent), je možné zajistit, aby se systém vyrovnal s nároky na stránkovaný fond při náhlém nárůstu využití, a aby nedocházelo k vyčerpání paměti stránkovaného fondu.

Řešení

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Následující doporučení pro ladění se osvědčila jako prostředek pro zmírnění problému:
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a zadejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: PoolUsageMaximum
  Datový typ: REG_DWORD
  Číselná soustava: Desítková
  Údaj hodnoty: 60
  Nastavením hodnoty 60 informujete Správce paměti, že má proces krácení paměti zahájit při 60 procentech hodnoty PagedPoolMax, a ne při výchozím nastavení 80 procent. Pokud 60 procent jako prahová hodnota pro zvládání náhlých špiček aktivity nestačí, snižte toto nastavení na 50 nebo 40 procent.
  Název hodnoty: PagedPoolSize
  Datový typ: REG_DWORD
  Číselná soustava: Šestnáctková
  Údaj hodnoty: 0xFFFFFFFF
  Nastavením hodnoty PagedPoolSize na 0xFFFFFFFF přidělíte stránkovanému fondu maximum paměti na úkor ostatních prostředků počítače.
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Změny se projeví až po restartování serveru.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 312362 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor