Chybová zpráva: Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku

Verzi tohoto článku pro systém Windows 2000 naleznete pod číslem 124550 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

Příznaky

Při spuštění systému Windows XP se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:

Chybová zpráva 1

Systém Windows nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku.

Ze zadaného spouštěcího disku nelze číst. Zkontrolujte spouštěcí cestu a hardware disku.

Požadavky na hardwarovou konfiguraci naleznete v dokumentaci k systému Windows. Další informace naleznete v příručkách k hardwaru.

Chybová zpráva 2

Systém Windows NT nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:

kořenový_adresář_Winnt\System32\Ntoskrnl.exe

Nainstalujte znovu uvedený soubor.

Chybová zpráva 3

kořenový_adresář_Winnt\System32\Hal.dll je poškozen nebo nebyl nalezen:

Nainstalujte znovu uvedený soubor.
Dále můžete zaznamenat jeden nebo několik následujících příznaků:
 • Pokud v počítači spustíte konzolu pro zotavení, může se zobrazit příkazový řádek bez možnosti přihlásit se k instalaci systému Windows.
 • Pokud se pokusíte otevřít složku systému Windows, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Přístup byl odepřen.
 • Pokud se pokusíte provést operaci Opravit z disku CD-ROM systému Windows XP, instalace systému Windows nebude zjištěna a systém Windows nebude možné opravit.

Příčina

K tomuto chování dochází, jestliže platí některé z následujících podmínek:

 • Hodnota Default v oddílu [Boot Loader] souboru Boot.ini chybí nebo je neplatná.
 • Systém Windows XP není nainstalován v umístění určeném souborem Boot.ini.
 • Soubor Ntoskrnl.exe je poškozen nebo nebyl nalezen.
 • Cesta k oddílu v souboru Boot.ini není nastavena správně.
 • Došlo k obecné chybě hardwaru.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte některou z následujících metod:

Metoda 1

Upravte soubor Boot.ini a obnovte nebo opravte položku Default. Dále ověřte, zda ostatní položky v oddílu [Operating Systems] souboru Boot.ini odkazují na příslušné adresáře.

Další informace o úpravách souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

289022 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows XP

Metoda 2

K opravě souboru Boot.ini použijte nástroj Bootcfg v konzole pro zotavení:

 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP.
 2. Až se zobrazí výzva ke stisknutí klávesy R pro opravení systému Windows pomocí konzoly pro zotavení, stiskněte klávesu R.
 3. Vyberte požadovanou instalaci systému Windows a po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 4. Zadejte příkaz bootcfg /rebuild a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Po nalezení instalace systému Windows se zobrazí následující pokyny:
  Přidat instalaci do spouštěcího seznamu? (Ano/Ne/Vše)
  [Jako odpověď na tuto zprávu stiskněte klávesu Y.]

  Zadejte identifikátor načtení:
  [Toto je název operačního systému. Zadejte název Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition.]

  Zadejte možnosti načtení OS:
  [Toto pole ponechte prázdné a stiskněte klávesu ENTER].
  Po dokončení uvedených kroků restartujte počítač a pak v nabídce spuštění vyberte první položku. Systém Windows XP by měl být spuštěn běžným způsobem.

  Po úspěšném zavedení systému Windows XP je možné upravit soubor Boot.ini a odebrat nesprávnou položku.
Další informace o úpravách souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

289022 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows XP

Metoda 3

 1. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP. Spuštění z disku CD provedete stisknutím libovolné klávesy.
 2. Po dokončení načítání instalačních souborů spusťte konzolu pro zotavení stisknutím klávesy R.
 3. V konzole pro zotavení vyberte požadovanou instalaci (zpravidla číslo 1) a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadáním hesla správce se přihlaste k účtu správce a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Na příkazovém řádku konzoly pro zotavení zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:

  Systémy s jedním procesorem:

  expand <jednotka CD>:\i386\ntoskrnl.ex_ <jednotka>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Systémy s více procesory:

  expand <jednotka CD>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <jednotka>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Poznámka: V těchto dvou příkazech představuje zástupný symbol <jednotka CD> písmeno jednotky CD a <jednotka> písmeno pevného disku, na kterém je nainstalovaný systém Windows.
 6. Jste-li vyzváni k potvrzení přepsání souboru, stiskněte klávesu Y.
 7. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.

Metoda 4

Spusťte počítač pomocí konzoly pro zotavení a pak spusťte příkaz CHKDSK /r.

Poznámka: U příkazu Chkdsk není nutné zadávat přepínač /p, protože přepínač /r způsobí vyhledání poškozených sektorů a obnovení informací, které lze přečíst. Tento příkaz zahrnuje funkce přepínače /p.

Další informace

Pokud hodnota Default v oddílu [Boot Loader] souboru Boot.ini chybí, systém Windows XP zobrazí v nabídce OS Loader (zaváděcí program pro spuštění) novou položku Windows (default) a nastaví tuto novou položku jako výchozí. Položka Windows (default) odkazuje na následující cestu pro zavedení systému Windows XP:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Další informace o souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC

Další informace o konzole pro zotavení v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 314477 - Poslední kontrola: 7. 6. 2013 - Revize: 1

Váš názor