Poradce při potížích s aplikacemi pro systém MS-DOS v systému Windows XP

Verze tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 je k dispozici pod číslem 165214 .

Souhrn

Tento článek popisuje řešení potíží s aplikacemi pro systém MS-DOS v systému Windows.

Další informace

Vyzkoušení podsystému Ntvdm

Při potížích s aplikacemi pro systém MS-DOS vyzkoušejte nejprve podsystém NTVDM (Windows Virtual DOS Machine). K vyzkoušení správné funkce podsystému NTVDM můžete použít nástroj Command.com. Nástroj Command.com spustíte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz command.com a klepněte na tlačítko OK.
Tento příkaz by měl otevřít okno s příkazovým řádkem. Pokud tomu tak není, je příčinou problému podsystém NTVDM. Zkontrolujte následující položky:
 • Zkontrolujte, zda soubory Config.nt a Autoexec.nt ve složce %SystemRoot%\System32 neobsahují nestandardní nastavení.

  Pomocí příkazu REM vylučte všechny položky s výjimkou následujících výchozích položek:

  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (pouze pokud je nainstalováno CSNW)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (pouze pokud je nainstalováno CSNW)
  Můžete také rozbalit soubory Autoexec.nt_ a Config.nt_ z disku CD-ROM se systémem Windows do složky %SystemRoot%\System32.
 • Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+ESC spusťte Správce úloh, ukončete všechny spuštěné programy a zkontrolujte, zda nejsou spuštěny žádné jiné procesy NTVDM.
 • Zabraňte spuštění jakýchkoli programů při spuštění systému. Při spuštění systému mohou být programy spouštěny ze tří míst: ze složky Po spuštění, z řádků Run a RunOnce v registru a z řádků run= a load= v souboru Win.ini. Tato místa zkontrolujete následujícím způsobem:
  1. Složky Po spuštění jsou umístěny na místním pevném disku. Jejich umístění je následující:
   • %SystemRoot%\Profiles\uživatelské_jméno\Nabídka Start\Programy
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Nabídka Start\Programy
  2. Řádky Run a RunOnce naleznete v registru pod následujícím klíčem:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  3. Soubor Win.ini lze upravit pomocí programu Poznámkový blok. Soubor Win.ini je umístěn ve složce %SystemRoot%.
 • Zkontrolujte systémové soubory NTVDM ve složce %SystemRoot%\System32. U následujících souborů zkontrolujte velikost a datum a ověřte tak, zda se jedná o správnou verzi souborů:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (pouze pro systém Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • Položky registru spojené s podsystémem NTVDM jsou následující:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Tento klíč obsahuje proměnné prostředí ze souborů Config.sys a Autoexec.bat pro použití v systému Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Tento klíč obsahuje ovladače zařízení používané při relaci podsystému NTVDM. Instalační program systému Windows vytváří tyto položky při instalaci ovladače zařízení.

Kontrola problémů specifických pro určitý program

Následující funkce nelze v systému Windows XP použít:
 • Jsou podporovány všechny funkce systému MS-DOS s výjimkou rozhraní API (application programming interface) pro přepínání úloh.
 • Ovladače blokových zařízení nejsou podporovány. Bloková zařízení nejsou podporována, proto nejsou podporována rozhraní API systému MS-DOS pro řízení vstupu/výstupu (IOCTL), která obsluhují bloková zařízení, a funkce SETDPB.
 • Funkce 1A přerušení 10 vrací hodnotu 0; všechny ostatní funkce jsou předávány paměti ROM.
 • Volání přerušení 13, která obsluhují zakázaný přístup k disku, nejsou podporována.
 • Přerušení 18 (ROM BASIC) generuje zprávu, že systém ROM BASIC není podporován.
 • Přerušení 19 nerestartuje počítač, ale korektně ukončí aktuální virtuální počítač DOS (VDM).
 • Přerušení 2F, které obsluhuje volání programu DOSKEY (AX = 4800), není podporováno.
 • Funkce 2, 3, 4, 5, 8, E a F rozšíření MSCDEX (Microsoft CD-ROM Extensions) nejsou podporovány.
 • 16bitový podsystém Windows v počítačích s procesorem x86 podporuje programy v rozšířeném režimu; nepodporuje však 16bitové virtuální ovladače zařízení (VxD). Tento podsystém v počítačích s jiným procesorem než x86 emuluje instrukční sadu procesoru Intel 40486, která umožňuje v počítačích s procesorem RISC spustit programy v rozšířeném režimu (například Microsoft Visual Basic).
To znamená, že systém Windows nepodporuje 16bitové programy, které vyžadují neomezený přístup k hardwaru. Takové programy nebudou fungovat v systémech Windows NT, Windows 2000 a Windows XP.

Dále zkontrolujte, zda soubory Autoexec.nt a Config.nt obsahují správné nastavení. Vždy vyzkoušejte výchozí nastavení popsané dříve v tomto článku. Některé programy vyžadují speciální nastavení nebo ovladače prostřednictvím souboru Config.sys nebo Autoexec.bat. Pro tyto případy existují dva způsoby inicializace těchto souborů při spuštění programu:
 • Zadejte potřebné řádky do souborů Config.nt a Autoexec.nt ve složce %SystemRoot%\System32.
 • Vytvořte nové soubory Config a Autoexec, které mají být spuštěny při spuštění tohoto programu. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vytvořte soubory a uložte je s příponou NT do jiné složky, než je %SystemRoot%\System32 (tyto soubory jsou obvykle ukládány do stejné složky jako program).
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Zástupce.
  3. Do pole Zadejte umístění položky zadejte úplnou cestu k souboru, který chcete spustit, a klepněte na tlačítko Další.
  4. Do pole Zadejte název tohoto zástupce zadejte název zástupce a klepněte na tlačítko Dokončit. Tím na ploše vytvoříte nového zástupce.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na nového zástupce a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  6. Na kartě Program otevřete klepnutím na tlačítko Upřesnit dialogové okno pro zadání cesty k souborům Autoexec a Config.
  7. Zadejte úplnou cestu k vytvořeným souborům a v obou dialogových oknech klepněte na tlačítko OK.
  Klepnutím na ikonu zástupce spustíte soubory Autoexec a Config určené pro daný program. Pro tato nastavení platí stejná omezení, jaká jsou uvedena pro programy systému MS-DOS.
Vlastnosti programu obsahují další nastavení. Pokud program nepracuje správně, projděte všechny karty a zkontrolujte, zda nastavení programu odpovídá specifikacím výrobce. Pokud program stále nefunguje, zjistěte u dodavatele, zda je program podporován v systému Windows.

Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

171940 Vstupně/výstupní operace aplikace pro systém MS-DOS způsobují přístup na disketovou jednotku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

156687 Položky v souboru CONFIG.NT nebo AUTOEXEC.NT mohou způsobovat chyby podsystému NTVDM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

102418 Chyba podsystému NTVDM: V jednotce není žádný disk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

142026 Chyba: Ve skryté konzole podsystému WOW VDM je spuštěna 16bitová aplikace nebo aplikace systému DOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 314106 - Poslední kontrola: 15. 7. 2005 - Revize: 1

Váš názor