Video kanály nejsou k dispozici v SharePoint Online Admin Center

PROBLÉM

Při vytváření videa kanálu ve službách Office 365, můžete nahrát videa a spravovat videa kanálu. Nelze však zobrazit kolekce webů v zobrazení kolekcí webů v Centru správy služby SharePoint Online videa kanálu.

ŘEŠENÍ

To je očekávané chování. Když je vytvořen nový video kanál, kolekce webů je označen jako skrytý. Proto není zahrnut v zobrazení kolekcí webů v Centru správy služby SharePoint Online.

Chcete-li tento problém vyřešit, přístup ke kolekci webu skryté zadáním následující adresy URL v okně prohlížeče:
https://contoso.sharepoint.com/portals/channelname

Poznámky
  • Nahraďte doménu, která můžete použít pro organizaci contoso .
  • Nahraďte název kanálu pro video portál channelname .
  • Obsahuje-li název kanálu () znak mezery, je nutné nahradit pomocí znaku podtržítka (_). Například název kanálu musí být zadán jako channel_name.

DALŠÍ INFORMACE

Dříve byly zahrnuty video kanály zobrazení kolekce webů . Toto zařazení však také znamená, že kolekce webů lze odstranit. Toto poškození údržby a problémy operace pro video kanály.

Další informace naleznete v tématu vytvořit a spravovat v Office 365 Video kanál.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Microsoft Community.
Vlastnosti

ID článku: 3140164 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor