Definice systémového svazku a spouštěcího svazku

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 100525 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Souhrn

Následující termíny jsou typicky používány k označování svazků, které obsahují spouštěcí soubory systému Windows XP nebo Windows Vista a soubory operačního systému:

  • systémový svazek
  • spouštěcí svazek
Tento článek popisuje tyto svazky.

Další informace

Systémový svazek

Termín systémový svazek označuje diskový svazek, který obsahuje soubory specifické pro hardware potřebné ke spuštění systému Windows, například soubory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com.


V počítačích s procesory řady Intel x86 a pozdějšími verzemi musí být systémový svazek primárním svazkem, který je označený jako aktivní. Tento požadavek lze splnit na jakémkoli disku v počítači, který je prohledáván systémem BIOS při spouštění operačního systému.

Systémový svazek může být zároveň i spouštěcím svazkem. Není to však povinné.

Spouštěcí svazek

Termín spouštěcí svazek označuje diskový svazek, který obsahuje soubory operačního systému Windows a podpůrné soubory. Ve výchozím stavu jsou soubory operačního systému Windows umístěny ve složce WINDOWS a podpůrné soubory jsou ve složce WINDOWS\System32.


Spouštěcí svazek může být zároveň i systémovým svazkem. Není to však povinné.

Existuje pouze jeden systémový svazek. V počítači se spouštěním více operačních systémů však existuje pro každý operační systém jeden spouštěcí svazek.

Odkazy

Další informace o ukládání na disk v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314343 Základní a dynamické úložiště v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 314470 - Poslední kontrola: 29. 12. 2007 - Revize: 1

Váš názor