Soubor Boot.ini v systému Windows XP

Verzi tohoto článku pro systém Windows 2000 naleznete pod číslem 99743 .

Souhrn

Tento článek obsahuje popis využití a obvyklého obsahu souboru Boot.ini.

Další informace

Soubor Boot.ini slouží v systému Windows (konkrétně v programu Ntldr) k určení, které možnosti operačního systému mají být zobrazeny během procesu spouštění. Ve výchozím nastavení je soubor Boot.ini označen jako systémový soubor určený pouze pro čtení a obvykle není třeba jej nijak ručně upravovat.

Pro úpravu obsahu tohoto souboru použijte nástroj Systém v Ovládacích panelech.
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na panel Systém.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení.
Soubor Boot.ini obvykle obsahuje následující údaje:

[boot loader]
timeout=30
default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems]
scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
Následující přehled obsahuje vysvětlení významu jednotlivých údajů uvedených v souboru Boot.ini:

 • Položka timeout označuje dobu, po kterou systém Windows čeká před výběrem výchozího operačního systému.
 • Položka default představuje výchozí operační systém.
 • Parametr scsi(0) znamená, že primární řadič (obvykle jde o jediný řadič) je zodpovědný za zařízení. Jsou-li přítomny dva řadiče SCSI a disk je přidružen k druhému z nich, bude tento řadič označen scsi(1).

  Jestliže systém používá jednotky IDE, EIDE (Enhanced IDE) nebo ESDI (Enhanced Small Device Interface) nebo adaptér SCSI, ve kterém není integrován systém BIOS, nahraďte položku scsi položkou multi.
 • Parametr disk(0) představuje logickou jednotku (LUN) SCSI, kterou chcete použít. Může se jednat o samostatný disk, většina nastavení řadičů SCSI však používá pouze jednu logickou jednotku pro každé číslo ID zařízení SCSI.
 • Parametr rdisk(0) představuje fyzický disk 1.
 • Parametr partition(1) v uvedeném příkladu označuje jediný oddíl první jednotky počítače. Jestliže existují dva oddíly, oddíl C a D, bude oddíl C označen jako partition(1) a oddíl D jako partition(2).
 • Parametr pro více možností spuštění (je-li zobrazen) vyzve k vyhledání složky Winnt a spuštění ze zadaného disku a oddílu řadiče SCSI.
 • Položka /NODEBUG označuje, že nejsou monitorovány žádné ladicí informace. Ladicí informace využívají pouze vývojáři.
 • Pokud přidáte možnost /SOS, můžete během načítání ovladačů zobrazit jejich názvy. Ve výchozím nastavení jsou na obrazovce zavaděče operačního systému zobrazovány pouze tečky představující průběh načítání.
 • Položka Previous Operating System on C:\ (Předchozí operační systém na jednotce C:) označuje systém MS-DOS jako předchozí operační systém (jednotka C: představuje cestu systému MS-DOS).
Vlastnosti

ID článku: 314081 - Poslední kontrola: 30. 9. 2003 - Revize: 1

Váš názor