Obě oznámení o přečtení a ne přečtení jsou generovány přečtení e-mailu prostřednictvím protokolu IMAP nebo POP v Exchange Server 2013

Příznaky

Spuštění rutiny set ImapSettings-SuppressReadReceipt $true povolení přečtení v prostředí Microsoft Exchange Server 2013 se předpokládá. Pokud příjemce přečte a pak odstraní e-mailové IMAP Internet Message Access Protocol () nebo klient protokolu POP (Post Office), obdržíte oznámení o přečtení a bez přečtení. Příznak confuses, zda příjemce ke čtení e-mailu.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože je povoleno nastavení SuppressReadReceipt způsobí, že ani čeká na potvrzení o přečtení, ani příjem NotRead příznaky vymazat příjemcem přečtení e-mailu z e-mailu.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte kumulativní aktualizace 12 nebo novější kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2013.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte rutinu Set ImapSettings-SuppressReadReceipt $false .

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Vlastnosti

ID článku: 3137380 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor