Základní a dynamické úložiště v systému Windows XP

Souhrn

Systém Microsoft Windows XP poskytuje dva typy diskových úložišť: základní a dynamické.

Základní diskové úložiště

Základní úložiště používá běžné tabulky oddílů podporované systémy MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 a Windows XP. Disk inicializovaný pro základní úložiště je označován jako základní disk. Základní disk obsahuje základní svazky, například primární oddíly, rozšířené oddíly a logické jednotky.

Základní svazky dále zahrnují svazky na více discích, které jsou vytvořeny pomocí systému Windows NT 4.0 nebo dřívějšího, například sady svazků, sady prokládaných svazků, sady zrcadlených svazků a sady prokládaných svazků s paritou. Systém Windows XP tyto základní svazky na více discích nepodporuje. Všechny sady svazků, sady prokládaných svazků, sady zrcadlených svazků a sady prokládaných svazků s paritou je nutné před instalací systému Windows XP Professional zálohovat a odstranit nebo je převést na dynamické disky.

Dynamické diskové úložiště

Dynamické úložiště je podporováno v systémech Windows 2000 a Windows XP Professional. Disk inicializovaný pro dynamické úložiště je označován jako dynamický disk. Dynamický disk obsahuje dynamické svazky, například jednoduché svazky, rozložené svazky, prokládané svazky, zrcadlené svazky a svazky typu RAID-5.

POZNÁMKA: Dynamické disky nejsou podporovány v přenosných počítačích a v počítačích se systémem Windows XP Home Edition.

V počítačích se systémem Windows XP Home Edition, Windows XP Professional nebo Windows XP 64-Bit Edition nelze vytvářet zrcadlené svazky ani svazky typu RAID-5. Pomocí počítače se systémem Windows XP Professional však můžete vytvořit zrcadlený svazek nebo svazek typu RAID-5 ve vzdálených počítačích se systémem Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server nebo Windows 2000 Datacenter Server. K tomu je třeba mít ve vzdáleném počítači přidělena oprávnění pro správu.

Typy úložišť nezávisí na typu systému souborů. Základní nebo dynamické disky mohou obsahovat libovolnou kombinaci oddílů nebo svazků se systémem souborů FAT16, FAT32 či NTFS.

Diskový systém může obsahovat libovolnou kombinaci typů úložišť. Všechny svazky na stejném disku však musí používat stejný typ úložiště.

Převod základního disku na dynamický disk

Chcete-li v systému Windows XP převést základní disk na dynamický disk, použijte modul snap-in Správa disků. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Přihlaste se jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 3. Klepněte na odkaz Výkon a údržba, na odkaz Nástroje pro správu a potom poklepejte na položku Správa počítače.
 4. V levém podokně klepněte na položku Správa disků.
 5. V dolní části pravého podokna klepněte pravým tlačítkem myši na základní disk, který chcete převést, a potom klepněte na příkaz Převést na dynamický disk.


  POZNÁMKA: Je nutné klepnout pravým tlačítkem myši na šedou oblast v levé části podokna podrobností, která obsahuje název disku. Klepněte pravým tlačítkem myši například na položku Disk 0.
 6. Zaškrtněte políčko zobrazené vedle disku, který chcete převést (pokud není zaškrtnuto), a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Chcete-li zobrazit seznam svazků na disku, klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 8. Klepněte na tlačítko Převést.
 9. Po zobrazení dotazu, zda chcete disk převést, klepněte na tlačítko Ano a potom klepněte na tlačítko OK.
UPOZORNĚNÍ: Po převodu základního disku na dynamický disk je místní přístup k dynamickému disku omezen na systém Windows 2000 a Windows XP Professional. Po převodu základního disku na dynamický disk dále nebude možné změnit dynamické svazky zpět na oddíly. Bude nutné nejdříve odstranit všechny dynamické svazky na disku a potom převést dynamický disk zpět na základní disk. Pokud chcete zachovat svá data, je nutné je nejdříve zálohovat nebo je přesunout na jiný svazek.

Další informace

Pojmy související s dynamickým úložištěm:
 • Svazek je jednotka úložiště tvořená volným místem na jednom či více discích. Lze jej formátovat určitým systémem souborů a přiřadit mu písmeno jednotky. Svazky na dynamických discích mohou mít následující rozložení: jednoduché, rozložené, zrcadlené, prokládané nebo typu RAID-5.
 • Jednoduchý svazek používá volné místo na jednom disku. Může to být jedna oblast na disku nebo více spojených oblastí. Jednoduchý svazek lze rozšířit v rámci stejného disku nebo na další disky. Pokud je jednoduchý svazek rozšířen na více disků, stane se z něj rozložený svazek.
 • Rozložený svazek je tvořen spojením volných míst na více discích. Rozložený svazek lze rozšířit maximálně na 32 disků. Rozložený svazek nelze zrcadlit a není odolný proti chybám.
 • Prokládaný svazek je svazek, jehož data jsou rovnoměrně rozložena na dvou či více fyzických discích. Data na tomto typu svazku jsou přidělována střídavě a rovnoměrně na jednotlivé fyzické disky. Prokládaný svazek nelze zrcadlit ani rozšířit a není odolný proti chybám. Prokládání je označováno také jako diskové pole RAID-0.
 • Zrcadlený svazek je svazek odolný proti chybám, jehož data jsou duplikována na dvou fyzických discích. Všechna data na jednom svazku jsou kopírována na jiný disk, čímž je zajištěna redundance dat. Pokud dojde na jednom z disků k chybě, bude k datům stále možné získat přístup na druhém disku. Zrcadlený svazek nelze rozšířit. Zrcadlení je označováno také jako diskové pole RAID-1.
 • Svazek typu RAID-5 je svazek odolný proti chybám, jehož data jsou rozložena do pole tří či více disků. Parita (vypočítaná hodnota, pomocí níž lze v případě chyby obnovit data) je také rozložena do diskového pole. Dojde-li k chybě fyzického disku, je možné část svazku typu RAID-5, která byla na tomto disku, znovu vytvořit ze zbývajících dat a parity. Svazek typu RAID-5 nelze zrcadlit ani rozšířit.
 • Systémový svazek obsahuje soubory specifické pro daný hardware, které jsou potřebné k zavedení systému Windows (například soubory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com). Systémový svazek může (ale nemusí) být stejný jako spouštěcí svazek.
 • Spouštěcí svazek obsahuje soubory operačního systému Windows umístěné ve složkách %Systemroot% a %Systemroot%\System32. Spouštěcí svazek může (ale nemusí) být stejný jako systémový svazek.
Další informace o postupu při převodu základních a dynamických disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309044 POSTUPY: Převod základních a dynamických disků v systému Windows XP Professional (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o postupu při konfiguraci základních disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309000 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP

Další informace o postupu při konfiguraci dynamických disků získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

308424 POSTUPY: Konfigurace dynamických disků pomocí modulu Správa disků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o postupu při vytváření zrcadleného svazku získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

307880 Vytvoření zrcadleného svazku ve vzdáleném počítači se systémem Windows 2000 pomocí počítače se systémem Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o postupu při vytváření svazku typu RAID-5 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

309043 POSTUPY: Vytvoření svazku typu RAID-5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 314343 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor