Zásady skupiny nejsou použity očekávaným způsobem, v protokolu aplikace se zobrazí chyby s ID události 1058 a 1030

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 259398 .


Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Zásady skupiny nemusí být v počítači se systémem Microsoft Windows XP použity očekávaným způsobem. V protokolu aplikace Prohlížeče událostí se zobrazí údaje o chybě podobné následujícím:

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí obě následující podmínky:
 • Počítač se systémem Windows XP je členem domény.
 • Klient systému souborů DFS je vypnutý.
Poznámka: Sdílená položka \\Název domény služby Active Directory\Sysvol je zvláštní sdílená položka, která pro připojení vyžaduje klienta systému souborů DFS.

Poznámka: Tento problém může nastat také v případě, že z oprávnění systému souborů NTFS kořenové jednotky byla odebrána skupina Everyone. Pokud byla z oprávnění NTFS kořenové jednotky odebrána skupina Everyone, obnovte oprávnění NTFS skupiny Everyone ke kořenové složce udělením zvláštního oprávnění NTFS této skupině ke čtení a spouštění pouze pro kořenovou složku.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, zapněte klienta systému souborů DFS. Použijte následující postup.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte regedt32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. V okně Editoru registru vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup
 4. V podokně podrobností vpravo poklepejte na položku DisableDFS.

  Pokud je v poli Údaj hodnoty uvedena hodnota 1, je klient systému souborů DFS vypnutý.
  Pokud je v poli Údaj hodnoty uvedena hodnota 0, je klient systému souborů DFS zapnutý.
 5. V zobrazeném dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec. Tím ukončíte Editor registru.
Zapněte dále položku Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft pro rozhraní. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Připojit a pak klepněte na položku Zobrazit všechna připojení.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné připojení a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. V seznamu Toto připojení používá následující položky ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft, a pak klepněte na tlačítko OK.

Další informace

Další informace o problémech, ke kterým může dojít v případě použití zásad skupiny v systému Windows, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814112 Soubory v síťových sdílených položkách se otevírají pomalu či v režimu pouze pro čtení nebo se zobrazuje chybová zpráva

Nastane-li tato situace v počítači se systémem Microsoft Windows 2000, zobrazí se následující ID událostí:
 • UserEnv ID události 1000SceCli ID události 1001
Jedná se o jiná ID událostí, než se zobrazí v počítači se systémem Windows XP.
Vlastnosti

ID článku: 314494 - Poslední kontrola: 7. 9. 2005 - Revize: 1

Váš názor