Příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 způsobuje pozměnění atributů v doménových strukturách systému Windows 2000 obsahujících servery Exchange 2000

Souhrn

Schéma serveru Microsoft Exchange 2000 definuje tři atributy, které nejsou kompatibilní se specifikacemi RFC (Request for Comments): houseIdentifier, Secretary a labeledURI. Sada Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kit znovu definuje atribut Secretary a atribut labeledURI. Příkazem adprep /forestprep v systému Microsoft Windows Server 2003 byly znovu definovány všechny tři atributy tak, jak je popsáno v dokumentu RFC (Request for Comments) číslo 2798.

Pokud server Exchange 2000 vytvořil tyto tři atributy před spuštěním sady Windows 2000 InetOrgPerson Kit, dojde po přidání nových definic kompatibilních se specifikacemi RFC příkazem pro replikaci adprep /forestprep systému Windows Server 2003 ke konfliktu nebo pozměnění atributu LdapDisplayName pro atribut houseIdentifier. Jestliže server Exchange 2000 vytvořil tyto tři atributy před spuštěním příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003, budou pozměněny všechny tři atributy. K těmto konfliktům nedochází, pokud příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 vytvoří tyto atributy před instalací serveru Exchange 2000.

Další informace

Pokud příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 přidá své atributy objektu InetOrgPerson do doménové struktury systému Windows 2000 obsahující schéma serveru Exchange 2000, způsobí jeho definice atributů Secretary, houseIdentifier a labeledURI konflikt s definicemi těchto atributů vytvořenými serverem Exchange 2000. V řadiči domény přijímajícím aktualizace schématu systému Windows Server 2003 jsou atributy LdapDisplayName pro definice těchto atributů vytvořené serverem Exchange 2000 změněny tak, aby se zabránilo konfliktu. Pokud adresářová služba Microsoft Active Directory rozpozná duplicitní název, upraví název jednoho z objektů přidáním řetězce Dup a jedinečné kombinace znaků před stávající název. Toto chování je označováno jako pozměnění objektů.

Příkaz setup /forestprep serveru Exchange Server 2003 také přidá své atributy InetOrgPerson a může způsobit pozměnění objektů.

K těmto potížím s pozměněnými zobrazovanými názvy v doménových strukturách služby Active Directory nedochází v případě, že počáteční definici atributů Secretary, labeledURI a houseIdentifier vytvoříte pomocí příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003. K pozměnění atributů LdapDisplayName nedojde konkrétně v následujících situacích:
 • Příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 spustíte v doménové struktuře systému Windows 2000 před instalací serveru Exchange 2000.
 • Server Exchange 2000 přidáte do existující doménové struktury systému Windows 2000. Před spuštěním příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003 spustíte soubor Inetorgpersonfix.ldf.
 • Server Exchange 2000 přidáte do existující doménové struktury systému Windows 2000. Před spuštěním příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003 spustíte příkaz setup /forestprep serveru Exchange Server 2003.
K pozměnění atributů může dojít v doménových strukturách systému Windows 2000 a Windows Server 2003 v případě, že server Exchange 2000 vytvoří počáteční definici atributů Secretary, houseIdentifier a labeledURI v doméně systému Windows 2000. K tomuto chování může dojít například v následujících situacích:
 • verzi třídy InetOrgPerson pro server Exchange 2000 přidáte do doménové struktury systému Windows 2000 před přidáním třídy InetOrgPerson ze sady InetOrgPerson Kit,
 • verzi třídy InetOrgPerson pro server Exchange 2000 přidáte do doménové struktury systému Windows 2000 před spuštěním příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003,
 • přidáte sadu Windows 2000 InetOrgPerson Kit, nainstalujete změny schématu serveru Exchange 2000 a teprve potom spustíte příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003,
 • řadič domény systému Windows 2000 obsahující definici objektu InetOrgPerson vytvořenou serverem Exchange 2000 nepřijímá aktualizace služby Active Directory po spuštění souboru Inetorgpersonfix.ldf z instalačního média systému Windows Server 2003.

Situace 1: Změny schématu serveru Exchange 2000 jsou přidány po použití příkazu adprep /forestprep

Pokud budou změny schématu serveru Exchange 2000 zavedeny do doménové struktury systému Windows 2000 až po spuštění příkazu adprep /forestprep v systému Windows Server 2003, prohlédněte si část Přehled: Upgrade řadičů domény se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003 následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325379 Postup upgradu řadičů domény se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003

Situace 2: Změny schématu serveru Exchange 2000 jsou nainstalovány před spuštěním příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003

Pokud byly změny schématu serveru Exchange 2000 již nainstalovány, ale ještě jste nespustili příkaz adprep /forestprep v systému Windows Server 2003, zvažte možnost provedení následujícího postupu:
 1. Přihlaste se ke konzole hlavního operačního serveru schémat pomocí účtu, který je členem skupiny Schema Administrators a skupiny Enterprise Administrators.
 2. Na hlavním serveru schémat povolte aktualizace schématu.Další informace o povolení aktualizací schématu služby Active Directory získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  285172 Aktualizace schématu vyžadují přístup k zápisu do schématu ve službě Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 3. Atributy LDAPDisplayName pozměněných atributů HouseIdentifier, Secretary a LabeledURI mají nyní formát podobný následujícímu:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Pokud byly atributy LDAPDisplayName atributů LabeledURI, Secretary a HouseIdentifier pozměněny, obnovte je spuštěním skriptu Inetorgpersonfix.ldf systému Windows Server 2003:
  1. Vytvořte složku s názvem %systemroot%\iop.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd %systemroot%\iop a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Ze souboru Support.cab umístěného ve složce Support\Tools instalačního média systému Windows Server 2003 extrahujte soubor Inetorgpersonfix.ldf.
  4. Z konzoly hlavního operačního serveru schémat načtěte pomocí programu Ldifde.exe soubor Inetorgpersonfix.ldf, čímž opravíte atribut LdapDisplayName atributů houseIdentifier, Secretary a labeledURI. Lze to provést zadáním následujícího příkazu, kde cesta_a_název_kořenové_domény_v_doménové_struktuře je název kořenové domény v doménové struktuře (včetně cesty) uzavřený v uvozovkách:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "cesta_a_název_kořenové_domény_v_doménové_struktuře"
   Poznámka: V tomto příkazu je X konstanta, u níž se rozlišují velká a malá písmena. Příkaz zadejte přesně tak, jak je zde uveden.
 4. Ověřte, zda se hodnoty LDAPDisplayName pro atributy CN=ms-Exch-Assistant-Name, CN=ms-Exch-LabeledURI a CN=ms-Exch-House-Identifier v názvovém kontextu schématu nyní zobrazují jako msExchAssistantName, msExchLabeledURI a msExchHouseIdentifier, a teprve potom spusťte příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003.

  K ověření, zda jsou hodnoty LDAPDisplayName správné, lze použít modul snap-in Pole úprav ADSI. Použijte následující postup.

  Upozornění: Pokud používáte modul snap-in Pole úprav ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vést k přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server či Microsoft Windows Server 2003 nebo serveru Microsoft Exchange 2000 Server či Microsoft Exchange Server 2003. V některých případech může být nutné přeinstalovat systém Windows i server Exchange. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Úpravu těchto atributů provádíte na vlastní nebezpečí.
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Nástroje podpory systému Windows 2000/2003 a klepněte na položku Pole úprav ADSI.
  2. Rozbalte položku Schema [Vaše_Doména].
  3. Rozbalte položku Cn=Schema, CN=Configuration, CN=vaše interní názvy.
  4. V pravém podokně vyhledejte atribut, který chcete ověřit.
  5. Klepněte na atribut pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  6. V seznamu Vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit klepněte na přepínač Obě.
  7. V seznamu Vyberte vlastnost, kterou chcete zobrazit klepněte na položku LDAPDisplayName.
  8. Ověřte, zda je hodnota LDAPDisplayName správná.
  9. Opakujte kroky e až h pro každý atribut, který chcete ověřit.
 5. Spusťte příkaz adprep /forestprep a příkaz /domainprep.
Další informace naleznete v části Přehled: Upgrade řadičů domény se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003 následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325379 Postup upgradu řadičů domény se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003

Situace 3: Před spuštěním příkazu adprep /forestprep systému Windows Server 2003 nebyl spuštěn skript InetOrgPersonfix

Pokud spustíte příkaz adprep /forestprep systému Windows Server 2003 v doménové struktuře systému Windows 2000 obsahující změny schématu serveru Exchange 2000, budou atributy LdapDisplayname atributů houseIdentier, Secretary a labeledURI pozměněny. Pomocí programu Ldp.exe zjistěte, které názvy byly pozměněny:
 1. Nainstalujte program Ldp.exe ze složky Support\Tools média systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003.
 2. Spusťte program Ldp.exe v řadiči domény nebo v členském počítači doménové struktury.
  1. V nabídce Connection (Připojení) klepněte na příkaz Connect (Připojit), pole Server ponechejte prázdné, do pole Port zadejte hodnotu 389 a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. V nabídce Connection klepněte na příkaz Bind (Vazba), ponechejte všechna pole prázdná a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Poznamenejte si cestu k rozlišujícímu názvu atributu SchemaNamingContext.

  U řadiče domény v doménové struktuře CORP.ADATUM.COM může mít cesta k rozlišujícímu názvu například následující tvar: CN=Schema,CN=Configuration,DC=corp,DC=adatum,DC=com.
 4. V nabídce Browse (Procházet) klepněte na příkaz Search (Hledat).
 5. Zadejte následující nastavení:
  • Base DN (Základní DN): Zadejte cestu k rozlišujícímu názvu pro názvový kontext schématu, kterou jste zjistili v kroku 3.
  • Filter (Filtr): Zadejte (ldapdisplayname=dup*).
  • Scope (Rozsah): Klepněte na položku Subtree (Podstrom).
 6. Atributy LDAPDisplayName pozměněných atributů HouseIdentifier, Secretary a LabeledURI mají nyní formát podobný následujícímu:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Pokud byly zobrazované názvy LDAP atributů LabeledURI, Secretary a HouseIdentifier pozměněny, obnovte je spuštěním skriptu Inetorgpersonfix.ldf systému Windows Server 2003:
  1. Vytvořte složku s názvem %systemroot%\iop.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd %systemroot%\iop a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Ze souboru Support.cab umístěného ve složce Support\Tools instalačního média systému Windows Server 2003 extrahujte soubor Inetorgpersonfix.ldf.
  4. Z konzoly hlavního operačního serveru schémat načtěte pomocí programu Ldifde.exe soubor Inetorgpersonfix.ldf, čímž opravíte atribut LdapDisplayName atributů houseIdentifier, Secretary a labeledURI. Lze to provést zadáním následujícího příkazu, kde cesta_a_název_kořenové_domény_v_doménové_struktuře je název kořenové domény v doménové struktuře (včetně cesty) uzavřený v uvozovkách:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "cesta_a_název_kořenové_domény_v_doménové_struktuře"
   Poznámka: V tomto příkazu je X konstanta, u níž se rozlišují velká a malá písmena. Příkaz zadejte přesně tak, jak je zde uveden.
 7. Ověřte, zda nejsou atributy houseIdentifier, Secretary a labeledURI v názvovém kontextu schématu pozměněny.
 8. Pomocí programu Winnt32.exe proveďte upgrade řadičů domény systému Windows 2000.

  Další informace o upgradu řadiče domény systému Windows 2000 pomocí programu Winnt32.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  325379 Postup upgradu řadičů domény se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003

Chyby zaznamenané serverem Exchange 2000 Server při pozměnění atributů objektu InetOrgPerson

Při instalaci nebo upgradu počítače se serverem Exchange 2000 Server v doméně obsahující více řadičů domény se může během procesu instalace /forestprep zobrazit následující chybová zpráva:
Setup failed while installing subcomponent Microsoft Windows Active Directory schema update with error code 0xC1037AE6 (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step again. (Při instalaci dílčí komponenty aktualizace schématu služby Active Directory systému Microsoft Windows došlo k chybě s kódem 0xC1037AE6 (podrobný popis naleznete v protokolech o instalaci). Instalaci můžete zrušit nebo se pokuste krok, který se nezdařil, opakovat.)
Instalační protokol může obsahovat následující chybovou zprávu:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)
Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed.
Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory. (Kód chyby 0XC1037AE6 (31462): Rozšíření schématu ve službě Active Directory se nezdařilo. Přečtěte si informace uvedené v protokolu chyb LDIF.ERR v adresáři TEMP.)
K tomuto problému dochází následkem kolize objektu InetOrgPerson. Podle popisu uvedeného v části Situace 3 tohoto článku spusťte soubor Inetorgpersonfix.ldf.

Zdokonalení nástroje Adprep.exe v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1

Příkaz Adprep.exe byl zdokonalen v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1. Příkaz nyní zjistí rozšíření schématu InetOrgPerson serveru Exchange 2000 a poté je ukončen. Po zjištění rozšíření InetOrgPerson se zobrazí následující zpráva:
Adprep was unable to extend the schema.
[Status/Consequence]
The schema master did not complete a replication cycle after the last reboot. The schema master must complete at least one replication cycle before the schema can be extended.
[User Action]
Verify that the schema master is connected to the network and can communicate with other domain controllers. Use the Sites and Services snap-in to replicate between the schema operations master and at least one replication partner. After replication has succeeded, run adprep again. (Nástroj Adprep nemohl rozšířit schéma. [Stav / důsledek] Hlavní server schémat neprovedl od posledního restartování replikační cyklus. Hlavní server schémat musí před rozšířením schématu provést alespoň jeden replikační cyklus. [Akce uživatele:] Ověřte, zda je hlavní server schémat připojen k síti a zda může komunikovat s dalšími řadiči domény. K replikaci mezi hlavním operačním serverem schématu a alespoň jedním partnerem replikace použijte modul plug-in Sítě a služby. Po úspěšném dokončení replikace spusťte příkaz adprep znovu.)
Další informace o řešení tohoto konfliktu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

325379 Postup upgradu řadičů domény se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003

Doporučujeme vždy použít nejnovější verzi nástroje Adprep.exe pro rozšíření schématu.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

324392 Zdokonalení nástroje Adprep.exe v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1 a v opravě hotfix 324392

Vlastnosti

ID článku: 314649 - Poslední kontrola: 16. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor