Instalace serveru SQL Server 2000 se nezdaří s chybovou zprávou ...předchozí instalace programu...

Příznaky

Při instalaci serveru SQL Server 2000 se může zobrazit tato chybová zpráva:
V počítači, do něhož instalujete, vytvořila předchozí instalace programu nedokončené operace se soubory. Před spuštěním instalace je nutné počítač restartovat.
Po zobrazení této chybové zprávy nebude instalace pokračovat, dokud problém nevyřešíte.

Příčina

Nedokončené operace přejmenování nebo vymazání souborů.

Jak potíže obejít

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.


V závislosti na příčině chyby můžete tento problém obejít pomocí jedné z následujících metod:


 1. Restartujte počítač a zkuste spustit instalaci. Pokud restartování nepomůže, použijte následující postup.
 2. Proveďte tyto kroky a potom znovu spusťte instalaci produktu SQL Server 2000:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. V dialogovém okně Otevřít zadejte příkaz Regedit nebo Regedt32.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

   POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste odstranili pouze uvedenou hodnotu, nikoli celý klíč správce relací.

  4. V Editoru registru rozbalte následující podklíč registru:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.

   POZNÁMKA: V systému Microsoft Windows 2000 klepněte v nabídce Registr na příkaz Exportovat soubor registru.

  6. Do pole Název souboru zadejte název Session Manager Key.

  7. Klepněte na tlačítko Uložit.
  8. V pravém podokně Editoru registru klepněte pravým tlačítkem myši na položku PendingFileRenameOperations. V místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na příkaz Odstranit.
  9. V zobrazeném dialogovém okně se zprávou Potvrdit odstranění hodnoty klepněte na tlačítko Ano.
  10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec.

   POZNÁMKA: V systému Windows 2000 klepněte na příkaz Konec v nabídce Registr.

  11. Restartujte počítač.
  12. Pomocí Editoru registru ověřte, že se hodnota PendingFileRenameOperations v registru nenachází.

   Poznámka: Hodnota registru PendingFileRenameOperations může být po restartování počítače znovu vytvořena. V takovém případě hodnotu registru PendingFileRenameOperations znovu odstraňte podle kroků a až j a potom spusťte instalaci produktu SQL Server 2000. Před spuštěním instalace produktu SQL Server 2000 nerestartujte počítač.
 3. Zkontrolujte, zda se stejné hodnoty nevyskytují také v dalších klíčích ovládacích sad (například ControlSet001, ControlSet002 atd.), a rovněž je odstraňte.
 4. Zkontrolujte nastavení virtuální paměti počítače. Pokud je stránkovací soubor příliš malý nebo neexistuje, může se při spuštění zobrazit tato chybová zpráva:
  Omezená virtuální paměť Systém nepoužívá stránkovací soubor nebo je stránkovací soubor příliš malý.
  Pokud dojde k zobrazení této chybové zprávy, podle nastavení virtuální paměti určete umístění stránkovacího souboru, a udělte této jednotce plná oprávnění pro systémový účet.

ODKAZY

257758 OPRAVA: Při spuštění počítače se zobrazuje chybová zpráva Omezená virtuální paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
259151 Pro funkčnost stránkovacího souboru jsou vyžadována oprávnění systémového účtu a správná velikost (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Vlastnosti

ID článku: 312995 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor