Při otevírání nebo ukládání souboru v aplikaci systému Office 2002, Office 2003 nebo Office 2007 přestane aplikace reagovat

Příznaky

Provádíte-li v některé z aplikací systému Microsoft Office jednu z níže uvedených činností, může aplikace na dlouhou dobu přestat reagovat (zablokuje se):
 • klepnete na seznam Uložit do v dialogovém okně Uložit jako,
 • klepnete na seznam Oblast hledání v dialogovém okně Otevřít.
Pokud klepnete na tlačítko Storno nebo se pokusíte zavřít dialogové okno, program stále nereaguje.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Počítač je připojen k jedné nebo více namapovaným síťovým sdíleným položkám, které neexistují nebo jsou v daném okamžiku v režimu offline.
 • Připojení jedné nebo více jednotek je trvalé a jednotka je v nedůvěryhodné doméně.
 • Připojená jednotka je umístěna v pomalém počítači nebo v počítači nižší úrovně. Počítačem nižší úrovně se rozumí počítač, jehož operační sytém má starší verzi systému Microsoft Windows, než má právě používaný počítač.
 • Namapovaná jednotka je připojená pomocí sítě WAN (Wide Area Network).
 • Jednotkou je nepřístupná vyměnitelná jednotka.

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že odpojíte všechny síťové jednotky, které odpovídají některé z podmínek popsaných v části Příčina. Použijte následující postup.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a pak klepněte na příkaz Odpojit síťovou jednotku.
 2. V dialogovém okně Odpojit síťovou jednotku klepněte na písmeno označující jednotku, kterou chcete odpojit, a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Opakujte kroky 1 a 2, dokud neodpojíte všechny síťové jednotky offline. Pokud si u některé jednotky nejste jisti, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER\\název počítače\název sdílené položky

   kde název počítače je název serveru, který sdílí daný prostředek, a název sdílené položky je název sdíleného prostředku, který chcete použít.

   Když není prostředek dostupný, zobrazí se podobná chybová zpráva:
   Název sítě nebyl nalezen.
  Také se můžete zkusit podívat na obsah jednotky v programu Průzkumník Windows.

Jak potíže obejít

Chcete-li toto chování obejít, použijte některou z následujících metod.

Metoda 1: Nepoužívejte trvalá připojení

Při připojování mapované jednotky zrušte zaškrtnutí políčka Znovu připojit při přihlášení. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebude mapovaná jednotka při příštím přihlášení k počítači připojena. Další informace o připojování síťové jednotky najdete v části Další informace.

Metoda 2: Používejte přihlašovací skript uživatele

Je-li to možné, používejte k připojení uživatele k příslušným serverům při každém přihlášení přihlašovací skript. Zkontrolujte, zda skript připojí jednotku tak, aby připojení nebylo trvalé. Pokud při spuštění přihlašovacího skriptu není jednotka dostupná, není jednotka namapovaná. Tímto způsobem se vyhnete problémům.

Metoda 3: Používejte zrcadlení serveru

Pokud jste připojeni pomocí sítě WAN (Wide Area Network), zvažte, zda nemáte použít zrcadlení serveru. Zrcadlením serveru se ze vzdáleného serveru vytvoří místní duplikát. Pak připojte svoji jednotku na místní duplicitní server. Využitím místního serveru lze snížit dobu čekání na připojení.

Metoda 4: Používejte zástupce umístění v síti

K požadovanému umístění v síti se připojujte pomocí zástupce na ploše systému Microsoft Windows nebo ve složce Místa v síti.

Další informace o vytvoření zástupce umístění v síti najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

308416 Vytvoření zástupce umístění v síti v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

V seznamu jsou zaškrtnutá všechna umístění, aby bylo jisté, že tato umístění jsou při provádění následujících postupů v aplikacích systému Microsoft Office dostupná a že máte přístupová oprávnění:
 • Snažíte se otevřít nebo uložit soubor.
 • Máte přístup do seznamu Oblast hledání nebo Uložit do.
Pokud se některá připojená jednotka nachází ve stavu popsaném v části Příčina, chvilku trvá, než aplikace systému Office problém rozpozná a vyřeší. Těmto potížím se vyhnete, pokud připojenou jednotku odpojíte. Dostupnost jednotky můžete kdykoliv zjistit pomocí programu Průzkumník Windows. Je-li jednotka k dispozici, připojíte ji později znovu.

Chcete-li připojit jednotku k prostředku, který je znovu v režimu online k dispozici, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a pak klepněte na příkaz Připojit síťovou jednotku.
 2. V seznamu Jednotka klepněte na písmeno jednotky, které chcete použít pro tuto připojovanou síťovou jednotku.
 3. Do pole Složka zadejte \\název počítače\název sdílené položky

  kde název počítače je název serveru, který sdílí prostředek, a název sdílené položky je název sdíleného prostředku, který chcete použít.
 4. Aby nebylo připojení jednotky trvalé, zrušte zaškrtnutí políčka Znovu připojit při přihlášení.
 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Pokud se pokoušíte připojit k prostředkům na jiných sítích, kontaktujte správce sítě. Již neexistující nebo nesdílené síťové jednotky nebo nepřístupné vyměnitelné jednotky by měly být trvale odpojeny, aby neovlivňovaly činnost produktů systému Office.

Odkazy

Další informace o připojování síťových prostředků najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

145843 Připojení ke vzdálenému serveru pomocí telefonického připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o problémech s připojenými síťovými prostředky najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

321126 Pole „Oblast hledání“ a „Uložit do“ ve sdílených dialogových oknech reagují pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 313937 - Poslední kontrola: 30. 10. 2008 - Revize: 1

Váš názor