Odebrání operačního systému Linux a instalace systému Windows XP

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem
247804 .

Souhrn

Článek popisuje postup odebrání operačního systému Linux z počítače a instalaci systému Windows XP. Tento článek předpokládá, že na pevném disku počítače je již instalován operační systém Linux, že se používá nativní a odkládací oddíl systému Linux (které jsou nekompatibilní se systémem Windows XP) a že na pevném disku není žádný volný prostor.

POZNÁMKA: V jednom počítači mohou být současně nainstalovány operační systémy Windows XP i Linux. Další informace naleznete v dokumentaci operačního systému Linux.

Další informace

Aby bylo možné nainstalovat systém Windows XP do počítače s nainstalovaným systémem Linux (předpokládáme, že chcete operační systém Linux odebrat), musíte ručně odstranit oddíly, které operační systém Linux používá. V průběhu instalace systému Windows XP je možné automaticky vytvořit oddíl, který je kompatibilní se systémem Windows.

DŮLEŽITÉ: Před pokračováním zkontrolujte, zda máte spouštěcí disketu nebo spouštěcí disk CD-ROM operačního systému Linux. Provedením následujících kroků totiž z počítače zcela odeberete operační systém Linux. Pokud později plánujete obnovit operační systém Linux, zkontrolujte, zda máte funkční zálohu všech informací uložených v počítači. Navíc budete během instalace potřebovat úplnou prodejní verzi systému Windows XP. Chcete-li použít disk CD-ROM s upgradem systému Windows XP, budete potřebovat disk CD-ROM s opravňujícím produktem systému Windows. Instalační program na disku CD-ROM s upgradem systému Windows XP bude tento disk CD-ROM požadovat.

Systém souborů operačního systému Linux používá na začátku svého oddílu tzv. superblok (superblock), který obsahuje informaci o základní velikosti, organizaci a stavu souborového systému.

Operační systém Linux bývá obvykle nainstalován na oddíly typu 83 (nativní oddíl systému Linux) a 82 (odkládací oddíl systému Linux). Zavaděč systému Linux (LILO) je možné nakonfigurovat ke spouštění systému z kteréhokoli z následujících umístění:
 • Hlavní spouštěcí záznam (MBR) pevného disku

  -nebo-
 • Kořenová složka oddílu operačního systému Linux
K odstranění oddílů je možné použít nástroj Fdisk, který je součástí operačního systému Linux. (Můžete také použít obdobné nástroje, například nástroj Fdisk operačního systému MS-DOS verze 5.0 a novější, nebo můžete oddíly odstranit v průběhu instalace.)

Chcete-li odebrat z počítače operační systém Linux a nainstalovat systém Windows XP, postupujte podle následujících kroků:
 1. Odstraňte nativní, odkládací a spouštěcí oddíl (tyto oddíly jsou používány operačním systémem Linux):
  1. Spusťte počítač pomocí diskety s instalačním programem systému Linux, na příkazovém řádku zadejte příkaz fdisk a stiskněte klávesu ENTER.

   POZNÁMKA: Chcete-li získat nápovědu k použití nástroje Fdisk, zadejte m v příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Zobrazte informace o oddílech. V příkazovém řádku zadejte p a stiskněte klávesu ENTER. První zobrazenou položkou jsou informace o oddílu 1 pevného disku 1, druhou položkou jsou informace o oddílu 2 pevného disku 1.
  3. V příkazovém řádku zadejte d a potom stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se výzva pro zadání čísla oddílu, který chcete odstranit. Oddíl číslo 1 odstraníte tak, že zadáte 1 a potom stisknete klávesu ENTER. Opakováním tohoto kroku odstraňte všechny oddíly.
  4. Zapište nové informace tabulky oddílů. Zadejte w a potom stiskněte klávesu ENTER. Mohou se zobrazit chybové zprávy (protože jsou zapisovány informace do tabulky oddílů). Nejsou však v tento okamžik důležité, protože následujícím krokem je restartování počítače a instalace nového operačního systému.
  5. Nástroj Fdisk ukončíte tak, že na příkazovém řádku zadáte q a potom stisknete klávesu ENTER.
  6. Vložte spouštěcí disketu nebo spouštěcí disk CD-ROM systému Windows XP a restartujte počítač stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DELETE.
 2. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte systém Windows XP.

  Instalační proces vám pomůže při vytváření vhodných oddílů v počítači.

Vzorové tabulky oddílů systému Linux

Samostatná jednotka SCSI


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Více jednotek SCSI


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Samostatná jednotka IDE


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Více jednotek IDE


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
Operační systém Linux rozeznává více než 40 různých typů oddílů včetně následujících:
 • FAT 12 (Typ 01)
 • Primární FAT 16 > 32 M (Typ 06)
 • Rozšířený FAT 16 (Typ 05)
 • Primární FAT 32 s nebo bez adresování LBA (Typ 0b)
 • Primární FAT 32 s nebo bez adresování LBA (Typ 0c)
 • FAT 16 s adresováním LBA (Typ 0e)
 • FAT 16 s adresováním LBA (Typ 0f)
Existují i jiné způsoby odebrání operačního systému Linux a instalace systému Windows XP. Předcházející metoda je uvedena proto, že předpokládáme, že operační systém je již funkční a na pevném disku se nenachází žádný volný prostor. Pomocí softwaru pro správu oddílů je možné změnit velikosti oddílů. Software pro rozdělení disku může při instalaci systému Windows XP způsobit problémy se stabilitou. Společnost Microsoft neposkytuje podporu při instalaci systému Windows XP na oddíly, které byly tímto způsobem upraveny.

Z pevného disku můžete operační systém odebrat a nový operační systém nainstalovat pomocí nástroje Fdisk, který je obsažen například na spouštěcím disku systémů MS-DOS verze 5.0 nebo novějšího, Microsoft Windows 95 nebo Microsoft Windows 98. Při spuštění nástroje Fdisk v počítači s více jednotkami se zobrazí pět voleb. Pomocí možnosti číslo 5 vyberte pevný disk, jehož oddíly chcete odstranit. Potom (anebo v případě jediné jednotky pevného disku) vyberte možnost číslo 3 (Delete partition or logical DOS drive (Odstranit oddíl nebo logickou jednotku DOS)) a potom vyberte možnost číslo 4 (Delete non-DOS partition (Odstranit jiný oddíl než DOS)). Měly by se zobrazit jiné oddíly než oddíly systému MS-DOS, které chcete odstranit. Operační systém Linux většinou obsahuje dva oddíly, které nejsou typu MS-DOS. Může jich však být více. Po odstranění jednoho oddílu opakujte stejné kroky a odstraňte všechny oddíly, které nejsou typu MS-DOS.

Další informace o použití nástroje Fdisk naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255867 Jak použít nástroje Fdisk a Format k rozdělení pevného disku
Po odstranění oddílů můžete vytvořit nové oddíly a nainstalovat požadovaný operační systém. Pomocí nástroje Fdisk systému MS-DOS verze 5.0 a novějšího, Windows 95 a Windows 98 můžete vytvořit pouze jeden primární oddíl a jeden rozšířený oddíl s více logickými jednotkami. Maximální velikost primárního oddílu typu FAT16 je 2 GB (gigabajty). Maximální velikost logické jednotky typu FAT16 je 2 GB.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
105074 Otázky a odpovědi týkající se oddílů v systému MS-DOS 6.2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
V průběhu instalačního procesu systému Windows XP mohou být odstraněny oddíly operačního systému Linux a vytvořeny a naformátovány nové oddíly s příslušným systémem souborů. Systém Windows XP umožňuje vytvořit více primárních oddílů. Systém Windows XP také rozeznává systém souborů FAT32. V průběhu instalace systému Windows XP můžete vytvořit rozsáhlou jednotku FAT32. Po skončení instalace je v případě potřeby možné jednotku FAT32 převést na jednotku NTFS.

Další informace o spouštění více systémů v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306559 POSTUPY: Vytvoření prostředí s možností spouštění více systémů v systému Windows XP
 
Vlastnosti

ID článku: 314458 - Poslední kontrola: 30. 4. 2013 - Revize: 1

Váš názor